Kontakt

Skulle något vara oklart, om du undrar över något eller vill tillägga något så maila mig på:

 karnabomben@gmail.com.

 

Har du någon information du vill dela med dig av...hör av dig! 
Vill du vara anonym, vilka de flesta har valt att vara så lägger jag naturligtvis inte ut din information på bloggen eller sprider den vidare. Ämnet i bloggen är känsligt och det finns många "offer" som bor kvar i Kärna och som inte vill/kan kliva fram av rädsla för repressalier.