Rättsröta

Vem skulle åka med en blind, döv, förvirrad taxichaufför… även om resan var gratis?

När det gäller styrningen av rättsmaskineriet i Västra Götaland verkar den uppförandekoden vara en omhuldad trend.

Då jag greps av polis den 20 juli 2011 genomfördes samtidigt en husrannsakan. I samband med husrannsakan försvann min Mac Powerbook för drygt 20000 kronor. Det som lämnades kvar av laddaren, högtalarna och diverse sladdar. Datorn innehöll dessutom information som kunnat vara till fördel i min rättegång.

Polis tillika min förhörsledare Lotta Börjesson tog upp en anmälan den 8 september 2011 angående min försvunna dator. Sen dess har jag inte hört något om vad som hänt med anmälan, är den nedlagd, bortlagd eller under utredning? På snart 2 år har jag inte lyckats få ett ärendenummer, inte ens ett faktiskt dokument som styrker min polisanmälan.

Jag skrev därför till JK den 6 juni i år och ville ha ersättning för den dator som polisen hade slarvat bort. JK Håkan Rustand svarade den 7 juli. Dnr: 4749-13-40 (sista stycket):

Martin Nilssons anspråk får grunda sig på faktiskt handlande inom polismyndighetens löpande verksamhet. Det tycks alltså inte röra sig om ett sådant anspråk som det ankommer på Justitiekanslern att pröva. Handlingarna i ärendet överlämnas därför till Rikspolisstyrelsen, som i egenskap av central förvaltningsmyndighet inom det aktuella området är behörig att handlägga anspråket, jfr 5 § i handlingsförordningen.

JK skickar ärendet vidare till Rikspolisstyrelsen, Rättsavdelningen, Rättsenheten.

I snart 2 år har Västra Götalands polismyndighet vägrat att svara på några som helst frågor om vad som hänt med min dator. Jag har skrivit fler brev, bland annat till kriminalinspektör Lotta Börjesson och åklagare Per Håkan Larsson… ingen hemma!

Vad är det med rättsväsendet i Västra Götaland? Ni är tillsatta att utreda och beivra brott, inklusive era egna. Jag har stått för mitt brott. Rättfärdigar det er nonchalans och regellöst behandlande av ärenden helt efter tycke och smak?

Har ni slarvat bort eller stulit min dator? Stå för det då!

Hotbild

Har flera gånger fått frågan om jag i framtiden skulle utgöra något hot mot den man som jag skadat med en bomb… Christinas ex-make Thomas Bladh.

Absolut inte är mitt svar!

Jag får också frågan lite då och då om jag tror att det finns en hotbild mot mig… från Christinas ex-make Thomas Bladh.

Det är möjligt.

Klanen Bladh har genom mitt handlande blivit störda i sin verksamhet. De har kontakter inom polis och rättsväsende. Dessa kontakter skyddar dem från insyn, obehagliga utredningar och lagförning. Detta i sig utgör antagligen inte mer hot mot mig än att det senarelägger mina permissioner och försämrar mina villkor så länge jag tas omband av Kriminalvården.

Det reella hotet mot mig ligger nog mer i Klanen Bladh’s primitiva känslor och handlande. Vart deras övre gräns ligger vet jag inget om. Men de betalar ”folk” för att misshandla personer som de inte gillar. Polisen vet och har alla uppgifter om detta, men anser sig inte behöva eller kunna göra något åt det. Kriminalinspektör Lotta Börjesson ”slarvade” till exempel bort en del dokument, se mitt inlägg Fritt fram för polisen att slarva bort handlingar. Den svaga rättssäkerheten i Västra Götaland gör det svårt att skydda sig mot sådana som Klanen Bladh.

Den som lever få se…

Kartan påverkar vägvalet

I militären gäller att om verkligheten och kartan skiljer sig åt så är det alltid kartan om gäller. 

När vi behöver tolka verkligheten så dyker det allt som oftast upp någon form av karta som reglerar verkligheten och påverkar vår tolkning. Kartor kan vara bra att ha men vilka som ritat dessa har stor betydelse för hur ett samhälle ser ut och fungerar.

Män har i stor sett ritat samtliga kartor. De har därmed ett automatiskt tolkningsföreträde, främst för att de är de enda som vet varför och hur kartan har tillkommit. Mäns oinskränkta privilegium till tolkningsrätt är historiskt sett helt vedertagen och oemotsagd. Likaså har de enväldigt bestämt att deras kartor skall följas till punkt och pricka, även om det skulle innebära ett rent barbariskt beteende med katastrofala följder.

Hela vår världskarta är till exempel ritad av män. Vår anatomikarta är ritad av män. Grunden för studier av sjukdomar är en man med benen brett isär, utsträckta händer och med handflatorna mot betraktaren. Evolutionskartan är ritad av män med Darwin i spetsen. Filosofikartan är ritad av män som under antiken dryftat moral och etik. Psykologikartan är ritad av män som Freud, Pavlov, Skinner och Maslow. Modekartan är ritad av franska och italienska homosexuella män vars ideal är smala androgyna pojkflickor, helst längre än de själva. Ett ideal som skapats långt ifrån hur en kvinnokropp borde se ut för optimal hälsa, välmående och reproduktion. Den politiska kartan är ritad av män. Kvinnorna ansågs inledningsvis alltför ologiska och känslomässiga för att kunna ta ställning till det som var bäst för dem. De kom på nåder med i fackföreningsrörelsen där de behövdes för att koka kaffe och baka bullar åt pamparna. Den religiösa kartan är ritad av män som i sin andliga och världsliga fullkomlighet i stort sett bett kvinnorna att hålla käften och göra det som männen befallt dem. Rättvisans och juridikens karta har traditionsenligt skrivits av män långt före de grekiska filosoferna.

Hur är det då ens möjligt att kvinnor inte har en underordad ställning gentemot män?

Någonting är kraftigt fel när kvinnor ska behöva besitta både mod, styrka och tapperhet för att våga polisanmäla våldtäkter, brutalitet och övergrepp. Vid en polisanmälan riskerar de dessutom att bli förnedrade, misstrodda, hånade och kanske värst av allt, att bli svikna av si egen omgivning.

Att tala om likhet inför lagen är bortom allt tvivel ett juridiskt kosmetiskt inplantat.

10 000 Besökare

Vet att det finns en ovilja mot att ge en brottsling ”luft” och låta honom få berätta sin historia.

Därför känns det extra stort att det nu varit över 10 000 besökare på min blogg. Detta utan att jag kunnat trixa med optimering, sökord, m.m. Faktum är att jag inte ens vet hur man gör. Jag skickar ut mina texter och är beroende av folks välvilja att skriva in dem på bloggen åt mig.

Jag är oändligt tacksam för all hjälp jag fått… ingen nämnd och ingen glömd.

Tack alla ni som hjälper mig!
Tack alla ni som läser och följer min blogg!