Immunitet

Skrev i ett tidigare inlägg om att Klanen Bladhs frontfigur Robert Bladh med sina kontakter högt upp i samhällsbärande funktioner styr och ställer rätt friskt. Han har även varit delaktig i att hans son obligatoriskt klarat sig från att lagföras för alla brott han anmälts för. Sonen Thomas Bladh´s immunitet rörande lagöverträdelser är mycket imponerande.

# Dumpar bl.a. 85 ton miljöfarligt avfall under sin pappas anlagda miljöstation i Kungälv. Se inläggen Underlaget för anmälan på miljöbrottet i Kungälv. Brevet från den utsatte.

# Betalar folk till att misshandla för honom obekväma människor (vilket polisen vet om). Ser inläggen Brevet från den utsatte, Faktabomb, Hotbild.

# Tar en hjullastare ur sin döda sons stiftelse och kammar hem 125 000 kronor helt utan att redovisa pengarna eller berättar vart de tagit vägen (polisen har all information). Se inlägget Men ed(e), inte Sven Berntsson?

# Mened i rättegången mot sin exfru Christina för att skydda sig själv, sin pappa, ordföranden i Stiftelsen Niklas Bladhs Minne, Sven Berntsson samt kommunalrådet Anders Holmensköld. Se inläggen Illusion & Fakta, Resan Kärna-Kornhall del 1 & 2.

# Plundring av sitt och exfruns bolag Panrab AB samt deras gemensamma hem. Se inlägget Resan Kärna-Kornhall del 2.

# Trolöshet mot huvudman/skattebrott 2005

# Kanske ändå värst av allt…. långvarig psykisk och fysisk misshandel av sina barn samt att under tiotals år även misshandlat och våldfört sig på sin egen fru.
Se inläggen PAPPA, NEJ Beviset, Barnens talan, Tillit, Det som göms i … slasken
Läs även dotterns egen blogg Mitt bombade tonårsliv, till exempel Sveket och Bomben part 3.

För Klanen Bladh är allt detta bara ett spel som handlar om pengar, makt och girighet. Moral, etik och medmänsklighet ingår inte i detta spel.

Konspirationsteori….?

Läste en artikel i tidningen Inblick att många polischefer i Uppsala tillhör Svenska Frimurare Orden. En orden vars medlemmar svär ett ”blint förtroende, en obrottslig undergivenhet och löfte om att helt och hållet överlämna sig i Svenska Frimurare Orden”, detta enligt Svenska Frimurare Ordens stormästare Anders Strömberg (citat Inblick). I Uppsala är ordningspolisens chef, chefen för polisens personskyddssektion, liksom chefen för utlänningsroteln och chefen för gatulagningsenheten medlemmar i Svenska Frimurare Orden. Det har också visat sig att en polischef har tillsatt en Frimurarkompis som chef för polisens förstärkningsenhet i Uppsala, mot personalens vilja. Detta resulterade i att 16 poliser ur insatsstyrkan slutade och sökte andra jobb.

Varför skriver jag om rättsväsendet i Uppsala?

Sen mitt första förhör på polishuset i Göteborg har det gnagt en krypande känsla i mig att allt inte står rätt till…något är tokigt. Har undrat om det finns någon liknande Frimurare Orden i Göteborg? klanen Bladh´s ledare Robert Bladh har styrt och ställt rätt ogenerat genom sina kontakter inom media, kommun och Västra Götalands polisdistrikt. Det låter ju som en paranoid och konspirationsteoretiskt vanföreställning att Robert Bladh skulle tillhöra någon orden med förgreningar högt upp i samhällsbärande strukturer. Det finns dock så många märkliga tillfälligheter i hans dåvarande svårdotters och mina rättegångar att det är svårt att inte ställa sig den frågan. Nedan några exempel. Roberts sätt att genom sina kontakter knäcka och ruinera Christina finns ytterligare en hel del att berätta om.

# Robert Baldh utnyttjade sina kontakter inom Göteborgs Posten och Göteborgs Tidningen för att få ut en historia som passade till att mörka vad mitt brott egentligen handlade om. GP & GT var nedlusade med sensationstexter som gick ut på ”älskaren som vill bli av med sin rival”. Inget alls om de övergrepp och misshandel som skett mot Christina och barnen, vilka var orsaken till mitt handlande. Allt detta fick Robert ut innan mina förhör knappt hade börjat. Historien var sedan lång tid tillbaka, innan min dom, klappad och klar i folks medvetande och till Tingsrättens förhandlingar. Min advokat belades med yppandeförbud!

# Robert Bladh lyckas skaffa fram en åklagare som under fem års tid arbetat tillsammans med Robert Bladh´s fru Monika och sonen Thomas. Dessutom kände Roberts som och åklagaren varandra redan tidigare från gymnasietiden. denna åklagare Per Håkan Larsson kommer då och företräda Roberts som Thomas. Objektivitetsplikten blev helt satt ur funktion.

# Robert Bladh´s kompis Ulla Arnholm med vem han arbetat tillsammans i Kungälvs Kommun under 30 års tid, och en annan kompis från kommunen Christer Mohlin, petar undan de två ordinarie nämndemännen till min rättegång. Ulla och Christer sätts in i stället för de ordinarie nämndemännen, de två ska döma i ett mål där Roberts som Thomas är målsägare.

# Robert Bladh får åklagare Larsson att lägga ned två förundersökningar mot sin son Thomas som miljöbrott (vilket han själv är medbrottsling i), och om all brutalitet mot Christina och branen…. fyra dagar innan min rättegång. När miljöbrottet nyligen skulle tas upp till prövning, var det med en hårsmån preskriberat. Så var inte fallet när åklagare Per Håkan Larsson lade ner förundersökningen, istället för att överlämna ärendet till en miljöåklagare.

Besvikelse är en funktion av förväntan. Förväntade mig mer av ett rättssamhälle där rationalitet och moral inte upplevdes som ett skämt…. en elastisk fantasilogik.

Tillitens gränser

En granskningskommission har tittat på Göteborgsandan och det moraliska tillståndet i Göteborg, vilket resulterat i rapporten ”Tillitens gränser”. Utan att veta om kommissionens arbete känns det som jag i min blogg beskrivit samma fenomen som rapporten ”Tillitens gränser” kommit fram till, har till och med ett inlägg som heter Tillit.

Ur rapporten Tillitens gränser: Det fanns och finns en institutionaliserad historisk omhuldad Göteborgsanda, och en bild av denna anda, där gränsöverskridanden, samarbete, pragmatisk handlingskraft och synbara resultat står i centrum, värden som professionellsjälvständighet, insyn och opartiskhet hamnade delvis i skymundan”.

Ovan formulering prickar rätt bra vad jag skrivit om klanen Bladh och allt mygel i Kungälv, Göteborg.I mitt inlägg ”Det låter så bra” beskrev Daniel Brycke ganska ogenerat att han saltat fakturor för Robert Bladhs räkning. Tydligen har han berättat för omgivningen att han även myglat på sitt ordinarie jobb.

Någon som tydligen både hört Daniel Bryckes berättelse och läst min blogg har skickat ett anonymt brev om hans bravader på NCC, i berömd Göteborgsanda. Skulle den anonyma personen ha fel så lär jag väl bli stämd…men jag tar risken och publicerar dokumentet. Robert Bladh har med sin bombfaktablogg lagt ribban så lågt att jag rätt bekymmerslöst kan följa hans exempel, det verkar fritt fram att publicera vad som helst.
Polisen i Västra Götaland har ändå fullt upp med att bevaka alla muthärvors sociala och ekonomiska transfereringssystem så att de med blandat resultat håller sig inom ”Tillitens gränser”. Ibland avlossar de dock några moraliska lösa skott…mest för syns skull.

Anonyma brevet:
Under flertalet år så har det förekommit strategisk och kontinuerlig plundring av pengar och material från NCC roads Hisings Kärra, Göteborg.
Daniel Brycke som arbetar på anläggningen i Hisings Backa som dessutom driver sina företag DBB System och DB Miljösystem AB Har tillsammans med en kollega på samma avdelning under årens lopp 2006-2012 konterat varandras fakturor som varit ställda till NCC Roads men använts för privata inköp som t.ex. bilar, bildelar, båtar, båtdelar, fyrhjulingar, hantverkare till sina egna bostäder, verktyg och maskiner till de egna företagen mm
En mängd material såsom asfalt, makadamm mm har också transporterats från anläggningen i Hisings Kärra och gjorts arbete med i de privata bolagen ”svart” utan att materialet debiterats från NCC till deras egna företag. Det har varit både billigt och enkelt att beställa material stort som smått från NCC via Brycke där vare sig kvitton eller fakturor existerat, pengarna har gått direkt i Bryckes ficka.
2007 stal Daniel Brycke järnbalkar från NCC:s upplag i Hisings Kärra för ca 500.000:- dessa bytes till en båt, Nimbus med en båtfirma utanför Kungälv.
Det är många miljoner som flödat från NCC Roads konto till framför allt Daniel Brycke men även en hel del till hans kollegas privata konsumtion och de egna företagen. De har lätt kunnat utnyttja detta system då de genom sina befattningar i företaget haft full tillgång till NCC roads konton och då de båda samarbetat med denna plundring och kunnat kontera för varandra.
Jag har under flera år haft kännedom om detta då de inte varit helt diskreta och dessutom tyckt att de är värda denna förmån, detta har känts fruktansvärt obehagligt och jag har inte vetat vad jag ska göra med all vetskap.

Underlaget för anmälan på miljöbrottet i Kungälv

Fick brev ifrån Kenneth ”den utsatte”  han frågade om jag kan tänka mig att lägga in underlaget till den anmälan han gjorde på det miljöbrott som begåtts i Kungälv. Självklart gör jag det!

Hej Martin

Skickar över underlaget på den anmälan jag gjorde på miljöbrottet i Kungälv, jag hoppas att det är av intresse för dig att få den utlagd på din blogg, jag vet att det är många som vill ha fakta om detta miljöbrott och din blogg passar bra att få ut den informationen.

Kenneth Ljungberg

Anmälan av Miljöbrott ÅVC Munkegärde, Kungälv samt döljande av detta miljöbrott

De 8 som anmäls är:

Thomas Bladh var den som åtog sig att gräva ner det miljöfarliga avfallet och också den person som utförde själva handlingen tillsammans med chauffören Mats på Kungälvs transporttjänst.

Per Malmer var beställare av jobbet för att bli av med allt farligt avfall från sin skrotgård.

Thomas Tjellström arbetade med miljöcertifiering på Järnmalmer AB var den som behövde rensa rent skrotgården för att kunna miljöcertifiera Järnmalmer AB, visste mycket väl om att rensningen av de farliga avfallet inte gick lagligt till.

Robert Bladh visste om nedgrävningen av det farliga avfallet och ansvarar för nycklar på åvc, det var också han som gick in och mörkade brottet för Kungälvs kommun för att skydda sig själv och sin son Thomas Bladh, Robert Bladh har i många år arbetat som miljökonsult för Kungälvs kommun.

Gunnar Wegen den som mörkade händelsen för miljö och hälsan och länsstyrelsen för att skydda sig själv som avfallschef på åvc Munkegärde och sin vän och medarbetare Robert Bladh.

Peter Bengtsson som även han valde att skydda sin chaufför Mats och även Thomas Bladh, då hans företag Kungälv transporttjänsts lastbil användes för transporten av det farliga avfallet samt att Kungälvs transporttjänst ansvarar för driften på åvc Munkegärde.

Anders Holmensköld är kommunalråd i Kungälv och fick vetskap om denna händelse nov 2011 han valde att kalla det djävulsk information istället för att göra en anmälan, även han mörkar detta för att skydda sig själv och Kungälvs kommun där han är chef.

Anmälare:

Kenneth Ljungberg (arbetade tidigare som platschef på Järnmalmer AB).  Anmälan gjord tidigare av Kenneth Ljungberg till Per Kaarle, miljöchef på Miljö och hälsan i Kungälvs kommun november 2010.

Tidpunkt för miljöbrottet:

Juli 2003

Plats:

Stora mängder miljöfarligt avfall nergrävt på ÅVC Munkegärde i Kungälv, ansvarig för denna tipp är Kungälvs kommun och drivs av Kungälvs transporttjänst AB.

Material som grävts ner:                                                                                              

86 stycken freonfyllda kylaggregat till dryckeskylar uppskattningsvis B 80 cm x 40 cm H 40 cm

Ca 35 ton jordmassor innehållande blymönjefärg, metaller, olja

30 tal kreosot slipers

Gummidelar, 4 stycken entreprenad däck mm

Syfte:

Att röja undan allt miljöfarligt avfall på ett lätt sätt inför miljöcertifiering av Järnmalmer AB

Tjäna stora pengar

Viktigt:

Anläggningen på åvc Munkegärde har nu kommit in i sista fasen för att täckas över och återgå till grönområde. Information 2012-09-05 från Arne Alfredsson ny avfalls chef på Kungälv kommun.

De personer som är inblandade och ansvariga för miljöbrottet samt döljande av miljöbrott:

Per Malmer, vd Järnmalmer AB, beställare av uppdraget

Thomas Tjellström, miljöansvarig, nuvarande platschef Järnmalmer AB, fjällbo

Thomas Bladh, arbetat med återvinning och miljö i 15 år, det var han som åtog sig att gräva ner avfallet på åvc Munkegärde i Kungälv och fick betalt i svarta pengar av Per Malmer på järnmalmer AB.

Mats, f.d. chaufför på Kungälvs transporttjänst, det var han som transporterade avfallet med transporttjänst lastbil, fick betalt i svarta pengar av Thomas Bladh

Per Kaarle, miljöchef på Miljö och hälsan i Kungälv det var han som tog emot Kenneth Ljungbergs anmälan november 2010.

Gunnar Wegen, avfallschef på Kungälvs kommun och ansvarar för åvc Munkegärde. Han gav Robert Bladh informationen om att en anmälan på Thomas Bladh hade kommit in. Han fick information om att miljöbrottet aldrig existerat av Robert Bladh som han sedan förde vidare till samtliga inblandade före mötet på Kungälvs kommunhus. (Numera pensionerad)

Peter Bengtsson, chaufför och ansvarig på åvc Munkegärde för Kungälvs transporttjänsts räkning. Han hade tagit emot information av både Robert Bladh och Thomas Bladh innan mötet på Kungälvs kommunhus.

Robert Bladh, miljökonsult bl.a. för Kungälvs kommun där Gunnar Wegén var hans uppdragsgivare, han har ritat och byggt anläggningen åvc Munkegärde och har haft fri tillgång till åvc då han har nycklar till anläggningen. Robert miljöcertifierar även företag. Han var den som mörkade hela miljöbrottet genom att ge Gunnar Wegen falsk information om att Kenneth Ljungberg var en alkoholiserad idiot som bara ville hämnas på Thomas Bladh och inget att räkna med och att hans son Thomas Bladh aldrig skulle gräva ner miljöfarligt avfall detta berättade han innan mötet på kommunen 26/11-10 ägde rum.

Anders Holmensköld, kommunalråd i Kungälv fick vetskapen i november 2011 om att detta miljöbrott skett. Han har anmälningsplikt men han valde att istället säga att det var djävulsk information.

Jan Olofsson, från länsstyrelsen, han var med på mötet 26/11-10 på Kungälvs kommun (numera pensionerad).

Martin Holm, har tagit över arbetet efter Jan Olofsson 010-2245432, han har 2012-09-06 fått information om att polisanmälan nu ges in om detta brott. Han arbetar för att plocka fram allt material han kan finna i detta ärende.

Vittne:

Christina Bladh Tidigare gift med Thomas Bladh och svärfar var då Robert Bladh

Daniel Brycke Vän till Thomas Bladh, vetat om detta i många år

Christer Platschef på Järnmalmer i Trollhättan vid aktuellt datum

Det finns inga tvivel på att nedgrävningen av det miljöfarliga avfallet var avsiktligt då samtliga inblandade arbetar med miljöfrågor inom avfall och återvinning och visste exakt vad de gjorde. Även mörkandet av miljöbrottet 2010 var avsiktligt då de det mörkades av människor i ledande miljö ansvar inom kommunen. Det var också en avsiktlig handling november 2011 av kommunalrådet som har all kunskap av vad man gör med sådan information men väljer att mörka det.

Detta har hänt:

Järnmalmer AB fick uppdraget att riva och sanera samtliga byggnader på trädes mejerifabrik Kölaby 5:30. Dnr 2001.0595 Ulricehamns Kommun

Rivningen startade 2001-06-19

Kenneth Ljungberg körde grävmaskinen på plats och var platschef för detta arbete.

På denna rivning fann de 86 stycken fyllda freonaggregat under ett rasat tak

De 86 stycken fyllda freonaggregaten som senare grävdes ner på åvc Munkegärde i Kungälv, kördes iväg till Järnmalmers anläggning i Trollhättan för sanering, där blev aggregaten liggande i två år utan att saneras. Platschef Christer på denna anläggning i Trollhättan har vetskap om dessa. Därefter lastades de om och transporterades till Järnmalmer i Göteborg och hamnade på skrotgården fjällbo.

Kenneth Ljungberg fick i uppdrag att ta reda på ett sanerings företag för de 86 stycken fyllda freonaggregaten som skulle tas om hand, någon upphandling för saneringen gick inte att få till pga. semestertider.

Kenneth Ljungberg gick själv på semester vi den tidpunkten

Thomas Tjällström ansvarar för miljöcertifieringen på järnmalmer AB 2003 och behövde få en ren skrotgården från allt miljöfarligt avfall för att kunna göra klart miljöcertifieringen.

Thomas Bladh får då förfrågan av Per Malmer vd på Järnmalmer AB om han kan hjälpa till att på ett enkelt sätt få bort detta miljöfarliga avfall.

Mats har tillgång till transporttjänst lastbilar, Thomas har tillgång till åvc Munkegärdes nycklar då han lånar dem av sin pappa Robert Bladh. Hjullastare/grävmaskiner finns att tillgå inne på området för att kunna gräva ner avfallet, så Thomas Bladh åtar sig detta arbete.

Transporterna av de farliga avfallet sker mestadels kvällstid.

Nedgrävningen sker mitt i semestern då Thomas Bladh och Mats har fri tillgång till anläggningen och maskinerna där utan att någon kan ana vad som föregår.

Ev. kan någon i vågen också vara inblandad i detta.

När Kenneth Ljungberg kom tillbaka efter semestern var allt det miljöfarliga avfallet borta från skrotgården. (freonaggregaten, slipers, däcken, gummit och mestadels av jordmassorna)Kenneth Ljungberg frågade då Per Malmer vart materialet tagit vägen och fick till svar att han hade löst det med Thomas Bladh.

Kenneth vet exakt hur mycket miljöfarligt avfall det fanns på skrotgården på järnmalmer då han arbetade som platschef på skrotgården och hade full koll på vad som kom in och gick ut.

Thomas Bladh ringde till Kenneth Ljungberg första dagen efter semestern och sa ”Nu får ni fan sluta att köra upp mer skit till Kungälvs tippen det blir farsan som åker på det om det kommer fram eftersom att han har ansvaret”. Thomas kunde inte ta hand om mer miljöfarligt avfall, semestern var slut och det var nu riskabelt.

Samma dag som Thomas Bladhs samtal till Kenneth Ljungberg kördes ytterligare 2 containers med förorenade jordmassor upp till åvc Munkegärde med transporttjänsts lastbil med Mats som chaufför, Kenneth Ljungberg fick hjälpa Mats att lasta om jordmassorna då de var för tungt lastade

Thomas Bladh ringde till Kenneth Ljungberg igen efter ett par dagar och sa att han var på väg ner till Järnmalmer för att hämta svarta pengar till ”gubbarna i vågen på åvc Munkegärde”. Thomas Bladh kom ner på Järnmalmers skrotgård i fjällbo samma dag och hämtade dessa pengar av Per Malmer.

Arbetet var slutfört!

Thomas Bladh berättar för Christina Bladh efter att han kommit hem sent en natt: att nu har jag och Mats grävt ner mängder av miljöfarligt avfall på tippen och kommer detta fram är det ett stort miljöbrott, men det kommer aldrig att komma fram för vi har grävt ner det där de inte grävs ner något längre, detta var juli 2003. Thomas Bladh berättade även detta för sin vän Daniel Brycke.

November 2010 ringde Kenneth Ljungberg till Per Kaarle på miljö och hälsan i Kungälv och gjorde en anmälan om miljöbrott på Thomas Bladh. Per Kaarle och Kenneth Ljungberg pratades vid ett par gånger. (Anledningen varför Kenneth dröjde med anmälningen var att han råkade ut för en trafikolycka och blev så illa skadad att han först 2010 fick ork att göra denna anmälan).

Per Kaarle säger till Kenneth Ljungberg att han ska prata med Kungälvs transporttjänst, några personer på åvc Munkegärde och några fler personer för att kontrollera uppgifterna och återkomma. Per Kaarle säger också till Kenneth Ljungberg att den här grejen är så stor så jag vill att länsstyrelsen ska vara med från första början. Ett mötes datum bestämdes till den 26/11-2010 klockan 11.00.

November 2010 kommer Robert Bladh hem till Christina Bladh och berättar att Gunnar Wegen ringt honom och sagt att Thomas Bladh har blivit anmäld för miljöbrott av Kenneth Ljungberg, Robert Bladh berättar vidare att han löst det genom att säga till Gunnar Wegen att det inte är sant och att Kenneth Ljungberg är en alkoholiserad idiot som bara vill hämnas och förstöra för Thomas Bladh. ”Så Kenneth är redan rökt” sa han. Han sa också ”tänk om detta skulle komma fram vilka rubriker det skulle bli!”. Robert Bladh visste mycket väl om vad Thomas Bladh grävt ner och att hans son även lånat hans tippnyckel. Gunnar Wegen chef för avfallshantering i Kungälv var kallad till detta möte som skulle hållas 26/11-2010.

Daniel Brycke kommer hem till Christina ett par dagar senare och säger att han hörde av Thomas Bladh att han blivit anmäld för miljöbrott. Och det är ju sant sa Daniel Brycke, ”Thomas berättade för mig för flera år sedan att han och Mats grävt ner stora mängder farligt avfall på tippen”.

Efter det att Robert Bladh berättade om informationen han fått från Gunnar Wegen om anmälan började Thomas Bladh att ringa runt till de inblandade. Vissa samtal hörde Christina Bladh då Thomas Bladh ringde hemifrån bl.a. till Per Malmer där han sa att Kenneth Ljungberg är på gång igen och nu gäller det att vi säger samma sak och blånekar. Han ringde till Per Kaarle på kommunen för att berätta vilken galning och alkoholist Kenneth Ljungberg är och att han bara vill skada Thomas Bladh därför har Kenneth Ljungberg hittat på denna historia.

Thomas Bladh ringde till Mats på transporttjänst och försäkrade honom att ”det är ingen fara för det kommer aldrig att komma fram för nu har farsan pratat med Gunnar Wegen och nu vet de vem Kenneth Ljungberg är och det är bara att neka”. Thomas berättade att han innan detta möte även pratat med Peter Bengtsson på transporttjänst som också var kallad till mötet den 26/11.2010.

När Kenneth kommer till detta möte möts han i kommunhusets entré av en kommun anställd de andra mötes deltagarna hade redan kommit och satt och pratade kring ett bord.

Kenneth Ljungberg blev misstrodd direkt att det inte skulle vara möjligt att detta skett och Gunnar Wegén talade om att det skulle bli alldeles för dyrt att gräva upp ev. material. Gunnar Wegén skrattar och gör narr av Kenneth när han berättar om freonaggregaten, sådana stora saker går inte att gräva ner det skulle ju vara mängder av långtradar lass för att köra upp så stora saker. Vilket var en anmärkningsvärd kommentar av en avfallschef som borde veta storleken på dessa freonaggregat och att dessa 86 stycken ryms på ett lastbils lass.

Detta möte pågick max 1 timme när Kenneth Ljungberg blev utsläppt ur kommunhuset satt de andra kvar och fortsatte samtala.

Efter mötet ringer Gunnar Wegen till Robert Bladh och meddelar att allt är nedlagt och att ingen trodde på Kenneth Ljungberg utan att de bara skrattat åt honom.

Robert Bladh ringer Thomas Bladh och säger att det är nedlagt.

Och då började Thomas Bladh ringa samma telefonkedja mellan berörda parter igen för att meddela att faran är över.

Kenneth Ljungberg hade kontakt med Per Kaarle efter mötet där Per Kaarle säger att kommunen inte kommer att vita några åtgärder de har lämnat över till länsstyrelsen.

Kenneth pratar med på länsstyrelsen, Jan Olofsson strax efter mötet han säger att länsstyrelsen i nuläget inte kommer att gå vidare med ärendet men om det framkommer nya bevis så kan de ta upp det igen.

Ingen utredning påbörjad!

Kommunalråd Anders Holmensköld får veta via brev av Christina Bladh november 2011 att detta miljöbrott begåtts av Thomas Bladh och de övriga samt hur Robert Bladh mörkat händelsen genom att prata med sina kontakter inom Kungälvs kommun. Holmensköld väljer att inte anmäla detta trots att han har anmälningsplikt utan säger istället i en annan rättegång att detta brev han fått av Christina Bladh var djävulskt.

 Anmärkningsvärt:

Att Robert Bladh kan gå in och mörka detta miljöbrott genom att prata med chefen för avfallshanteringen på åvc Munkegärde, Gunnar Wegen vilken är Robert Bladhs uppdragsgivare och vän och Gunnar Wegen i sin tur mörkar detta miljöbrott för resterande inblandade.

Man kan ju förstå att om detta miljöbrott ser dagens ljus så ser det ju inte bra ut när miljökonsulten som anlitats av kommunens avfalls chef på Kungälvs åvc vars son som också jobbar inom miljö och återvinning gräver ner stora mängder miljöfarligt avfall på tippen och används sig av sin pappa miljökonsultens nycklar för att ta sig in kvällstid. Dessutom tillsammans med en chaufför på Kungälvs transporttjänst som ansvarar för skötseln av tippen och har använt deras lastbil för dessa transporter. Alltså var Peter Bengtsson på transporttjänst även han tvungen att gå i god för att Thomas Bladh och Mats aldrig skulle göra detta utan Kenneth Ljungberg är boven i dramat.

Att sedan ansvarig på miljö och hälsan Per Kaarle väljer att gå på den informationen han fått om att Kenneth Ljungberg är en alkoholiserad galning istället för att göra en professionell utredning är också häpnadsväckande, han kallade i och för sig till ett möte, men det var med all säkerhet redan klart innan Kenneth Ljungberg kom dit att det skulle läggas ner.

Att även Jan Olofsson på länsstyrelsen inte följer upp denna anmälan utan även han gått in i att det är Kenneth Ljungberg som är boven i detta.

Och till sist när Kungälvs kommunalråd får informationen väljer han att se det som ett djävulskt brev istället för en information om ett brott inom kommunen som han skulle gått vidare med och gjort en anmälan för att en utredning skulle kunnat göras. Även Anders Holmensköld sitter i en position han inte vill riskera och väljer att även han mörka detta! Kanske för att Kungälvs kommun utåt sett ska se exemplariskt miljöskött ut.

Sammanfattningsvis:

Detta miljöbrott har på ett enkelt sätt mörkats och grävts ner tillsammans med det farliga avfallet på tippen, av människor i ledande positioner inom miljö i Kungälv, allt för att skydda sig själva! Samtliga inblandade har också vetskapen om att hela deponin i Kungälv nu ska avslutas och täckas över och därefter återgå till grönområde och allt som grävts ner där under kommer aldrig att se dagens ljus igen, vilket gör att de känner sig trygga med att detta aldrig skulle komma fram.

Bifogade bilagor:

  1. Ulricehamns kommuns Miljö/rivningsplan över rivning av Kölaby 5:30
  2. Avfallsplan för Kungälvs kommun från den 1 juli 2006
  3. En skiss över hur samtalen gått mellan inblandade personer när de fick vetskap om anmälan i november 2010
  4. Div. skrifter från Kungälvs kommuns hemsida och gp artikel vilket visar Gunnar Wegéns inblandning av miljö frågor i Kungälv
  5. Från Kungälvs kommun, Arne Alfredsson: Avfallsplanen innan 2006, kartor över åvc Munkegärde

Dessa handlingar finns inte att tillgå i Kungälvs kommuns arkiv:

  1. Anmälan till Per Kaarle november 2010 och mötesprotokoll 2010-11-26
  2. Anmälan från Per Kaarle till länsstyrelsen, mötesprotokoll från mötet 2010-11-26 och andra handlingar i detta ärende.

Göteborg 2012-09-07

Kenneth Ljungberg 

Faktabomb

Klart att familjen Bladh inte är någon maffia familj i egentlig mening. Men jag kan inte låta bli jämförelsen med att Italienska maffian lagt under sig i stort sett all sophantering och sopsortering i både USA och i hemlandet. Precis som kollegerna på f. d Panrab (exmakens och Christinas bolag som ex svärfadern var med och styrde) så tar dom ”hand om” miljöfarligt riskavfall. Miljöbrott drar in en massa pengar, här som där.

Camorran i Italien reagerar ofta så, att när någon sviker familjen (vilket ofta hotar att avslöja den) så nödgas man förgöra den personen. Bästa sättet är att sprida desinformation och misskreditera svikaren för något den har svårt att värja sig mot. Eller varför inte rikta det man själv håller på med mot själva svikaren? I Bladhs´ värld blir svikaren Christina: brottsling, förövare, anstiftare, skurk, bedragare, konspiratör, förtalare, manipulatör, struntpratare, lögnare, förfalskare, förskingrare, vedergällare, hämnare, terrorist, angripare, planerare, hatskrivare, ekobrottsling, anklagare, hotare, sektledare sist men inte minst, mördare också. Detta är rena fakta på kärna bomben – fakta…en riktig faktabomb!

Maffian laborerar också med rättsväsendet efter bästa förmåga. Kommer osökt att tänka på åklagare Per Håkan Larsson som lade ner miljöanmälan mot Christina exmake åtta dagar innan min rättegång? Han hade då tillgång till samma information som det nu står om i tidningarna. Var det så åklagaren hanterade sin objektivitetsplikt på? Eller ville han bara inte fläcka ner kompisens rykte? En annan tillfällighet är att Christinas åklagare Lithner inte lyckades hitta familjeföretagets bokföring, det som hon bland annat fälldes på. Först efter Christinas Hovrättsdom fann hon bokföringen hos polisens egna registrator!

Självskrivet omger sig maffian också med personer som är beredda att gå långt utanför lagens gränser för att skydda ”familjernas ”heder och ära. Familjen Bladhs´ vän Daniel Brycke bekräftar i sina polisförhör att Christinas ex make haft kontakt med västklädda MC-gäng XX sedan sonen Nicke omkom 2002. Det var dom som skulle ”ta hand om” Kenneth (se hans brev) för att han 2010 gått till Kungälvs kommun och berättat om familjen Bladhs´ miljöbrott (Det som Kungälvsposten skrivit om).

Känns verkligen fånigt att resonera med en annan blogg. Men kan inte låta bli att citera: ”De (jag och Christina) har blivit dömda och skall nu sitta i finkan och skämmas. Alla dömda skurkar skall veta hut, inklusive dessa”.

Tänk om det finns folk här som haft med familjen Bladh att göra…gäller det dom också? Finns det bättre sätt att förbereda sig för en eventuell egen framtid i finkan!

Anfall är bästa försvar, en riktig fakta bomb

Fick häromdagen reda på att Christinas ex svärfar, exmake, ex svåger och kusinen Calle har startat en ”motblogg”, kärna bomben – fakta.

Dom är ursinniga på alla lögner och smutskastning jag levererat! Precis så ursinniga och aggressiva som psykopater blir när någon går emot dem. De samtycker mycket sällan till att sprickor i deras fasad avslöjas…så, hur kan det jag skriver på min blogg bli annat än lögner och smutskastning…i Bladhs’ ögon?

Sen är det väl på tiden att rikta bort fokus från de miljöbrott som riskerar att uppdagas…det börjar bli hett under fötterna. Väl vald tidpunkt!

Vilka ligger då bakom bloggen kärna bomben – fakta? Ett härligt gäng…tre musketörer fäktande och flängande efter sanning och rättvisa. Den försmådda maken som är ute efter hämnd, att ytterligare krossa och kränka exfru och barn. Makens pappa som kämpar med näbbar och klor för sin familjs ära och heder. Den förlorade brodern som konverterat till islam och blivit muslim. Efter 20 års utlandsvistelse återvänder han hem för att återerövra respekten, äran och hedern till familjen.

Kusinen Carl Sandberg räknar jag faktiskt inte riktigt med här. Efter hans huvudlösa brev till mig stod han där med brallorna nere…så vad vill han nu då…vart är hans pollett? De enda professionella kunskaper han fått med från Alla Kvinnors Hus är att anklaga Christina för att manipulera sina barn. Det är hon som påverkat barnen till att tro att dom blivit misshandlade…det är ju bara inbillning! Och allt dom sett pappan göra mot mamman är bara fantasier, iscensatta av deras egna mamma! Jag gillar det där med ”Parental Alienation Syndrom”. Känns lika mycket upplyst nödutgång som när en blottare åker fast framför ett par små flickor och skyller på att han glömt kalsongerna hemma. Har ju forskats en del om PAS, speciellt i USA. Det har knappast rönt någon större framgång varken i forskarvärlden eller inom rättsväsendet. Som sagt…nödutgång för en barn och hustrumisshandlare när alla andra vägar är stängda!

Ex maken hade ju lovat att krossa, ruinera, förnedra och till och med döda Christina om hon lämnade honom. Han har lyckats ganska väl…exkluderat att ha ihjäl henne!

Nu är det bara den sista biten kvar! Christina är ruinerad, deras gemensamma hem är plundrat, utan bostad, tvingas leva på existensminimum, kan inte bo med sin egen dotter, blivit berövad hennes och barnens livshistoria, dömd till 2,6 års fängelse, skymfad, baktalad, misstänkliggjord och brännmärkt för livet…allt detta av hennes ex make och ex svärfar!

När dessa ”goa gubbar” går ihop och gör gemensam sak så nöjer dom sig inte med att krossa och kränka henne…hon ska steglas in till sista andetaget! Bladhs´ ska nu också ha dit henne för planering och anstiftan till mordförsök. Detta är hon tidigare helt frikänd från. Naturligtvis måste ju barnen också dras in. De skulle vara medanstiftare och planerat ”mordförsöket” mot sin egen pappa! Men det är inte stopp där heller…nära och kära, deras egna familjemedlemmar och sekten runt Christina var också delaktiga!

Robert Bladh (ex svärfadern) avslutar inlägget på sin blogg den 18 mars 2013 med: Vår stora förhoppning är nu att även Christina fälls för anstiftan till mordförsök så att hon får det rättmätiga straff hon så väl förtjänar.

FINNS DET INGET STOPP I ERT HAT?

Förutom att Christina levt 25 år med misshandel, övergrepp och dagliga kränkningar?…Vad är Christinas rättmätiga straff?

När Kungälvs kommun mörkar

Ett litet smakprov på hur det kan se ut när Kungälvs kommunchef Magnus Gyllestad vill mörka brott och felaktigheter. Nedan mail konversation skulle också kunna ingå i ”kommunchefens manual” på hur dom bäst kan härska över sina medborgare. Härska genom att ”inte veta”, ”feltolka”, ”inte förstå”, ”skylla på andra”, ”missuppfatta”, ”förhala”, ”trötta ut” och sist men inte minst esset i leken…”god dag yxskaft”!

Hej

Jag konstaterar att vi har olika tolkningar i vad som skett runt detta. Utifrån vad du inrapporterat kan jag inte se att något nytt lagts till i ärendet vilket gör det aktuellt att ändra kommunens ställningstagande. Enligt uppgift delar Länstyrelsen denna uppfattning. Skulle en förändring ske så kommer jag omgående informera dig runt detta.

Skulle du fortsätta komma till annan slutsats är det naturligtvis fritt att göra polisanmälan i eget namn. Jag finner det något förvånande att så ej ännu skett då du verkar övertygad om att ett brott skett. Om den övertygelsen kvarstår torde en logisk slutsats vara en polisanmälan från din sida?

Med vänliga hälsningar

Magnus GyllestadKommunchef
                                    

Kungälvs kommun
Nämndhuset
 442 81 Kungälv

tel. 0303-23 91 08
mobil. 070-30 10 889
e-post. magnus.gyllestad@kungalv.se

Hej Magnus

Svar på ditt mail 27 februari 2013.

Är högst förvånad av ditt svar, du skriver att inget nytt material har inkommit!

Den 1 februari 2013 klocka 17,58 skickade jag ett mail till dig med en bifogad anmälan jag gjort till miljöåklagaren med en mängd nya material!

Kungälvs kommun har sedan 26 november 2010 klockan 11,00 mörkat hela detta ärende, både vad det gäller anmälan, mötet jag var på i kommun huset och detta miljöbrotts existens. Detta är nytt material!

Av ditt svar att döma så har du inte läst mailen jag skickat dig där det framgår både att jag gjort en polisanmälan samt en mängd nya material för kommunen att ta del av!

Du försöker att gömma dig bakom länsstyrelsen istället för att ta ditt ansvar som chef i Kungälvs kommun. Du försöker också att skydda anställda inom kommunen som gjort fel!

Informationen jag fått från länsstyrelsen är att det är Kommunens skyldighet att polisanmäla när ett brott inrapporteras till kommunen.

Jag ber dig att inte krångla mer med mig det har mörkats och krånglats nog från kommunens sida, jag kommer att driva både miljöbrottet och stiftelsen Niklas Bladh tills dess ärenden är uppklarade och lösta! Och det är då betydligt enklare för alla parter om vi samarbetar och rättar oss efter de regler och lagar som gäller!

Jag vill att du avsätter ett möte där Miguel Odhner, Maria Kjellberg och kvinnan på miljö och hälsa som var med på mötet 26/11-10 är närvarande! Så vi kan få en klarhet i detta!

Vänlig hälsning
Kenneth Ljungberg

 

Ovan text blottar dessutom att Magnus Gyllestad inte läst Kenneths tidigare mail (han har inte heller velat svara i telefon på två månader). Han har definitivt inte tagit reda på vad hans eget uppdrag som kommunchef innebär. Det är väl inte en alltför vild gissning att han överhuvudtaget inte kontaktat någon länsstyrelse. Förstår visserligen dilemmat att dels jobba för kommuninvånarnas bästa, och dels skydda sina anställda men framför allt att skydda kommunalråd Anders Holmensköld och Christinas exmake och ex svärfar.

Den franske diktaren och filosofen Paul Vaery skrev ”politiken är konsten att hindra människor från att lägga sig i, vad som angår dom”.

Snyggt jobbat Magnus!