Hotbild

Har flera gånger fått frågan om jag i framtiden skulle utgöra något hot mot den man som jag skadat med en bomb… Christinas ex-make Thomas Bladh.

Absolut inte är mitt svar!

Jag får också frågan lite då och då om jag tror att det finns en hotbild mot mig… från Christinas ex-make Thomas Bladh.

Det är möjligt.

Klanen Bladh har genom mitt handlande blivit störda i sin verksamhet. De har kontakter inom polis och rättsväsende. Dessa kontakter skyddar dem från insyn, obehagliga utredningar och lagförning. Detta i sig utgör antagligen inte mer hot mot mig än att det senarelägger mina permissioner och försämrar mina villkor så länge jag tas omband av Kriminalvården.

Det reella hotet mot mig ligger nog mer i Klanen Bladh’s primitiva känslor och handlande. Vart deras övre gräns ligger vet jag inget om. Men de betalar ”folk” för att misshandla personer som de inte gillar. Polisen vet och har alla uppgifter om detta, men anser sig inte behöva eller kunna göra något åt det. Kriminalinspektör Lotta Börjesson ”slarvade” till exempel bort en del dokument, se mitt inlägg Fritt fram för polisen att slarva bort handlingar. Den svaga rättssäkerheten i Västra Götaland gör det svårt att skydda sig mot sådana som Klanen Bladh.

Den som lever få se…