Litteraturlista

Här är några böcker som betytt mycket för mig under fängelsevistelsen:

Why me why this why know – Robin Norwood
Tystnaden talar – Eckhart Tolle
En ny jord, ditt inre syfte – Eckart Tolle
Lev livet fullt ut – Eckart Tolle
You are here – Thich Nhat Hanh
Drunkna inte i dina känslor – Hägglund/Dahlin
Psykopatens värld (isbn:978-91-44-49921-5) – Robert D Hare
Samtal med Gud – Neale Donald Walsch
Sitting whith koans – John Daido Loori
Psykopatens grepp – Aud Dalsegg mfl
Trancedens eller psykos – Kerstin Stina Carlsson
Resan – Brandon Bays
Alkemisten – Paulo Coelho
Bortom Stjärnan – Elisabeth Nemert
Den väntade – Mac Gowen
Kärlekens bok – Mac Gowen
Diktarfursten – Mac Gowen
Den tredje Jesus – Deepak Chopra
Makt, frihet och nåd – Deepak Chopra
Svensk Haiku – Div. författare
Och skorna står kvar – Christina Bladh