Psykopatens innersta väsen 2

Klanen Bladh tänker tydligen avsluta sitt bloggskrivarengagemang. Tycker personligen att det är beklagligt, bombfaktabloggen har ju knappt hunnit komma igång, bara från mars till juni i år Känns inte som deras bloggande var seriöst menat, att väcka debatt och engagemang.

Bloggen ville pracka på oss deras uppfattning…alla andra uppfattningar var fel. Att under en kort tid bara slänga ut tonvis med ”fakta” för att bevisa att alla andra har fel? Vad är det i bloggen som inte går ut på att förnedra, kränka och förtala Christina Bladh och hennes två barn? Jamenar…Christina är frikänd från det som hon i bloggen anklagas för, att tillsammans med barnen legat bakom ett mordförsök på Thomas Bladh.

Hon är helt frikänd (avförd från utredningen) av åklagare Per Håkan Larsson. Inte ens klanen Bladhs fenomenala poliskompisar lyckades fabricera något matnyttigt som kunde fälla Christina. Detta till skillnad från maken/pappan Thomas Bladh vars förundersökning om grovt hemfridsbrott, våldtäckt, försök till våldtäckt samt fysisk och psykisk misshandel bara har lagts ner av kompisen, åklagaren Per Håkan Larsson. Thomas Bladh är aldrig frikänd!

För att Thomas Bladh också ska få en möjlighet att bli frikänd så har jag den 17 juni polisanmält honom för ovan gärningar (Christina orkar inte nu, men gett mig OK). Jag hoppas att anmälan hamnar hos en grupp inom polisen i Västra Götaland som har hand om, och erfarenheter av våld i nära relationer. Jag hoppas också att Thomas på ett schysst sätt får sin sak prövad. Det finns lika mycket bevismaterial idag, som den gången åklagarkompisen lade ner förundersökningen. Skillnaden är att idag går materialet inte att gömma på samma sätt som då. Mycket underlag finns också på dotterns blogg ”Mitt bombade tonårsliv” och på denna blogg, exempelvis ”Dotterns och Sonens brev till tingsrätten.

Nåja, back on track! Styrkan i bombfaktabloggen ligger i att den ger en unik möjlighet att  tränga in i en psykopats innersta väsen. Det finns en kreativten i att bara se det onda i en människa, att till varje pris behöva förgöra denna onda person och att ge efter för en låg instinkt? Detta endimensionella nyansfattiga sätt att betrakta och beskriva verkligheten på gör mig nyfiken?

Klanen Bladhs avskedstext lämnar dock ett förunderligt vakuum efter sig:

”Med alla dessa lögner, förfalskningar, förräderier, manipulationer, förnedringar, hot, misstänkliggöranden och t.o.m svek mot sin egne döde sons minne så måste man ställa sig frågan om detta är en person (Christina Bladh, min anmärkning) som har talat sanning någon gång i sitt liv och vi tror inte det eftersom vi fått information om att hon var sådan redan i skolåldern.

Från oss är det dags att komma bort ifrån all detta onda och då vi ser att Thomas kommer kunna överleva till ett bättre liv så avslutar vi vårt engagemang i detta drama samt önskar att vi slipper träffa någon av alla dessa onda människor igen.
Robert Bladh med familj

”Från och med nu kan alla filtrera det hat och anklagande svammel som Christina fortfarande sprider, med vetskapen om att det kommer från en ondskefull människa av en sällsynt ovederhäftig kaliber. Härligt att detta trista kapitel nu kan avslutas. Nu ser vi framåt med Thomas som överlevt och gör goda framsteg utan detta ok att dra på. God things happen to good people.
Magnus Bladh

Det ligger något ödsligt, avskilt och vemodigt över deras text…nästan lite uppgivet! De har fått reda på att Christina ljugit redan i skolåldern…! Christina är ”en ondskefull människa av en sällsynt ovederhäftig kaliber”. ”…slipper att träffa någon av alla dessa onda människor igen”.

Klanen Bladh kan ju inte heller bara avsluta sitt bloggskrivande utan en liten bitande knorr:
Anonym skriver juni 12, 2013 kl. 23,34
”Hoppas verkligen att hon nyps för mordförsöket också. Hon har kommit för lindrigt undan”.

 

Besviken på mitt straff?

Många tycker att jag fått ett för strängt straff för det jag gjort (klanen Bladh exkluderat). Får ofta frågan om jag är besviken på mitt straff. Faktiskt inte!

Jag är besviken på domen:
”Martin Nilssons invändning att han begått brottet för att skydda Christina Bladh skulle kunna tolkas som att han anser att brottet föranletts av Thomas Bladhs uppenbart kränkande beteende (29 kap. 3§ 1p Brottsbalken). Tingsrätten finner emellertid inget stöd för att situationen varit sådan att det finns skäl att tillämpa den bestämmelsen.”

”Ingenting av det som framkommit under utredningen har lett till att åklagaren har vidtagit några rättsliga åtgärder med anledning av påståenden om misshandel”.

Hovrätten gick på samma linje som Tingsrätten. De kunde gett mig två år till…bara de hade vidstått de faktiska omständigheterna runt Christina och barnen! Dokument gömdes undan, vittnen hindrades från att vittna, bandspelare stängdes av då negativa saker om Thomas Bladh kom på tal, förhörsmaterial klipptes bort, dokument slarvades bort, Christinas berättelse hemlighetsstämplades…allt för att åklagare Per Håkan Larsson skulle skydda sin ”kompis” Thomas Bladh. Åklagaren lade ner Christina och barnens anmälningar om våld brutalitet och övergrepp fyra dagar innan min rättegång! Detsamma gällde miljöbrottet i Kungälv! Hade Per Håkan Larsson lämnat över ärendena till adekvata icke jäviga åklagare, så hade både min situation, Christina och hennes barn samt makens situation sett annorlunda ut idag.

Det kommer säkert en ny kommission som studerar Göteborgsandan. Det moraliska tillståndet i Västra Götalands polisdistrikt har låst in sig i självrättfärdigandets skyddsrum. Dit når inte snålblåsten från rättsstatens trumpetande om opartiskhet, insyn och kontroll.

29 kap, 3 § 1p Brottsbalken Som förmildrande omständigheter vid bedömning av straffvärdet ska, vid sidan av vad som är föreskrivet för vissa fall, särskilt beaktas
1. om brottet föranletts av någon annans uppenbart kränkande beteende
4. om brottet föranletts av stark mänsklig medkänsla

Genusperspektiv 2

Mutskandalernas Göteborg har fått en egen kommission som resulterat i en rapport ”Tillitens gräns”. Det första som slog mig när jag läste om den var hur är det med ”kvinnors tillit” speciellt i Göteborg.

Det finns en likgiltighetskultur inför lagar och regler i Göteborg…det slås fast i rapporten ”Tillitens gräns”, en mycket spännande läsning för den som orkar.

Men vem är den likgiltige? Vilka står för den institutionaliserade Göteborgsandan? Vilka förlorar på medborgarinflytande, delaktighet och insyn?

Tror knappas att media kommer att gå i spetsen för att kräva svar på ovan frågor! De är inkorporerade i en ohelig allians med polis och åklagare…de behöver information till sin media verksamhet, och vill inte stöta sig med Västra Götalands rättsväsen, med risk för att hamna ute i kylan…det går inte att bita den hand som föder en!

Har läst rapporten ”Tillitens gräns”, men tvivlar på att någon slutsats skulle bli ”det är kvinnor som står för den korrupta Göteborgsandan”. Om man kopplar ihop ovan rapport ”Tillitens gräns”, med antalet i Göteborg mördade kvinnor i nära relationer och kvinnor som inte vågar anmäla mäns övergrepp och brutalitet…det skulle på allvar skaka om bilden på ”goa gubbar i feskekörka”, om vad som på riktigt händer och sker i Göteborg med omnejd!

Rapportförfattarna skrev ”det var en anda som i sin sämsta tillämpning påbjöd tystnaden”. Visslaren blev en tjallare”.

Kålles moraliska tillstånd har kraftigt försämrats…dags att börja vissla Ada!

Tillitens gränser

En granskningskommission har tittat på Göteborgsandan och det moraliska tillståndet i Göteborg, vilket resulterat i rapporten ”Tillitens gränser”. Utan att veta om kommissionens arbete känns det som jag i min blogg beskrivit samma fenomen som rapporten ”Tillitens gränser” kommit fram till, har till och med ett inlägg som heter Tillit.

Ur rapporten Tillitens gränser: Det fanns och finns en institutionaliserad historisk omhuldad Göteborgsanda, och en bild av denna anda, där gränsöverskridanden, samarbete, pragmatisk handlingskraft och synbara resultat står i centrum, värden som professionellsjälvständighet, insyn och opartiskhet hamnade delvis i skymundan”.

Ovan formulering prickar rätt bra vad jag skrivit om klanen Bladh och allt mygel i Kungälv, Göteborg.I mitt inlägg ”Det låter så bra” beskrev Daniel Brycke ganska ogenerat att han saltat fakturor för Robert Bladhs räkning. Tydligen har han berättat för omgivningen att han även myglat på sitt ordinarie jobb.

Någon som tydligen både hört Daniel Bryckes berättelse och läst min blogg har skickat ett anonymt brev om hans bravader på NCC, i berömd Göteborgsanda. Skulle den anonyma personen ha fel så lär jag väl bli stämd…men jag tar risken och publicerar dokumentet. Robert Bladh har med sin bombfaktablogg lagt ribban så lågt att jag rätt bekymmerslöst kan följa hans exempel, det verkar fritt fram att publicera vad som helst.
Polisen i Västra Götaland har ändå fullt upp med att bevaka alla muthärvors sociala och ekonomiska transfereringssystem så att de med blandat resultat håller sig inom ”Tillitens gränser”. Ibland avlossar de dock några moraliska lösa skott…mest för syns skull.

Anonyma brevet:
Under flertalet år så har det förekommit strategisk och kontinuerlig plundring av pengar och material från NCC roads Hisings Kärra, Göteborg.
Daniel Brycke som arbetar på anläggningen i Hisings Backa som dessutom driver sina företag DBB System och DB Miljösystem AB Har tillsammans med en kollega på samma avdelning under årens lopp 2006-2012 konterat varandras fakturor som varit ställda till NCC Roads men använts för privata inköp som t.ex. bilar, bildelar, båtar, båtdelar, fyrhjulingar, hantverkare till sina egna bostäder, verktyg och maskiner till de egna företagen mm
En mängd material såsom asfalt, makadamm mm har också transporterats från anläggningen i Hisings Kärra och gjorts arbete med i de privata bolagen ”svart” utan att materialet debiterats från NCC till deras egna företag. Det har varit både billigt och enkelt att beställa material stort som smått från NCC via Brycke där vare sig kvitton eller fakturor existerat, pengarna har gått direkt i Bryckes ficka.
2007 stal Daniel Brycke järnbalkar från NCC:s upplag i Hisings Kärra för ca 500.000:- dessa bytes till en båt, Nimbus med en båtfirma utanför Kungälv.
Det är många miljoner som flödat från NCC Roads konto till framför allt Daniel Brycke men även en hel del till hans kollegas privata konsumtion och de egna företagen. De har lätt kunnat utnyttja detta system då de genom sina befattningar i företaget haft full tillgång till NCC roads konton och då de båda samarbetat med denna plundring och kunnat kontera för varandra.
Jag har under flera år haft kännedom om detta då de inte varit helt diskreta och dessutom tyckt att de är värda denna förmån, detta har känts fruktansvärt obehagligt och jag har inte vetat vad jag ska göra med all vetskap.

Psykopatens innersta väsen 1

En psykopat kan inte ha fel…så enkelt är det. Om de ifrågasätts är psykopaten beredd att göra allt, utan att sky några medel, att gå hur långt som helst för att bevisa att han/hon har rätt!!! Har bett folk att spara ner hela bombfaktabloggen som ett levande dokument på hur psykopater fungerar.

Barnen kan inte ha rätt i att deras pappa misshandlat dem och deras mamma. Nä…dom lider av PAS och har indoktrinerats att ingå i en sekt som vill mörda deras pappa! Christina kan inte ha rätt. Hon bedriver otukt, förskingrar pengar från sin döde sons stiftelse och driver en sekt för att indoktrinera mig att tillsammans med henne och barnen vilja mörda maken/pappan Thomas!

Klanen Bladh har naturligtvis läst personuppgiftslagen (1998:204) 21§: ”Det är förbjudet för andra än myndigheter att behandla personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden”.
Datainspektionen angående att registrera brottsuppgifter på bloggar: Enligt 21§ personuppgiftslagen är det förbjudet för andra än myndigheter att behandla personuppgifter om lagöverträdelser om innefattar, brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden. Av förarbetena till personuppgiftslagen framgår följande. En uppgift om att någon har eller kan ha begått något visst brott utgör en lagöverträdelse, även om det inte finns någon dom eller motsvarande beträffande brottet. Med uppgifter om frihetsberövande avses enligt förarbetena uppgifter om att någon har varit föremål för tvångsingripande. Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet behandlar personuppgifter i strid med 13-21§ kan enligt 49 § dömas till böter eller fängelse”.

Det hindrar dem inte från att flagrant bryta mot denna lag på sin blogg…allt för att visa på att de kan inte ha fel!

Rättsväsendet i Västra Götaland, Göteborg visar som vanligt ingenting???

Stå för vad du gjort?

Att leva i ett imperium där klanen Bladh, så hårt styrt, och ställt upp ett skevt normgivande existensmönster, när kompassen om vad som är rätt och riktigt är ur funktion…då blir det besvärligt att hålla kursen. ’

Vad menas med att stå för vad du gjort? Allt är inte bara svart eller vitt i denna Bladhsoppa! Jag tror inte en sekund på att Christina, i lagens mening är helt oskyldig.

Att skriva på, och skriva ut, på befallning, när dagliga upplevelser av misshandel och övergrepp fördunklar tänkande och omdöme, när sorgen efter ett förlorat barn sliter hjärtat i bitar, när ängslan över att ens barn lever i otrygghet och rädsla…att så stå upp för sin moral, sin hederlighet och sina ideal kan bli en alltför övermäktig föresats.

Klanen Bladhs orättfärdighet förstärkte sig själv och växte till övertro och tillit. När sen sanningen hotade att uppenbaras övergick orättfärdigheten till multiplicerat hat och förnekelse. Orättfärdigheten lämnade en kaskad av brandfacklor efter sig.

Det är denna orättfärdighet som Christina Bladh är fälld på.

Ovan scenario är inte nytt. Jag har sett det förr, i olika skepnader, men samma princip. Naivt trodde jag nog att den här gången skulle det bli annorlunda. Trodde att mitt brott skulle uppenbara det orättfärdiga…rättfärdigheten skulle få möjligheten att komma upp i dagsljuset. Men tyvärr blev det en brutal nattsvart väg utför istället, som senare övergått i förtvivlan, sorg och pessimism.

Vad menas med att stå för vad du gjort…när ingen lyssnar?

Vad menas med att stå för vad du gjort…när andra surfar på din skuld?

Vad menas med att stå för vad du gjort…när dina svar blottar det ingen vill höra?

Ingenting är anstötligare än sanningen.
Torgny Segerstedt

Sluta försvara henne..

Hon har lurat dig. Hon är bara en lycksökare. Hon vill bara ha lyx, exklusiva bilar, dyra båtar, märkeskläder, resor och middagar. Hon vill bara frossa, konsumera, gå på shoppingturer och glassa omkring. Fattar du inte att hon skiter i dig, du är så blind, du är så fruktansvärt grundlurad! Hon har lurat alla. Alla har insett det…utom du. Du inbillar dig att du funnit kärleken och vill göra allt för den. Du är lättrogen, lättlurad, naiv och har helt gått i hennes fälla. Du är bara ett verktyg för att hon skall kunna skaffa sig pengar, tillgångar och materiella statussymboler, för att visa att hon är lite förmer och kunna imponera på sin omgivning. Hon är hänsynslös, självupptagen och har aldrig varit uppriktig mot dig. Sluta försvara henne, och inse att du gått på en mina som kostat dig 10 år i fängelse!

Det har gått upp ett ljus för mig! Det tog lite tid och var ju inte så kul att komma till insikt om mitt eget tillkortakommande. Skall sluta göra motstånd mot det som är rätt och riktigt. Jag har blivit duperad av en otroligt förment och intrikat kvinna och hennes två manipulerande barn! Det värsta av allt är att jag utsatt en fin och hederlig familj för förtal, vilket orättfärdigt gjort deras liv svårt och tungt! Ni hade rätt och jag hade fel. URSÄKTA!

Är rätt övertygad om att en hel del av de 7.000 läsare som nu följer min blogg, drog en lättnadens suck när dom läste inledningen. Va bra att sanningen äntligen kom fram. Det låter ju helt rätt och riktigt. Den där otroliga historien han sytt ihop var ju aldrig trovärdig…det fattar ju vem som helst!

Är helt fascinerad över lögnens lockelse och verklighets problematik. Varför verkar min inledningen ovan sann och den reella verkligheten falsk? ”Inledningen har jag bara hittat på, helt fritt ur min fantasi”. ”Allt annat jag skrivit på min blogg kommer ifrån verkligheten”.

Vi drogar oss mer och mer på olika sätt, för att undvika att konfronteras med verkligheten. Den är för obegriplig, för stötande och för påträngande. Tror det finns något talesätt om att ”lögnen färdas med ljusets hastighet, medans sanningen går i ett par trasiga sandaler genom öknen”. Verkar lika aktuellt idag som när den för länge sedan först uttalades.

Prästen här frågade mig en dag ”om du nu ser tillbaka på vilka uppoffringar du fått göra…var det värt det?” Ja! Det var det! Jag är visserligen instängd dryga sex år av mitt liv, men denna upplevelsesafari hade jag inte velat vara utan. Att få se detta bakgårdens andliga inplantat så öppet, oförfalskat och naket är en ynnest! Det finns något rent, blottat och upplyst i allt detta.

Jag kommer ut till friheten en vacker dag. De som orsakat allt lidande för Christina och barnen kommer aldrig att bli fria. De måste alltid fly. Fly från sig själva och sina handlingar. Deras största katastrof vore om verkligheten kom ifatt dem…det finns ingen landningsbana stor nog för dem att landa på. Skulle inte för en sekund vilja byta med någon av dem!

Uppriktigt och ärligt! Jag är så oerhört tacksam för vad som visats mig av osminkat, skrupelfri och oförställd verklighet! Att få delta i en skildring som ingen skulle kunnat berätta eller någon kunnat skriva om.

Därmed har jag inte sagt att upplysningen är lätt, enkelt eller smärtfritt…det skall Gudarna veta!