Rättsröta

Vem skulle åka med en blind, döv, förvirrad taxichaufför… även om resan var gratis?

När det gäller styrningen av rättsmaskineriet i Västra Götaland verkar den uppförandekoden vara en omhuldad trend.

Då jag greps av polis den 20 juli 2011 genomfördes samtidigt en husrannsakan. I samband med husrannsakan försvann min Mac Powerbook för drygt 20000 kronor. Det som lämnades kvar av laddaren, högtalarna och diverse sladdar. Datorn innehöll dessutom information som kunnat vara till fördel i min rättegång.

Polis tillika min förhörsledare Lotta Börjesson tog upp en anmälan den 8 september 2011 angående min försvunna dator. Sen dess har jag inte hört något om vad som hänt med anmälan, är den nedlagd, bortlagd eller under utredning? På snart 2 år har jag inte lyckats få ett ärendenummer, inte ens ett faktiskt dokument som styrker min polisanmälan.

Jag skrev därför till JK den 6 juni i år och ville ha ersättning för den dator som polisen hade slarvat bort. JK Håkan Rustand svarade den 7 juli. Dnr: 4749-13-40 (sista stycket):

Martin Nilssons anspråk får grunda sig på faktiskt handlande inom polismyndighetens löpande verksamhet. Det tycks alltså inte röra sig om ett sådant anspråk som det ankommer på Justitiekanslern att pröva. Handlingarna i ärendet överlämnas därför till Rikspolisstyrelsen, som i egenskap av central förvaltningsmyndighet inom det aktuella området är behörig att handlägga anspråket, jfr 5 § i handlingsförordningen.

JK skickar ärendet vidare till Rikspolisstyrelsen, Rättsavdelningen, Rättsenheten.

I snart 2 år har Västra Götalands polismyndighet vägrat att svara på några som helst frågor om vad som hänt med min dator. Jag har skrivit fler brev, bland annat till kriminalinspektör Lotta Börjesson och åklagare Per Håkan Larsson… ingen hemma!

Vad är det med rättsväsendet i Västra Götaland? Ni är tillsatta att utreda och beivra brott, inklusive era egna. Jag har stått för mitt brott. Rättfärdigar det er nonchalans och regellöst behandlande av ärenden helt efter tycke och smak?

Har ni slarvat bort eller stulit min dator? Stå för det då!