KÄRNABOMBEN

  När det bara är nog…

Den 23 maj vid 7-tiden på morgonen när Christina Bladhs make Thomas Bladh på väg till arbetet öppnade källardörren till sin bostad, Staby Kärna detonerade en bomb.

Det var jag, Martin Nilsson som lade bomben där.

Den här bloggen handlar om varför jag gjorde det.

-NÄR DET BARA ÄR NOG...

-SAMMANFATTNING

-TILL SJÄLVA BLOGGEN
-Tidningen CAFÈ reportage "Jag är inte stolt, men jag kan leva med det jag gjort"

-Reflexion om när det bara är nog...
-Reflexion om motivet till mitt handlande.