Informationen, makten och sanningen

Jag har stor respekt för att det kan finnas flera olika sanningar. På min blogg har jag försökt att beskriva min sanning, och i möjligaste mån även Christinas och hennes barns sanning. Det enda forumet som står till buds…för tillfället.

Det som tidigare stått i tidningarna har inte innefattat varken min, Christinas eller hennes två barns sanning och uppfattning…Många gånger inte ens dom faktiska omständigheterna.

Domarna bygger inte heller på vår redovisade sanning eller uppfattning. De bygger på den information som presenterats och redovisats under rättegångarna, vilken vi inte på något sätt kunnat påverka. Vi satt häktade med restriktioner, vilket innebar att vi varken kunde läsa tidningar eller meddela oss med omvärlden. Under den tiden plockade polis och åklagare fram all information som senare låg till grundför våra gedigna förundersökningsprotokoll (FUB). De blev informationsbasen till kommande rättegångar. Under tiden vi satt häktade hann tidningarna skriva hundratalas spaltmetrar…alla byggda på information från Christinas exsvärfar och åklagaren. Våra advokater hade yppandeförbud, den enda kanalen vi hade till omvärlden. Självklart fick denna ”information” ett starkt inflytande på den allmänna opinionen. Tror dessutom att jag inte är alltför djärv om jag påstår att det också starkt påverkade domare och nämndemän.

Obalansen och en snedvridning vad som redovisats eller tagits bort, bygger ju på det faktumet att jag utfört en olaglig och klandervärd handling. Den har ansetts så avskyvärd att varje försök till förklaring eller motivomedelbart framkallat en massiv protest och motreaktion. Det har då ansetts försvarligt att anpassa informationen så att en stereotyp och passande bild av verkligheten gick att presentera.

Att gå emot denna passande verklighetsbilden är inte helt ofarligt.

Hotbilden mot Christina är högst reell. För egen del är jag mycket osäker på hur långt Bladhs´ är beredda att gå, för att stoppa min blogg? Det har skett flera attacker mot min bloggsida som gjort att den ibland legat nere (exmakens bror är dataexpert).

Med tanke på det kontaktnät som familjen Bladh har, och deras desperation nu när informationen om deras ”imperium” undergräver dem i sina grundvalar, så är hotbilden inte bara tagen ur tomma intet. Självklart har händelsen med Christinas nära vän Susanne hasselsjö (som blev avrättad av sin ex sambo) också starkt påverkat Christina och hennes barn mått och steg. Det har förberetts flera försiktighetsåtgärder. Christina har kontakt med polisen, då både hon och dottern framför allt hotats av ex svärfadern. Polisen rekommenderar nu Christina att inte gå ut ensam. Hon har också sökt kontaktförbud för både ex maken, ex svärfadern och ex makens broder.

Tidigare hade Christinas ex make den fysiska makten över henne och barnen…med våld och det blint raseri kontrollerade han totalt sin familj. Nu när jag läser Bladhs´ bombfaktablogg slås jag av hur det blinda raseriet tagit sig verbal form. Fakta och information har här tagits till helt nya nivåer. En egen grandios självuppfattning blandad med en pervers längtan att krossa och kränka. Att blod skulle vara tjockare än vatten har helt oförbehållslöst kastats på soptippen.

Försöket att få tillbaka sina barn respektive barnbarn genom att kidnappa och kränka deras livshistoria på detta sätt verkar lika företagsamt som att bota huvudvärk med hagelbössa! Ett slags omvänd Darwinism!