Jaha… så här ser det ut

Sen jag började skriva mi blogg den 31 oktober 2012 har det hänt mycket i mig. I början var jag arg och frustrerad över alla orättvisor, allt mygel, allt som gjorts för att kreativt skydda en familjetyrann och försvara alla hans övergrepp. Allt som gjorts för att dölja och hindra sanningen från att komma fram om hur en kvinna och hennes två barns helvetiska liv sett ut hade tagit mycket hårt på mig.

Det har varit en tung resa genom bitterhet och ilska. Inte över mitt straff…som jag tidigare skrivit så hade jag tagit ett par år till, om bara sanningen kommit fram. Åtminstone så att barnen hade fått upprättelse, att deras verklighet hade tagits på allvar, att deras röst hade fått höras. I stället för att fråga sig varför deras mamma inte lämnade plågoanden hade det ju varit klädsamt att fråga varför deras pappa överhuvudtaget betedde sig som han gjorde, och varför ingen av alla personer som visste om vad som pågick i familjen ingrep?

Åklgare P-H Larssons listiga mörkläggning av misshandeln och övergreppen vilka Thomas utsatte sin familj för har varit möjlig endast för att det konstant verkar finnas en tyst överenskommelse män emellan om att hålla varandra om ryggen… inte alla men tillräckligt många för att män som Thomas relativt sett, ganska ostört och straffritt kan fortsätta sin brottsliga verksamhet.

Tidigare har jag varit en Don Quijote som fäktats mot väderkvarnar. Det har naturligtvis varit ett helt omöjligt projekt att få rätt mot åklagare och polis i Västra Götaland. Vad trodde jag? Speciellt när prestige och kotteri fått styra agendan. Deras fixande och trixande har varit som en instruktionsmanual i hur man ökar misstron till rättssamhället.

Idag har jag fått en helt annan ro. ”Jaha… så här ser det ut”, inte uppgivet eller nonchalant, utan mer som att världen är inte rättvis, har aldrig varit och kommer aldrig att bli. Den kanske inte ens skulle fungera om allt var rättvist? Moral och känsla för rättvisa kommer inifrån oss själva, den fungerar inte utifrån vad andra runt omkring oss gör eller beslutar. Jag har gjort min grej, den var överilad och ansvarslös. Den hade dessutom kunnat sluta med att Thomas hade dött…. det är jag väldigt tacksam för att han inte gjorde! För mig räcker det med att ha skadat någon, vilket inte ens varit min avsikt, och få leva med det. Nu har både Thomas och jag fått en ärlig chans att ställa saker och ting tillrätta. Jag håller på… och jag vill fortsätta med det.

Framtiden vet jag inte mycket om. Jag skriver vidare på mina böcker, min blogg och lite brev till myndigheter och beslutsfattare. Besöksantalet på bloggen har sjunkit en del. Nu är det i snitt 10-15 besökare om dagen, varav 50% är unika. totalt har bloggen haft över 14 000 besökare. Att så många varit intresserade av det jag skrivit är helt otroligt. Några har skrivit till mig om vad de tyckt och tänkt, andra har länkat till min sida och flera gamla vänner som hittat min blogg har hört av sig. Hittills har jag fått uppmuntrande och stöttande meddelanden, exkluderat Klanen Bladh förstås.

Vad jag vet om framtiden är, att jag snart kommer att undersöka möjligheterna till resning gällande mitt straffs längd och art. Jag anser inte att min dom korrekt speglat de faktiska omständigheterna. Om domstolen tagit hänsyn till dessa hade det automatiskt inneburit en upprättelse för Thomas exfru och barn. Därför letar jag nu efter en bra advokat som skulle kunna hjälpa mig till begära resning.

Inga jätteförhoppningar… men varför inte prova?

När mamma åker på stryk

Vad händer i barn som tvingas se sin mamma bli misshandlad? Vad händer i barn som tvingas vara med när deras mamma kränks och utsätts för grova övergrepp? Vad händer i barn när deras första stora kärlek i livet…sin egen mamma bli illa behandlad?

Under hela mitt liv har jag aldrig mött så många människor som under min fängelsetid, vars mödrar varit utsatta för ett så helvetiskt liv av deras fäder, styvpappor eller andra män… oftast de själva också.

Själv har jag bara en gång när jag var väldigt liten sett min pappa utdela en örfil mot min mamma. Den örfieln har etsat sig fast på min näthinna, dunsen och skriket kan jag fortfarande höra för mitt inre. Detta hände bara en gång, mina föräldrar var unga och det har aldrig upprepats sen dess. Ändå kan jag än idag 61 år gammal återuppleva rycket i kroppen innan jag stelnade till, hur fysiskt ont det gjorde i mig… jag lämnade min kropp… ville bara komma bort. Vad som hände före och efter örfilen har jag inget minne av. Detta är ju egentligen en struntsak i jämförelse med vad orden misshandel och övergrepp normalt står för… ändå har denna lilla episod satt tydliga spår.

Vad hände i barn som utsätts för mycket värre situationer än den jag upplevde? Hur påverkar dessa upplevelser framtida relationer, deras sociala liv och hälsa? Är det en tillfällighet att det finns så många ungdomar just här som upplevt våld och övergrepp inom familjen som barn?

Jag tror att många barn som tvingats se sin mamma råka illa ut till slut stänger av känslor och tankar. Att de sluter sig inom sig själva, att de inte litar på vuxenvärlden, att de får se en skev bild av hur medmänskliga relationer ser ut. I förlängningen störs käsnlolivets funktioner ner till den milda grad att förmågor som emapti, värdighet och förmågan att känna skuld hamnar utanför personens referensramar… relationen till etik och moral fördunklas. För pojkar är det ytterligare ett dilemma att behöva välja mellan kärleken till mamman och lojaliteten till pappan, han som också står för pojkens manliga förebild.

Kan inte låta bli att flika in några tankar om Thomas som jag skadat (som jag nu sitter i fängelse för). Under sin uppväxttid hade han fått uppleva hur mamman utsatts för misshandel och kränkningar av pappan. Påverkade det honom att bete sig likadant mot sin fru? Det är frestande att spekulera i om Thomas liv hade fått en annan inriktning om någon hade ingripit mot hans pappas brottsliga beteende mot sin fru. Var det en ärftlig eller en miljöpåverkad defekt som fick honom att begå övergrepp och brutalitet mot sin fru oh misshandla sina barn?

Jag tror att barns tidiga upplevelser av familjevåld är en viktig fator som korrelerar med framtida psykiska ohälsa, drogmissbruk och risken att hamna i kriminalitet… att det finns en koppling mellan kvinnors och speciellt mödrars livssituation, och unga mäns risk att hamna i drogberoende och kriminalitet.

Har skrivit till Kriminologiksa institutionen och frågade om det fanns någon där som forskade i ämnet våld i nära relationer… det fanns det inte. Brottsförebyggande rådet BRÅ bedriver inte heller någon direkt forskning om sambandet mellan kriminalitet och våld i nära relationer.

Att arbeta för ett fredligare och tryggare samhälle innebär kanske att bryta upp och tydliggöra strukturer i vårt samhälle som bejakar mäns utövande av våld. Eller som jag läste någonstans:

”Är sanningen farlig? Kommer mäns privligier, om de frånats dem, rendera dem att sätta sig i skamvrån och suga på tummen i avsaknas iför förlorade privilegier och utan att kunna fortsättningsvis förlusta sig gratis och straffritt?”