Tillitens gränser

En granskningskommission har tittat på Göteborgsandan och det moraliska tillståndet i Göteborg, vilket resulterat i rapporten ”Tillitens gränser”. Utan att veta om kommissionens arbete känns det som jag i min blogg beskrivit samma fenomen som rapporten ”Tillitens gränser” kommit fram till, har till och med ett inlägg som heter Tillit.

Ur rapporten Tillitens gränser: Det fanns och finns en institutionaliserad historisk omhuldad Göteborgsanda, och en bild av denna anda, där gränsöverskridanden, samarbete, pragmatisk handlingskraft och synbara resultat står i centrum, värden som professionellsjälvständighet, insyn och opartiskhet hamnade delvis i skymundan”.

Ovan formulering prickar rätt bra vad jag skrivit om klanen Bladh och allt mygel i Kungälv, Göteborg.I mitt inlägg ”Det låter så bra” beskrev Daniel Brycke ganska ogenerat att han saltat fakturor för Robert Bladhs räkning. Tydligen har han berättat för omgivningen att han även myglat på sitt ordinarie jobb.

Någon som tydligen både hört Daniel Bryckes berättelse och läst min blogg har skickat ett anonymt brev om hans bravader på NCC, i berömd Göteborgsanda. Skulle den anonyma personen ha fel så lär jag väl bli stämd…men jag tar risken och publicerar dokumentet. Robert Bladh har med sin bombfaktablogg lagt ribban så lågt att jag rätt bekymmerslöst kan följa hans exempel, det verkar fritt fram att publicera vad som helst.
Polisen i Västra Götaland har ändå fullt upp med att bevaka alla muthärvors sociala och ekonomiska transfereringssystem så att de med blandat resultat håller sig inom ”Tillitens gränser”. Ibland avlossar de dock några moraliska lösa skott…mest för syns skull.

Anonyma brevet:
Under flertalet år så har det förekommit strategisk och kontinuerlig plundring av pengar och material från NCC roads Hisings Kärra, Göteborg.
Daniel Brycke som arbetar på anläggningen i Hisings Backa som dessutom driver sina företag DBB System och DB Miljösystem AB Har tillsammans med en kollega på samma avdelning under årens lopp 2006-2012 konterat varandras fakturor som varit ställda till NCC Roads men använts för privata inköp som t.ex. bilar, bildelar, båtar, båtdelar, fyrhjulingar, hantverkare till sina egna bostäder, verktyg och maskiner till de egna företagen mm
En mängd material såsom asfalt, makadamm mm har också transporterats från anläggningen i Hisings Kärra och gjorts arbete med i de privata bolagen ”svart” utan att materialet debiterats från NCC till deras egna företag. Det har varit både billigt och enkelt att beställa material stort som smått från NCC via Brycke där vare sig kvitton eller fakturor existerat, pengarna har gått direkt i Bryckes ficka.
2007 stal Daniel Brycke järnbalkar från NCC:s upplag i Hisings Kärra för ca 500.000:- dessa bytes till en båt, Nimbus med en båtfirma utanför Kungälv.
Det är många miljoner som flödat från NCC Roads konto till framför allt Daniel Brycke men även en hel del till hans kollegas privata konsumtion och de egna företagen. De har lätt kunnat utnyttja detta system då de genom sina befattningar i företaget haft full tillgång till NCC roads konton och då de båda samarbetat med denna plundring och kunnat kontera för varandra.
Jag har under flera år haft kännedom om detta då de inte varit helt diskreta och dessutom tyckt att de är värda denna förmån, detta har känts fruktansvärt obehagligt och jag har inte vetat vad jag ska göra med all vetskap.

Stå för vad du gjort?

Att leva i ett imperium där klanen Bladh, så hårt styrt, och ställt upp ett skevt normgivande existensmönster, när kompassen om vad som är rätt och riktigt är ur funktion…då blir det besvärligt att hålla kursen. ’

Vad menas med att stå för vad du gjort? Allt är inte bara svart eller vitt i denna Bladhsoppa! Jag tror inte en sekund på att Christina, i lagens mening är helt oskyldig.

Att skriva på, och skriva ut, på befallning, när dagliga upplevelser av misshandel och övergrepp fördunklar tänkande och omdöme, när sorgen efter ett förlorat barn sliter hjärtat i bitar, när ängslan över att ens barn lever i otrygghet och rädsla…att så stå upp för sin moral, sin hederlighet och sina ideal kan bli en alltför övermäktig föresats.

Klanen Bladhs orättfärdighet förstärkte sig själv och växte till övertro och tillit. När sen sanningen hotade att uppenbaras övergick orättfärdigheten till multiplicerat hat och förnekelse. Orättfärdigheten lämnade en kaskad av brandfacklor efter sig.

Det är denna orättfärdighet som Christina Bladh är fälld på.

Ovan scenario är inte nytt. Jag har sett det förr, i olika skepnader, men samma princip. Naivt trodde jag nog att den här gången skulle det bli annorlunda. Trodde att mitt brott skulle uppenbara det orättfärdiga…rättfärdigheten skulle få möjligheten att komma upp i dagsljuset. Men tyvärr blev det en brutal nattsvart väg utför istället, som senare övergått i förtvivlan, sorg och pessimism.

Vad menas med att stå för vad du gjort…när ingen lyssnar?

Vad menas med att stå för vad du gjort…när andra surfar på din skuld?

Vad menas med att stå för vad du gjort…när dina svar blottar det ingen vill höra?

Ingenting är anstötligare än sanningen.
Torgny Segerstedt

MEN ED(e), inte Sven Berntsson?

Sven är en av de som anmält Christina för oegentligheter i stiftelsen Niklas Bladhs Minne (NBM). Han hade varit stiftelsens ordförande i åtta år när bomben detonerade.

Ni som läst de tre tidigare inläggen ”Resan Kärna-Kornhall 1” och Resan Kärna-Kornhall 2 samt Det låter så bra har ju fått ett hum om att allt inte stod rätt till i stiftelsen NBM.

Sven Berntsson har långt ifrån fullgjort sitt uppdrag som stiftelsens ordförande i NBM. I flera år har länsstyrelsen och revisorn skickat brev till honom och velat ha kontakt angående hjullastare och bokföring mm Även Kungälvs kommun har sökt honom.

Den 18 augusti 2010 skrev Johan Pihlgren på Kungälvs kommun till styrelsen NBM, Anders Holmensköld (M), Ove Wiktorsson (c), Carina Johansson (SHB) och Catharina Migell:

Ämne: Stiftelsen till Niklas Bladhs minne. Problem?

”Bidrag på 3,5 Mkr beslutades 2008 för 7 km cykelväg mellan Kärna och Kornhall. Delbetalningar gjordes 2008, i förskott enligt avtal. Det medförde stor aktivitet och byggande vilket i sin tur medförde ytterligare delutbetalningar. 1.6 Mkr har betalats ot. 0 km står klar och 1 km står halvklar. Nu växer detta igen och måste kanske göras om, om bygget inte återupptas. Ingen anläggningsverksamhet har pågått under 2010.

Flera uppmaningar har sänts till stiftelsen sedan i vintras om redovisning av hur senaste delutbetalningen har hanterats. Stiftelsen svarar med att redovisning ska göras, men inget sker. Flera möten har bokats med stiftelsen, stiftelsen svarar med att skjuta upp varje bokat möte. Ingen egentlig kontakt har gått att få under 2010. Ytterligare beslutade bidragsutbetalningar har stoppats sedan länge. Om ingen av er säger annat så går jag vidare och diskuterar härnäst med kommunens ekonomer och jurister om hur detta lämpligen bör hanteras.

Med vänlig hälsning
Johan Pihlgren”

Enligt Sven Berntsson existerade inga oegentligheter i Stiftelsen Niklas Bladhs Minne…före bomben! Efter bomben såg det plötsligt annorlunda ut. Sven Berntssons dotter Linnea Berntsson uttryckte det klart i sitt polisförhör ”Det förstår ni väl att pappa måste anmäla Christina, annars åker han på det själv”.

Hade Sven pratat sanning i målet mot Christina så hade han nog åkt på en hel del hur som helst. För att klara sitt eget skinn vittnar Sven i förhör och rättegångar att:

# Christina var kassör i stiftelsen (aldrig varit, inget beslut heller)

# Christina har ensam tillgång till stiftelsens konto (Anders Holmensköld + Christina)

# Christina skulle ha ställt in flera styrelsemöten (det gjorde Sven & co själva)
2 kap. 11 § stiftelselagen. ”Utöver styrelsens ansvar ska styrelseordföranden bl.a. se till att sammanträden hålls när det behövs”

# Christina köpt en hjullastare för att kunna ta ut pengar ur stiftelsen (???)

# Christina är orsak till att hjullastaren sen är borta. Men…”Berntsson vet att den här hjullastaren sålts på export till Sydamerika via Göteborgs Entreprenadmaskiner i Kungälv, företrädare för detta bolag heter Peter Johansson. Försäljningspriset var 125 000 kronor inklusive moms och det var Thomas Bladh privat som sålde hjullastaren” : Sven Berntsson i förhör 2011-08-24 Dnr: 9000-K2182-11.

# Christina ville att Anders Holmensköld skulle ha all post till stiftelsen för att maken Thomas inte skulle få se den, och se att hon lurades (därför undanröja alla misstankar om fusk från Christinas sida, samt att Anders Holmensköld snabbt skulle få all information om styrelsearbetet då han också var kommunalråd)

# Christina har ljugit om att maken arbetat något för stiftelsen…eventuellt max 2-2,5 dagar (i förhör har Thomas Bladh berättat att han lagt 5-6 somrar och hela sin fridtid på byggandet av de här gång och cykelbanorna)

# Christina har inte velat ta emot post när Sven Berntsson kommit med den post han fått från skattemyndigheten och länsstyrelsen avseenden stiftelsen. Därför har han inte haft någon kunskap om handlingar som rör stiftelsen över huvudtaget”. Förhör med Sven Berntsson 2011-08-24 Dnr: 9000-K2182-11. (Sven är ordförande i stiftelsen inte Christina).

# Christina har fört över pengar till hennes egna bolag (Dit samtliga medel gått är Thomas Bladh VD och Christina suppleant).

I stiftelselagen 2 kap. om styrelsens ansvar om förvaltningen står det: ”Styrelsens ordförande har huvudansvaret inom styrelsen. Han ska noga följa stiftelsens verksamhet och se till att övriga ledamöter får tillräckliga upplysningar så att de kan utföra sina uppdrag på ett riktigt sätt”


Inte nog med att Sven Berntsson misskött sitt styrelseuppdrag, och skyllt allt på Christina. Han har också genom sitt vittnesmål begått MENED. Han har varit en stor bidragande orsak till att Christina fällts för trolöshet mot huvudman, urkundsförfalskning, grovt bokföringsbrott och skattebrott till 2,6 års fängelse. Han har dessutom sett till att Christina fått betala 1,5 miljoner kronor till stiftelsen (tagit ur hennes och barnens bohag). Sven Berntsson tyckte inte att det räckte utan ville ha ytterligare 350 000 kronor i ränta av henne.

Sven Berntsson med flera är naturligtvis anmälda för bland annat mened. Tyvärr fick Christina en nitlott i det ”geografiska rättssäkerhetslotteriet” och hamnade i Västra Götalands polisdistrikt. Så Sven kan nog tryggt bara vänta in att byråkraternas koma ska släppa lagom till att preskriptionstiden börjar.

GRATTIS Sven Berntsson till den vinstlotten!

Bilden högs upp: Förutom att springa runt i gård och stuga på orten och svartmåla Christina… innan någon ens hann att bli förhörd, bestod Sven Berntssons förståndsmässiga insats i att skriva anonyma brev till polisen. Denna Svens högtravande Kärnaprosa går inte att ta fel på.

 

Det låter så bra

Det låter så bra när svärfar Robert Bladh den 2007-08-27 skriver till Kungälvs kommun och berättar att stiftelsen Nicklas Bladhs minne haft lite större omkostnader än beräknat för cykelvägen Flateby-Torp.

”Ekonomin för bygget uppgår till strax under 300000:- + moms. Vilket är något mer än jag beräknade. Orsakerna är tre nämligen att vi var tvungna att dika bäcken nedströms en halv kilometer samt att vi var tvungna att höja vägbanken en ganska lång sträcka just vid bäckövergången med ökad mängd bärlager som följd. Vi har också maskinlagt en slitbana av 70 mm fräsmassor som vältats till en hel slät cykelbana. Då vårt utlägg för moms på 75000:- inte återgår förrän nästa år så är det ett stort behov av nästa utbetalning som vi hoppas ni kan göra så snart som möjligt.
Med hälsningar Robert Bladh”

Förutom tre små tekniska felaktigheter…

1. Det ska nog stå ”mindre än beräknat”.

2. Det finns inget VI (för Robert Bladh han har inte genom något beslut i styrelsen eller på annat sätt haft fullmakt att företräda stiftelsen till Nicklas Bladhs minne)

3. Stiftelsen är inte momsberättigad, den fakturerar inte moms.

…så låter det inte riktigt lika bra när en entreprenör DBB System, Daniel Brycke berättar för polisen om bakgrunden till Robert Bladhs brev till Kungälvs kommun.

Polisförhör med Daniel Brycke, den 2011-09-29 09:35 Dnr 9000-K2182-11.
”Beträffande fakturan, som är daterad 2007-09-20 Flateby-Torp, så säger Brycke att han har efter överenskommelse med Robert Bladh lagt på 10% på varje post. Beträffande posten B1, ”Beläggning asfaltkross 0-11/m2” beloppet 72500:-, så säger Brycke att den är ”saltad med 20000”. Anledningen till detta var helt enkelt att Robert Bladh hade sagt att beläggningen inte fick bli för billig för då skulle det bli svårt att få tillräckligt med pengar sen”.

När man sen vet att Robert Bladh lät Christina fakturera för hans arbeten som om det vore Panrab AB som utförde dem…för att dels kunna arbeta 100% utan att försäkringskassan skulle kunna upptäcka det, och dels kunna kompensera sig med material fakturerade av Panrab som han sen kunde ta ut, utan att då behöva skatta för dem…låter det inte så mycket bättre.

Fruktansvärt illa låter det ännu senare då maken Thomas och svärfadern Robert i tingsrätten vittnar under sanningsförsäkran på att inget har skett…Christina har hittat på fakturorna för att begå bedrägeri! Ännu mer illa låter det då Christina blir dömd att betala tillbaka till stiftelsen för dessa fakturor som gått till Panrab (där maken var VD och Christina suppleant)!

Skillnaden mellan ”Det låter så bra” och ”Det låter inte så bra” blir nog störst när man läser i Polisförhör med Thomas Bladh den 2011-09-22 09:50 Dnr 9000-K2182-11 ”Bladh informeras om att Christina Bladh i förhör sagt att beträffande bolagens fakturering till stiftelsen att det är framförallt Robert Bladh men även Thomas Bladh som sagt till henne att hon skall upprätta och gör faktureringen. Bladh säger då att det är helt befängt och han säger att han har ju lagt 5-6 somrar och hela sin fritid på byggandet av dom här gång och cykelbanorna”.
Under förhandlingen i tingsrätten ändrade Thomas Bladh 5-6 somrar till 2-2,5 dagar – annars passade det inte in i Roberts upplägg!

Det jag skriver kan låta som en intern komplicerad konflikt. Men det är i denna miljö som Christina verkat och levt i. Men den miljön speglar också på ett större plan, hur en kommun hanterar ekonomin, öppenhet och anständighet.

Det är du läsare som betalar…

Resan Kärna-Kornhall del 2

Vanligtvis vänder man sig till kommunens handläggare för att få information och få rätsida på felaktigheter man anser vara begångna inom kommunen. När det gäller stiftelsen Nicklas Bladhs Minne och miljöfrågor är handläggarna i Kungälvs kommun både oklara och rådvilla..

Nästa steg blir då att kontakta kommunens chef. I detta fall kommunchef Magnus Gyllestad (se inlägg när Kungälvs kommun mörkar). Men Magnus Gyllestad vill inte höra talas om några oegentligheter. Han håller inte med att någon (Anders Holmensköld) hålls bakom ryggen för att dölja ”några misstag”.

Så…det blir till att gå vidare till nästa instans (över Magnus Gyllestad). Det blir då kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunchefen, och har dessutom anställt Magnus Gyllestad.

Gissa vem som är ordförande i kommunstyrelsen…ANDERS HOLMENSKÖLD!!!

Tror ni jag skämtar? Allt finns hos Kungälvs kommun och är offentlig handling. Ring själva dit och begär ut allt Robert Bladh har varit inblandad i, telefon 0303-23 80 00. Enligt tryckfrihetsförordningen 2 kap. 12 § ska vilken tjänsteman som helst omedelbart kunna lämna ut offentliga handlingar (1 dygn eller högst några dagars väntan). Magnus Gyllestad har låtit vänta över 4 månader på sig för att lämna ut handlingar, han och fyra till på kommunen är JO-anmälda för det. Skulle kommunen vilja hemligstämpla något så måste de omedelbart meddela det och vart man kan vända sig för att överklaga.

För att få ett hum om hur snurrigt allt är. Fråga på kommunen efter dokumentet där Robert Bladh, för stiftelsen Niklas Bladhs Minnes räkning ansöker hos kommunen att bygga en väg mellan Kalvegrinna och Torsby kyrka (för ca 1 miljon kronor), skrivelse daterad 2008-06-05 han skriver där att kyrkan ska betala denna gång och cykelväg ur ”egen ficka”. Som kuriosa kan nämnas att han till kyrkan (Anders Holmensköld) säger att stiftelsen Nicklas Bladhs Minne skall betala…och till stiftelsen Nicklas Bladhs Minne säger han att kyrkan skall betala?

En som däremot fick betala ur ”egen ficka” var Christina. Det har tagits ett förskott på 1,5 miljoner kronor ur hennes kommande bodelning (blir när maken eller hans advokater tröttnat på att förhala).

Christinas dom innebär att HON måste betala 1,5 miljoner kronor…inte företaget Panrab…dit alla pengar gått…sådan är lagen.

Christina har däremot rätt att kräva företaget på dessa 1,5 miljoner kronor…sådan är också lagen.

Men medans hon satt häktad 3 månader plundrades företaget. Hon påpekade under häktningstiden för Polis Bo Andersson att maken och svärfadern höll på att plundra hemmet och bolaget. Bo Andersson svarar galant ”och…???.

Ingen vill idag förklara vart en terrängvagn TDD 637, släpkärra TBF 061, hjullastare L70 1998, Cheva UUD 782, Cheva WCJ 983, verktyg, servicekontrakt på flera miljoner mm mm tagit vägen. Dessutom en hel skrotanläggning på Skogome med lastbilsvåg, gaffeltruck AS 150/15, flera containrar och komprimatorer samt en stor mängd metall och skrot som inlämnats på terminalen i Skogome. Vidare en helt komplett maskinhall med verktyg, kompressorer, fullt av material och reservdelar på gården i Staby, Kärna.

Ingen vill heller förklara varför ingen är intresserad av varför ingen vill förklara vart alla saker av värde tagit vägen.

Inget av alla företagets tillgångar har genererat en enda krona?

Så stiftelsen har nu i efterskott, fått förskott av Christinas bodelningspengar på 1,5 miljoner kronor. Pengar som företaget egentligen skulle betalat…men företaget saknar tyvärr tillgångar. Som ytterligare salt i såren kräver Sven Berntsson (ordförande i stiftelsen Nicklas Bladhs Minne) Christina på ytterligare ränta…närmare 350,000 kronor.

Så makens och svärfaderns ”djävulska” konstruktion har resulterat i att Christina fått betala ur det bohag som skulle gått till henne och barnen samt en advokat som kunnat hjälpa henne ur denna knipa! Inte ens barnen har fått något, medans Thomas och Robert kan rulla sig i miljonerna och allt som Christina och barnen ägt (till och med dotterns kioskvagn)!

Verkar detta rörigt så beror det på att det är rörigt.
Verkar det osmakligt så beror det på att det är osmakligt.
Verkar det inte sant så beror det på att det är ofattbart.

 

 

Resan Kärna-Kornhall del 1

Detta är nog mitt livs viktigaste och tyngsta inlägg jag någonsin skrivit, och någonsin kommer att skriva. Skulle kunna vara en berättelse från Neapel om Camorran där. Men det är från Kungälv om klanen Bladh här!

Trodde politiker och polis i Kungälv, Göteborg skulle kunna ta itu med de oklarheter som har förekommit i stiftelsen Nicklas Bladhs Minne. Så har inte skett och kommer troligtvis inte heller att ske inom rimlig tid (preskriptionstiden). Så…då får jag väl prova en annan väg och beskriva en liten del av allt som hänt här på min blogg.

Kungälvs kommun hade 2006 beviljat 3,2 miljoner kronor till stiftelsen Nicklas Bladhs Minne för byggnation av en ”gång och cykelväg” mellan Kärna och Kornhall.

Nu var det så att Christinas exsvärfar Robert Bladh ville göra kompisen kommunalrådet Anders Holmensköld en tjänst. Kommunalrådet ville ha en ”gång och cykelväg” mellan Kalvegrinna (stora vägen) och en fritidsgård han startat i församlingshemmet vid Torsby kyrka. På den tiden mellan 2006-2009 var Anders Holmensköld kyrkonämndens ordförande i Torsby pastorat, Kärna.

Anders Holmensköld var också kommunalråd i Kungälvs kommun och hade från början varit med om att bevilja ovan 3,2 miljoner kronor. Han satt också i styrelsen för stiftelsen till Nicklas Bladhs Minne (vilket Robert Bladh aldrig gjort), så det var inget problem att ”fixa till” så att Robert Bladh (utan behörighet eller styrelsebeslut) på eget bevåg kunde avsätta ca 1 miljon kronor från de 3,2 miljoner som var beviljat för sträckan Kärna-Kornhall till sträckan Kalvegrinna-Torsby Kyrka…bara att köra på!

Kungälvs kommun har naturligtvis aldrig varit med på eller godkänt något bidrag till Kalevgrinna-Torsby Kyrkans sträckning.

Anders Holmensköld satt alltså på 3 stolar samtidigt: Kommunalråd i Kungälvs kommun, styrelseledamot i stiftelsen Nicklas Bladhs Minne och Kyrkonämndens ordförande i Torsby pastorat. Han var också den enda som fick all stiftelsens post till sig på Tulpanvägen (mellan 2005-01-14 – 2012-11-20)…han hade total koll på läget och tillgång till stiftelsens konto.

Robert Bladh har under ca 15 år varit gatuchef i Kungälvs kommun och fram till 2011 fortsatt att ”konsulta” åt kommunen (sjukskriven 50%). Så Robert Bladh hade både koll på läget och visste hur en slipsten skulle dras.

Christina skrev på den tiden fakturorna från Panrab (där Christina var suppleant och maken Thomas VD). Hon gjorde som vanligt vad svärfadern och maken sade till henne att göra. Så hon fakturerade stiftelsen för utfört arbete och betalde sen de som hade utfört arbetena, inklusive sin egen make.

I rättegången mot Christina ville ingen av alla de 18 kallade vittnen överhuvudtaget kännas vid någonting. Cykel och gångvägen till Torsby kyrka, den undveks noggrant att tala om ”vilken sträcka”?…vi vet inget om några pengar…det var Christina som skötte allt”.

Det var barnsligt enkelt för åklagare Lars Lithner att bevisa Christinas skuld, med 18 vettskrämda vittnen som bara hade Robert Bladhs instruktioner att gå på, för att klara sig själva från en möjlig framtida påföljd.

ALLA transaktioner Christina fällts för har gått genom familjens företag Panrab (där maken var VD och Christina suppleant).

Det som kunde bevisa motsatsen och att dessa 18 vittnen inte varit riktigt sanningsenliga hade åklagaren Lars Lithner ”glömt”! Företagets bokföring gick inte att få fram till någon av Christina rättegångar. Polis Bo Andersson kunde garantera att den inte heller fanns hos någon eller någon annanstans. Christina fann dock hela företagets bokföring hos ”bokföraren” i polishuset EFTER hennes Hovrättsdom!

Företaget och då indirekt maken samt svärfadern förfogade över de av stiftelsen Nicklas Bladhs Minne inbetalda medlen…men CHRISTINA FICK SOM STRAFF BETALA TILLBAKA 1,5 MILJONER KRONOR TILL STIFTELSEN FRÅN SITT KOMMANDE BOHAG…FÖR NÅGOT HON ALDRIG ”SETT RÖKEN” AV! Rätta mig om jag har fel.

Svärfadern Robert Bladh har dessutom använt Panrab som bulvan (målvakt) till att fakturera sådant han själv inte kunnat, då det annars hade blivit för uppenbart att han egentligen jobbade heltid (100%), trots att han var 50% sjukskriven (konsultarvodena från bland annat kommunen upptog redan mer än 50% av hans arbetstid). Pengarna tog han sen ut ur Panrab i form av material och annat som han lät Panrab fakturera. Christina har med andra ord tvingats betala ex svärfaderns fina uterum och renoverade villa.

Christina har visat på en massa delikata felaktigheter i hennes förundersökning och rättegång. Anmält vittnen för mened, åklagare för tjänstefel o.s.v. o.s.v.

ALLT HAR SÅ GOTT SOM LAGTS NED!

Kanske beror det på att polisväsendets och åklagarnas allergi mot att rätta till misstag. Kanske beror det på att Robert och Thomas Bladhs kontakter inom polisväsendet ”fixat och trixat”…vilket naturligtvis vore alltför osannolikt för att vara sant!

Men sant är att Christina Bladh har fått ett orättfärdigt fängelsestraff på 2,6 år, och att hon fått betala 1,5 miljoner kronor för ett kalas som hon själv aldrig blivit bjuden på!

 

 

Illusion & fakta

En sak som jag undrat mycket över är Christinas roll i familjens bolag? Thomas Bladh var VD-styrelse (även om det var pappa Robert som låg bakom det mesta) och Christina suppleant. Finns det någon annan oredovisad överenskommelse på att så inte skulle vara fallet?

Likaså i stiftelsen? Christina satt i styrelsen. Ett styrelseuppdrag tillsammans med andra styrelsemedlemmar. Alla i styrelsen hade väl lika ansvar och tillgång till samma information som Christina? Ytterst ansvarig borde vara ordföranden? Sven Berntsson är den som innehaft den posten i alla år.

Christina var en av två kvinnor i ett gäng adrenalinstinna alfahanar, ekonomiskt äventyrliga entreprenörer och maktsträvande män.

Robert Bladhs analys på Kärnabombenfakta bloggen: ”Hur kan någon sån fullständig kontroll över alla familjens handlingar så att det varit möjligt med alla dessa blufftransaktioner frågar sig vän av ordning och det frågar vi oss själva. Thomas och jag ställer oss först i kön som har blivit förda bakom ljuset och det är ju vi som är de som verkligen blivit lurade och drabbade. Tills idag finns 2 st. välfyllda A-4 pärmar med olika oegentliga handlingar”.

Att läsa ovan text, får mig att associera till ett par efterblivna dyslektiska byfånar! Det är ju patetiskt! Fått…vadå?? Har dom inget eget ansvar? Eftertankens kranka blekhet borde få dessa drabbade män, att främst fråga sig om de inte så snabbt som möjligt borde ställa sig först i kön till den myndighet som har möjlighet att utse varsin förmyndare åt dem! Har de under 20 års tid haft så dålig koll på vad som händer och sker runt omkring dem är de knappast kapabla till att ha hand om varken sig själva, sina egna eller andras ekonomier. Till råga på allt har de samlat ihop två stycken fulla A-4 pärmar med misslyckanden…i att hålla reda på vad som hänt och skett i de egna bolagen under 20 års tid… är det något att briljera över?

Så…enligt Robert Bladh har alltså ”en ljugande, insmickrande kvinna under 20 års tid lurat skjortan av svärfadern Robert, maken Thomas, sina barn, sina föräldrar och släktingar, sina döda farföräldrar, hela sin krets av jasägare och puss-puss, älska-älska, kram-kram-sägare, samt alla dom som jagat henne med krav om betalningar och inkasso t.ex. skattemyndigheten, kronofogdemyndigheten, tingsrätten, länsstyrelsen, boverket, försäkringskassan, stiftelsen ”Nicklas Bladhs minne”, bokföringsbyråer med revisorer, advokater för likvidering, alla kreditgivare, alla leverantörer till bolagen, alla samarbetspartner, alla beställare mm mm”…ingen hemma på 20 år…snyggt jobbat

Men det bästa illusionstricket måste ju ändå vara när Christina totalt lyckades förvrida huvudet på sin make. Helt av banan… så till den milda grad att han inte hade en aning om vart han hade varit, eller vart han hade arbetat någonstans under fyra år? Inte heller vart pengarna till deras miljonbåt kom ifrån eller vart pengarna till deras andra kvartsmiljonbåt kom ifrån, en lyx BMW för över halvmiljonen, kvartsmiljon Chevy-Jeep, en för flera miljoner ombyggd ladugårdsbyggnad, mm mm… ”Hade ingen aning… VA BA?” Lyxresorna till las Vegas, Mauritius mm mm…vart kom dom pengarna ifrån? ”VA BA?” I polisförhören berättade Thomas att Christina brukade sticka åt honom några hundringar då och då i fickpengar, han hade inte ens eget kontokort…”VA BA?”

Christina lyckades till och med under sin rättegång förhäxa Robert Bladhs, Thomas Bladhs, kommunalrådet Anders Holmenskölds och frifräsaren Sven Berntssons minne, intellektuella spänst och verklighetsuppfattning till att hamna på en rohypnol drogad amöbas nivå! Ovan fyra gentlemän unisont i kör: ”Vi vet ingenting… ööööö…det var hon…ööööö…Christina…VA!

Vilken bitch GRABBAR!!!

 

Gnällblogg

Kan faktiskt förstå och hålla med om att min blogg är lite av en gnällblogg. Ämnena är tunga, ibland svårförståeliga och speglar knappast ”solen i ögonen”, men för mig är det viktiga och väsentliga teman.

Det finns två bloggar till som kommenterar mitt tema ”Mitt bombade tonårslivsom drivs av dotter Sophia, och kärnabombenfaktasom drivs utav svärfadern, farfadern och pappan Robert Bladh (fortsättningsvis namnger jag personer, allt skrivs ut där).

Ni som läser och följer dessa bloggar (över 5000 st. bara på min blogg) är ju i ett historiskt unikt läge… att få följa så olika verklighetsbeskrivningar från så helt olika håll. Snart kommer nog sonen Joakim också loss med sin blogg. Alla har handlat och handlar utefter sina sanningar, och sina övertygelser… vad som är rätt och riktigt lär ju framtiden få utvisa.

Sophias blogg Mitt bombade tonårsliv” är i mitt tycke en fin och rörande skildring av hennes liv, både allvar och humor. Hennes inlägg ”SAKNADEN EFTER NÅGOT MAN ALDRIG HADE” griper tag i mig. Ett fint förlåtande inlägg till sin egen pappa. Kan också rekommendera inläggen ”Sveket…”,  ”Bomben part 3” och ”Varför kan dem bara inte släppa det?”. Ofrånkomligt blir jag naturligtvis både rörd och tagen av det hon skriver…men också så oerhört sorgsen och ledsen över att hennes egen pappa inte såg vilken fantastiskt fin och begåvad dotter han hade. Inte såg han heller vilken fantastiskt fin och begåvad son han hade. Det är en tragedi! Det strider så galet mot hela vår natur…mycket har gått så fruktansvärt fel!

Robert Bladhs blogg med kärnabombenfakta avviker något från Sophias och min.  Ett helt annat uppsåt, perspektiv och sensmoral… andas lite tragedipornografi. Som jag uppfattar den är syftet mest att kränka, hämnas och försvara ”ni skall veta vem ni har att göra med” som Robert sa till Sophia när hennes mamma Christina blev anhållen. Det jag saknar är vad Thomas ”offret” Bladh själv tycker och känner. Har hittills inte sett eller läst något av det. Nåja…Robert är ju van att styra och ställa. Han var till och med närvarande och behjälplig vid flera av Thomas polisförhör. Tänk om Christina fått ha pappsen med på sina förhör?

Karnabombenfakta är också en informativ blogg. Har tidigare hävdat att mina och Christinas utredningar, domar och påföljder har kantats av mygel och förvanskning. Det låter konspirationsteoretiskt att påstå så, nästan som att skylla ifrån sig. Starkt och rakryggat när bloggen bekräftar mitt påstående. Robert skriver följande ”Vi hade även privata kontakter med kriminalare i vår bekantskapskrets och dessa gav sådana tips som att hoten var väldigt amatörmässigt utförda”… inte bara en kriminalare! Återkommer till nämnda hot i senare blogginlägg.

Kärnabombfakta speglar också ”psykopaters grepp” i bemärkelsen ”strategi”. Har fått en hel palett av uppslag från deras blogg att fortsätta mitt skrivande utifrån!

 

Informationen, makten och sanningen

Jag har stor respekt för att det kan finnas flera olika sanningar. På min blogg har jag försökt att beskriva min sanning, och i möjligaste mån även Christinas och hennes barns sanning. Det enda forumet som står till buds…för tillfället.

Det som tidigare stått i tidningarna har inte innefattat varken min, Christinas eller hennes två barns sanning och uppfattning…Många gånger inte ens dom faktiska omständigheterna.

Domarna bygger inte heller på vår redovisade sanning eller uppfattning. De bygger på den information som presenterats och redovisats under rättegångarna, vilken vi inte på något sätt kunnat påverka. Vi satt häktade med restriktioner, vilket innebar att vi varken kunde läsa tidningar eller meddela oss med omvärlden. Under den tiden plockade polis och åklagare fram all information som senare låg till grundför våra gedigna förundersökningsprotokoll (FUB). De blev informationsbasen till kommande rättegångar. Under tiden vi satt häktade hann tidningarna skriva hundratalas spaltmetrar…alla byggda på information från Christinas exsvärfar och åklagaren. Våra advokater hade yppandeförbud, den enda kanalen vi hade till omvärlden. Självklart fick denna ”information” ett starkt inflytande på den allmänna opinionen. Tror dessutom att jag inte är alltför djärv om jag påstår att det också starkt påverkade domare och nämndemän.

Obalansen och en snedvridning vad som redovisats eller tagits bort, bygger ju på det faktumet att jag utfört en olaglig och klandervärd handling. Den har ansetts så avskyvärd att varje försök till förklaring eller motivomedelbart framkallat en massiv protest och motreaktion. Det har då ansetts försvarligt att anpassa informationen så att en stereotyp och passande bild av verkligheten gick att presentera.

Att gå emot denna passande verklighetsbilden är inte helt ofarligt.

Hotbilden mot Christina är högst reell. För egen del är jag mycket osäker på hur långt Bladhs´ är beredda att gå, för att stoppa min blogg? Det har skett flera attacker mot min bloggsida som gjort att den ibland legat nere (exmakens bror är dataexpert).

Med tanke på det kontaktnät som familjen Bladh har, och deras desperation nu när informationen om deras ”imperium” undergräver dem i sina grundvalar, så är hotbilden inte bara tagen ur tomma intet. Självklart har händelsen med Christinas nära vän Susanne hasselsjö (som blev avrättad av sin ex sambo) också starkt påverkat Christina och hennes barn mått och steg. Det har förberetts flera försiktighetsåtgärder. Christina har kontakt med polisen, då både hon och dottern framför allt hotats av ex svärfadern. Polisen rekommenderar nu Christina att inte gå ut ensam. Hon har också sökt kontaktförbud för både ex maken, ex svärfadern och ex makens broder.

Tidigare hade Christinas ex make den fysiska makten över henne och barnen…med våld och det blint raseri kontrollerade han totalt sin familj. Nu när jag läser Bladhs´ bombfaktablogg slås jag av hur det blinda raseriet tagit sig verbal form. Fakta och information har här tagits till helt nya nivåer. En egen grandios självuppfattning blandad med en pervers längtan att krossa och kränka. Att blod skulle vara tjockare än vatten har helt oförbehållslöst kastats på soptippen.

Försöket att få tillbaka sina barn respektive barnbarn genom att kidnappa och kränka deras livshistoria på detta sätt verkar lika företagsamt som att bota huvudvärk med hagelbössa! Ett slags omvänd Darwinism!

Faktabomb

Klart att familjen Bladh inte är någon maffia familj i egentlig mening. Men jag kan inte låta bli jämförelsen med att Italienska maffian lagt under sig i stort sett all sophantering och sopsortering i både USA och i hemlandet. Precis som kollegerna på f. d Panrab (exmakens och Christinas bolag som ex svärfadern var med och styrde) så tar dom ”hand om” miljöfarligt riskavfall. Miljöbrott drar in en massa pengar, här som där.

Camorran i Italien reagerar ofta så, att när någon sviker familjen (vilket ofta hotar att avslöja den) så nödgas man förgöra den personen. Bästa sättet är att sprida desinformation och misskreditera svikaren för något den har svårt att värja sig mot. Eller varför inte rikta det man själv håller på med mot själva svikaren? I Bladhs´ värld blir svikaren Christina: brottsling, förövare, anstiftare, skurk, bedragare, konspiratör, förtalare, manipulatör, struntpratare, lögnare, förfalskare, förskingrare, vedergällare, hämnare, terrorist, angripare, planerare, hatskrivare, ekobrottsling, anklagare, hotare, sektledare sist men inte minst, mördare också. Detta är rena fakta på kärna bomben – fakta…en riktig faktabomb!

Maffian laborerar också med rättsväsendet efter bästa förmåga. Kommer osökt att tänka på åklagare Per Håkan Larsson som lade ner miljöanmälan mot Christina exmake åtta dagar innan min rättegång? Han hade då tillgång till samma information som det nu står om i tidningarna. Var det så åklagaren hanterade sin objektivitetsplikt på? Eller ville han bara inte fläcka ner kompisens rykte? En annan tillfällighet är att Christinas åklagare Lithner inte lyckades hitta familjeföretagets bokföring, det som hon bland annat fälldes på. Först efter Christinas Hovrättsdom fann hon bokföringen hos polisens egna registrator!

Självskrivet omger sig maffian också med personer som är beredda att gå långt utanför lagens gränser för att skydda ”familjernas ”heder och ära. Familjen Bladhs´ vän Daniel Brycke bekräftar i sina polisförhör att Christinas ex make haft kontakt med västklädda MC-gäng XX sedan sonen Nicke omkom 2002. Det var dom som skulle ”ta hand om” Kenneth (se hans brev) för att han 2010 gått till Kungälvs kommun och berättat om familjen Bladhs´ miljöbrott (Det som Kungälvsposten skrivit om).

Känns verkligen fånigt att resonera med en annan blogg. Men kan inte låta bli att citera: ”De (jag och Christina) har blivit dömda och skall nu sitta i finkan och skämmas. Alla dömda skurkar skall veta hut, inklusive dessa”.

Tänk om det finns folk här som haft med familjen Bladh att göra…gäller det dom också? Finns det bättre sätt att förbereda sig för en eventuell egen framtid i finkan!