”Halsen ska bli avskuren, hjärtat utrivet…”

I invigningsritualen till Svenska Frimurare Orden talas om ett blint förtroende, en obrottslig undergivenhet och ett löfte om att helt och hållet överlämna sig i Ordens händer.

Kandidaten förbjuds samtidigt att berätta om frimurarnas ritualer och hotas med att halsen ska bli avskuren, hjärtat utrivet, tungan och inälvorna utryckta och kroppen förbränd ”om löftet i ringaste måtto skulle brytas”

Redan i invigningsgraden till det svenska frimureriet ställs frågan om kandidaten är beredd att ”vittna, tala och giva eder röst i överensstämmelse med Ordens befallningar även om ni efter lugn och samvetsgrann prövning skulle finna dem stridande mot eder övertygelse om vad rätt är?”

Frågan ställs två gånger, efter att kandidaten blivit införd i logesalen med en bindel för ögonen, en mörk kappa kring halsen och en svärdspets mot sitt bröst.

Ordförandemästaren, som leder ceremonin, frågar den sökande om han är ”beredd att helt och hållet överlämna eder i våra händer och göras till frimurare efter de lagar och bruk vi lyda…”
Ordförandemästaren förklarar att det behövs ”en stark vilja och ett brinnande begär att bliva gagnelig för vårt ändamål, men framför allt en obrottslig undergivenhet för våra befallningar.”
Kandidaten sägs ha felat om han svarar ja, samtidigt som ordförandemästaren betonar att ”det blinda förtroende ni visat vår Orden” uppskattas.

Kandidaten förbjuds att berätta om dessa ritualer och får uttala en ed som talar om att halsen skall bli avskuren, hjärtat utrivet, tungan och inälvorna utryckta och kroppen förbränd ”om löftet i ringaste måtto skulle brytas”.

När sedan ögonbindeln tas bort står de andra ordensbröderna med dragna svärd mot kandidatens bröst, samtidigt som Ordförandemästaren varnar för att han kommer att betraktas som en fiende och förrädare om han avslöjar innehållet i ritualerna, och att han då är förtjänt att falla under den dom som är uttalad över alla som bryter och glömmer sina löften.

Källa: www.inblick.se
Se alla Frimurare inom rättsväsendet i Sverige (Pdf) Svenska Frimurare Orden

Åklagare Per Håkan Larsson är medlem i Svenska Frimurarorden

En hemlig Orden som anser sig stå över lagar och regler samt kräver av sina medlemmar att det följer Ordens befallningar även om det går stick i stäv mot den egna uppfattningen om vad som är rätt.

Detta skulle kunna förklarar flera av det exceptionella avsteg från rättsutövandet som skett kring klanen Bladh.

Nedan en lista med Larsson och några av hans ordensbröder inom rättsväsendet i Västra Götaland:

Efternamn, namn, titel, ort, grad
af Klintberg, Bertil, Lagman, Västra Frölunda, X
Agnholm, Sture, Jur Kand, Uddevalla, IX
Albemark, Lars-Jörgen, Jurist, Göteborg, VI
Andersson, Lennart, Poliskommissarie, Göteborg, II
Bergenheim, Erik, Advokat, Öckerö, VIII
Bergfeldt, Lars, Jurist, Göteborg, X
Bredelius, Anders, Polisinspektör, Timmersdala, X
Christiansen, Svend, Advokat, Göteborg, IX
Classon, Ingvar, Kriminalkommissarie, Trollhättan, X
Colliander, Claes, f Rådman, Göteborg, VII
Dyhre, Gunnar, Kammarrättslagman, Göteborg, IX
Edqvist, Bertil, Advokat, Göteborg, X
Efvergren, Albert, Jurist , Göteborg, II
Elgestål, Tommie, Säkerhetschef, Göteborg, X
Erhardsson, Ola, Kriminalinspektör, Alingsås, VI
Evander, Bo, Jur stud, Göteborg, VI
Fallenius, Claes, Jur Kand, Göteborg, VI
Frostman, Håkan, Kriminalinspektör, Göteborg, IV-V
Frändberg, Tommy, Kriminalinspektör, Skövde, IV-V
Heintze, Anders, Advokat, Västra Frölunda, VI
Håkansson, Thomas, Jurist, Pixbo, II
Höglund, Olof, Jur Kand, Lerum, VIII
Insulán, Göran, Advokat, Göteborg, X
Johansson, Ingemar, Länspolismästare, Göteborg, VIII
Johansson, Mats G H, Kriminalinspektör, Älgarås, IX
Kullberg, Leif, Jur Kand, Skövde, VI
Landrén, Lennart, Advokat, Askim, VIII
Lange, Carl Otto, Advokat, Askim, X
Larsson, Peter, Kammaråklagare, Kungälv, III
Larsson, Håkan, Kammaråklagare, Partille, VI
Lennartsson, Fredrik, Polisinspektör, Lindome, VIII
Lextorp, John, Jurist, Göteborg, I
Lindgren, Göran, Jur Kand, Floby, IX
Lindström, jan, Lagman, Falköping, X
Livén, Eje, Förste länsassessor, Vänersborg, X
Lothigius, Gustaf, Polisinspektör, Mölnlycke, II
Löwenborg, Tomas, Säkerhetschef, Göteborg, III
Meijer, Jan-Otto, Advokat, Öjersjö, X
Myrén, Johan, Advokat, Alingsås, III
Mörneby, Stig, Polisinspektör, Vänersborg, X
Nilsson, Lars, Jur Kand, Mariestad, X
Odehammar, Victor, Jurist, Borås, III
Olinder, Sten, Advokat, Falköping, X
Palmgren, Erik, Advokat, Göteborg, III
Salkola, Lars, Jurist, Göteborg, II
Sarenmalm, Allan, Advokat, Skövde, IV-V
Sjödell, Göran, Vice Chefsåklagare, Mölndal, X
Sjödin, Jacob, Jur Kand, Jörlanda, II
Sjösten, Mats, Chefsrådman, Göteborg, IX
Sparf, Bertil, Advokat, Borås, X
Stenhardt, Göran, Skattebrottsutredare, Skövde, VIII
Sterwin, Ola, Advokat, Torsö, VIII
Svantesson, Oscar, Polis, Timmersdala, III
Tollhage, Ulf, Advokat, Mölndal, II
Tuula, Taavi, Advokat, Göteborg, I
von Warnstedt, Joakim, Rådman, Mariestad, IX
Wetterqvist, Peter-Åke, Direktör, Jur Kand, Göteborg, X
Winqvist, Göran, Kriminalinspektör, V Frölunda, IV-V
Zelano, Pär, Rådman, Göteborg, X
Öberg, Kristian, Jurist, Vänersborg, III
Österberg, Per, Hovrättsassessor, Göteborg, VI

Källa: www.inblick.se
Se alla Frimurare inom rättsväsendet i Sverige (Pdf) Svenska Frimurare Orden

Konspirationsteori….?

Läste en artikel i tidningen Inblick att många polischefer i Uppsala tillhör Svenska Frimurare Orden. En orden vars medlemmar svär ett ”blint förtroende, en obrottslig undergivenhet och löfte om att helt och hållet överlämna sig i Svenska Frimurare Orden”, detta enligt Svenska Frimurare Ordens stormästare Anders Strömberg (citat Inblick). I Uppsala är ordningspolisens chef, chefen för polisens personskyddssektion, liksom chefen för utlänningsroteln och chefen för gatulagningsenheten medlemmar i Svenska Frimurare Orden. Det har också visat sig att en polischef har tillsatt en Frimurarkompis som chef för polisens förstärkningsenhet i Uppsala, mot personalens vilja. Detta resulterade i att 16 poliser ur insatsstyrkan slutade och sökte andra jobb.

Varför skriver jag om rättsväsendet i Uppsala?

Sen mitt första förhör på polishuset i Göteborg har det gnagt en krypande känsla i mig att allt inte står rätt till…något är tokigt. Har undrat om det finns någon liknande Frimurare Orden i Göteborg? klanen Bladh´s ledare Robert Bladh har styrt och ställt rätt ogenerat genom sina kontakter inom media, kommun och Västra Götalands polisdistrikt. Det låter ju som en paranoid och konspirationsteoretiskt vanföreställning att Robert Bladh skulle tillhöra någon orden med förgreningar högt upp i samhällsbärande strukturer. Det finns dock så många märkliga tillfälligheter i hans dåvarande svårdotters och mina rättegångar att det är svårt att inte ställa sig den frågan. Nedan några exempel. Roberts sätt att genom sina kontakter knäcka och ruinera Christina finns ytterligare en hel del att berätta om.

# Robert Baldh utnyttjade sina kontakter inom Göteborgs Posten och Göteborgs Tidningen för att få ut en historia som passade till att mörka vad mitt brott egentligen handlade om. GP & GT var nedlusade med sensationstexter som gick ut på ”älskaren som vill bli av med sin rival”. Inget alls om de övergrepp och misshandel som skett mot Christina och barnen, vilka var orsaken till mitt handlande. Allt detta fick Robert ut innan mina förhör knappt hade börjat. Historien var sedan lång tid tillbaka, innan min dom, klappad och klar i folks medvetande och till Tingsrättens förhandlingar. Min advokat belades med yppandeförbud!

# Robert Bladh lyckas skaffa fram en åklagare som under fem års tid arbetat tillsammans med Robert Bladh´s fru Monika och sonen Thomas. Dessutom kände Roberts som och åklagaren varandra redan tidigare från gymnasietiden. denna åklagare Per Håkan Larsson kommer då och företräda Roberts som Thomas. Objektivitetsplikten blev helt satt ur funktion.

# Robert Bladh´s kompis Ulla Arnholm med vem han arbetat tillsammans i Kungälvs Kommun under 30 års tid, och en annan kompis från kommunen Christer Mohlin, petar undan de två ordinarie nämndemännen till min rättegång. Ulla och Christer sätts in i stället för de ordinarie nämndemännen, de två ska döma i ett mål där Roberts som Thomas är målsägare.

# Robert Bladh får åklagare Larsson att lägga ned två förundersökningar mot sin son Thomas som miljöbrott (vilket han själv är medbrottsling i), och om all brutalitet mot Christina och branen…. fyra dagar innan min rättegång. När miljöbrottet nyligen skulle tas upp till prövning, var det med en hårsmån preskriberat. Så var inte fallet när åklagare Per Håkan Larsson lade ner förundersökningen, istället för att överlämna ärendet till en miljöåklagare.

Besvikelse är en funktion av förväntan. Förväntade mig mer av ett rättssamhälle där rationalitet och moral inte upplevdes som ett skämt…. en elastisk fantasilogik.

Psykopatens innersta väsen 2

Klanen Bladh tänker tydligen avsluta sitt bloggskrivarengagemang. Tycker personligen att det är beklagligt, bombfaktabloggen har ju knappt hunnit komma igång, bara från mars till juni i år Känns inte som deras bloggande var seriöst menat, att väcka debatt och engagemang.

Bloggen ville pracka på oss deras uppfattning…alla andra uppfattningar var fel. Att under en kort tid bara slänga ut tonvis med ”fakta” för att bevisa att alla andra har fel? Vad är det i bloggen som inte går ut på att förnedra, kränka och förtala Christina Bladh och hennes två barn? Jamenar…Christina är frikänd från det som hon i bloggen anklagas för, att tillsammans med barnen legat bakom ett mordförsök på Thomas Bladh.

Hon är helt frikänd (avförd från utredningen) av åklagare Per Håkan Larsson. Inte ens klanen Bladhs fenomenala poliskompisar lyckades fabricera något matnyttigt som kunde fälla Christina. Detta till skillnad från maken/pappan Thomas Bladh vars förundersökning om grovt hemfridsbrott, våldtäckt, försök till våldtäckt samt fysisk och psykisk misshandel bara har lagts ner av kompisen, åklagaren Per Håkan Larsson. Thomas Bladh är aldrig frikänd!

För att Thomas Bladh också ska få en möjlighet att bli frikänd så har jag den 17 juni polisanmält honom för ovan gärningar (Christina orkar inte nu, men gett mig OK). Jag hoppas att anmälan hamnar hos en grupp inom polisen i Västra Götaland som har hand om, och erfarenheter av våld i nära relationer. Jag hoppas också att Thomas på ett schysst sätt får sin sak prövad. Det finns lika mycket bevismaterial idag, som den gången åklagarkompisen lade ner förundersökningen. Skillnaden är att idag går materialet inte att gömma på samma sätt som då. Mycket underlag finns också på dotterns blogg ”Mitt bombade tonårsliv” och på denna blogg, exempelvis ”Dotterns och Sonens brev till tingsrätten.

Nåja, back on track! Styrkan i bombfaktabloggen ligger i att den ger en unik möjlighet att  tränga in i en psykopats innersta väsen. Det finns en kreativten i att bara se det onda i en människa, att till varje pris behöva förgöra denna onda person och att ge efter för en låg instinkt? Detta endimensionella nyansfattiga sätt att betrakta och beskriva verkligheten på gör mig nyfiken?

Klanen Bladhs avskedstext lämnar dock ett förunderligt vakuum efter sig:

”Med alla dessa lögner, förfalskningar, förräderier, manipulationer, förnedringar, hot, misstänkliggöranden och t.o.m svek mot sin egne döde sons minne så måste man ställa sig frågan om detta är en person (Christina Bladh, min anmärkning) som har talat sanning någon gång i sitt liv och vi tror inte det eftersom vi fått information om att hon var sådan redan i skolåldern.

Från oss är det dags att komma bort ifrån all detta onda och då vi ser att Thomas kommer kunna överleva till ett bättre liv så avslutar vi vårt engagemang i detta drama samt önskar att vi slipper träffa någon av alla dessa onda människor igen.
Robert Bladh med familj

”Från och med nu kan alla filtrera det hat och anklagande svammel som Christina fortfarande sprider, med vetskapen om att det kommer från en ondskefull människa av en sällsynt ovederhäftig kaliber. Härligt att detta trista kapitel nu kan avslutas. Nu ser vi framåt med Thomas som överlevt och gör goda framsteg utan detta ok att dra på. God things happen to good people.
Magnus Bladh

Det ligger något ödsligt, avskilt och vemodigt över deras text…nästan lite uppgivet! De har fått reda på att Christina ljugit redan i skolåldern…! Christina är ”en ondskefull människa av en sällsynt ovederhäftig kaliber”. ”…slipper att träffa någon av alla dessa onda människor igen”.

Klanen Bladh kan ju inte heller bara avsluta sitt bloggskrivande utan en liten bitande knorr:
Anonym skriver juni 12, 2013 kl. 23,34
”Hoppas verkligen att hon nyps för mordförsöket också. Hon har kommit för lindrigt undan”.

 

Besviken på mitt straff?

Många tycker att jag fått ett för strängt straff för det jag gjort (klanen Bladh exkluderat). Får ofta frågan om jag är besviken på mitt straff. Faktiskt inte!

Jag är besviken på domen:
”Martin Nilssons invändning att han begått brottet för att skydda Christina Bladh skulle kunna tolkas som att han anser att brottet föranletts av Thomas Bladhs uppenbart kränkande beteende (29 kap. 3§ 1p Brottsbalken). Tingsrätten finner emellertid inget stöd för att situationen varit sådan att det finns skäl att tillämpa den bestämmelsen.”

”Ingenting av det som framkommit under utredningen har lett till att åklagaren har vidtagit några rättsliga åtgärder med anledning av påståenden om misshandel”.

Hovrätten gick på samma linje som Tingsrätten. De kunde gett mig två år till…bara de hade vidstått de faktiska omständigheterna runt Christina och barnen! Dokument gömdes undan, vittnen hindrades från att vittna, bandspelare stängdes av då negativa saker om Thomas Bladh kom på tal, förhörsmaterial klipptes bort, dokument slarvades bort, Christinas berättelse hemlighetsstämplades…allt för att åklagare Per Håkan Larsson skulle skydda sin ”kompis” Thomas Bladh. Åklagaren lade ner Christina och barnens anmälningar om våld brutalitet och övergrepp fyra dagar innan min rättegång! Detsamma gällde miljöbrottet i Kungälv! Hade Per Håkan Larsson lämnat över ärendena till adekvata icke jäviga åklagare, så hade både min situation, Christina och hennes barn samt makens situation sett annorlunda ut idag.

Det kommer säkert en ny kommission som studerar Göteborgsandan. Det moraliska tillståndet i Västra Götalands polisdistrikt har låst in sig i självrättfärdigandets skyddsrum. Dit når inte snålblåsten från rättsstatens trumpetande om opartiskhet, insyn och kontroll.

29 kap, 3 § 1p Brottsbalken Som förmildrande omständigheter vid bedömning av straffvärdet ska, vid sidan av vad som är föreskrivet för vissa fall, särskilt beaktas
1. om brottet föranletts av någon annans uppenbart kränkande beteende
4. om brottet föranletts av stark mänsklig medkänsla

Faktabomb

Klart att familjen Bladh inte är någon maffia familj i egentlig mening. Men jag kan inte låta bli jämförelsen med att Italienska maffian lagt under sig i stort sett all sophantering och sopsortering i både USA och i hemlandet. Precis som kollegerna på f. d Panrab (exmakens och Christinas bolag som ex svärfadern var med och styrde) så tar dom ”hand om” miljöfarligt riskavfall. Miljöbrott drar in en massa pengar, här som där.

Camorran i Italien reagerar ofta så, att när någon sviker familjen (vilket ofta hotar att avslöja den) så nödgas man förgöra den personen. Bästa sättet är att sprida desinformation och misskreditera svikaren för något den har svårt att värja sig mot. Eller varför inte rikta det man själv håller på med mot själva svikaren? I Bladhs´ värld blir svikaren Christina: brottsling, förövare, anstiftare, skurk, bedragare, konspiratör, förtalare, manipulatör, struntpratare, lögnare, förfalskare, förskingrare, vedergällare, hämnare, terrorist, angripare, planerare, hatskrivare, ekobrottsling, anklagare, hotare, sektledare sist men inte minst, mördare också. Detta är rena fakta på kärna bomben – fakta…en riktig faktabomb!

Maffian laborerar också med rättsväsendet efter bästa förmåga. Kommer osökt att tänka på åklagare Per Håkan Larsson som lade ner miljöanmälan mot Christina exmake åtta dagar innan min rättegång? Han hade då tillgång till samma information som det nu står om i tidningarna. Var det så åklagaren hanterade sin objektivitetsplikt på? Eller ville han bara inte fläcka ner kompisens rykte? En annan tillfällighet är att Christinas åklagare Lithner inte lyckades hitta familjeföretagets bokföring, det som hon bland annat fälldes på. Först efter Christinas Hovrättsdom fann hon bokföringen hos polisens egna registrator!

Självskrivet omger sig maffian också med personer som är beredda att gå långt utanför lagens gränser för att skydda ”familjernas ”heder och ära. Familjen Bladhs´ vän Daniel Brycke bekräftar i sina polisförhör att Christinas ex make haft kontakt med västklädda MC-gäng XX sedan sonen Nicke omkom 2002. Det var dom som skulle ”ta hand om” Kenneth (se hans brev) för att han 2010 gått till Kungälvs kommun och berättat om familjen Bladhs´ miljöbrott (Det som Kungälvsposten skrivit om).

Känns verkligen fånigt att resonera med en annan blogg. Men kan inte låta bli att citera: ”De (jag och Christina) har blivit dömda och skall nu sitta i finkan och skämmas. Alla dömda skurkar skall veta hut, inklusive dessa”.

Tänk om det finns folk här som haft med familjen Bladh att göra…gäller det dom också? Finns det bättre sätt att förbereda sig för en eventuell egen framtid i finkan!

Processen (Häxprocessen)

”Du har aldrig blivit misshandlad och du har manipulerat dina barn och alla andra också” Åklagare Lithners röst dånar i tingsrättssalen under Christinas häktningsförhandling. Detta blir det bärande temat i processen mot Christina. Dessa ord skall eka oupphörligt mellan rättssalens väggar i de 10 dagar som Christinas förhandlingar kommer att pågå.

Vakterna ser tagna ut, detta var något av det grövsta de någonsin hört, ”hur kan någon kränka en människa så?” Efter avslutad förhandling rusar Christinas advokat efter åklagare Lithner ”du har gått för långt, gått över alla gränser”. Lithner svarar ”Jag har hört det i korridorerna…”

Detta är 2000-talet, det vi kallar modern tid. Känns som skuggor från inkvisitionen svept över oss. Då det brändes ”kloka gummor” häxor och katter, mest på hörsägen av folk, som av de mest skiftande anledningar rycktes med i drevet.

Vad händer med människor när polisen kallar till förhör? Vad händer med människor som plötsligt får uppmärksamhet och då plötsligt befinner sig i händelsernas centrum, i hetluften? De som med sin akut infunna rättspatos behöver lätta på sitt hjärta, kanske med hägrande utsikt om att, de redan överfulla löpsedlarna med en uthängd Christina också ska innehålla ”Bästa vän/väninna talar ut…”

Kärnabomben blottade inte bara en kvinno och barnmisshandlare som under lång tid kunnat verka förklädd i ”fina familjen” manteln. Den blottade också en struktur som sluter sig samman till försvar för svågerpolitik och korruption när den hotas att avslöjas. Hur alla känner alla i dessa sfärer och snabbt skyndar till varandras undsättning när deras struktur hotas att avslöjas. Andra tystnar i tron, att inför heligheten få sitta med i den illusoriska föreningens värme och gemenskap. Det är som om alla dessa människor kom från medeltiden, och tillhörde samma hemliga orden som då.

Då som nu…ett skevt normgivande existensmonster!

Fritt fram för polisen att slarva bort handlingar

Christina hade lämnat över handlingar till polisen som styrkte att hennes exmake skulle ha anlitat ”västklädda” mc-personer för att ge sig på Kenneth (som tidigare i bloggen skrivit till mig). Polisen hade slarvat bort dem så Kenneth och Christina JO-anmälde polisen.

Dnr 6405-2012, 2013-0214

svar från JO´s Hans Gunnar Axberger:

”Det är givetvis inte acceptabelt att handlingar som lämnas in till en myndighet, och som skall bevaras där, förkommer. Vad som framkommit i ärendet utgör emellertid inte tillräckliga skäl för några ytterligare åtgärder från JO:s sida.”

 

Medskickade tjänsteanteckningar förklarar vidare:

” Telefonsamtal den14 december 2012 med kriminalinspektör Lotta Börjesson, Polismyndigheten i Västra Götaland. Hon uppger följande: Hon minns att hon sett kuvertet från Christina Bladh som innehöll de handlingar som avses i nu aktuell JO-anmälan. Hon och Helen Vernholt talade om de uppgifter som framgick av handlingarna. De försökte att utreda uppgifterna så gott det gick. Åklagaren (Per Håkan Larsson, min anmärkning) beslutade sedan att man inte skulle gå vidare i den delen. Det var hon som ansvarade för utredningsmaterialet. Normalt borde handlingarna ha arkiverats. Hon känner inte till var handlingarna nu finns. Hon har letat efter dem. De kan ha förekommit. Hon beklagar detta.”

I tjänsten

Magnus Wickman/Föredragare

 

Åklagare Per Håkan Larsson var inte intresserad av att hans kompis (Christinas exman) skulle bli föremål för åtal. Så hantlangare Lotta Börjesson ser till att slarva bort dokumenten som Christina gav henne. Dessa skulle kunnat få hennes chefs kompis minst fälld för stämpling till brott enligt 23 kap 2§ 1p.

JO har som vanligt inte tillräckliga skäl för några ytterligare åtgärder.

Man kan knappast förvänta sig att Per Håkan Larsson offentligt skulle ställa sig upp och säga att han är en maktmissbrukare! Vem skall då upprätta rättsskandalen?

JO tänker i alla fall inte göra det!

Det som göms i…slasken

Det var ju viktigt för åklagaren Per Håkan Larsson att ”hålla rent” runt sin kompis (tidigare Christinas exmake). I ”slasken”, det ställe där åklagaren lägger sådant material som saknar betydelse för rättegången finns en hel del gömt. Bland annat ett brev som sonen skrev till sin pappas syster i Danmark. Det är ett desperat brev i strävan efter att ”berätta som det är”, och att bli trodd av sin omgivning. Mailet skickades den 28 november 2010, alltså sex månader innan bomben briserade. För tydlighetens skull så är Monika svärmodern, Robert svärfadern och Magnus exmakens bror.

Sonens brev till sin faster Anna..

Hej goingar i Danmark

Detta känns väldigt bra att skriva till er för första gången och försöka nå in i era hjärtan vem eller vilka dina bröder är ANNA och det är bra att Jacob får veta med, han är i familjen.

Varför jag inte sagt något någon gång tidigare är därför varje gång man har pratat med Monica så har man blivit ner tystad och inte betrodd av henne och det har lett till att man tigit AVSTÅND och varit rädd att berätta mer, även Robert har inte alla gånger velat höra sanningen men bättrat sig på det senaste, det är svårt att förklara för någon som byggt upp sin värld på lögner och att allt ska vara FINT (Monica).

Finns inget lätt sätt att få höra sanningen så här är den:

Din bror Thomas är en alkoholist, misshandlare, otrogen, fruktansvärt elak och detta är bara lite av vad han är!!!

Ända sedan jag var liten har jag blivit slagen av honom och min bror Niklas med, jag har berättat detta för Monica och när man är ett barn och ingen som står en nära tror på en blir man kränkt och det känns som ett slag det med.

Hon har till och med sett när han har slått mig men vägrat lägga sig i hans business! Man har fått höra att man är värdelös och inte betyder något ända sedan jag var 5 år då jag kan börja minnas, det är bara att tänka själv Anna och Jacob, säg så till Lisa och Lucas så kanske ni förstår bättre..

Jag har gått emellan Thomas och Christina när han håller på att slå henne och sett hur han sparkat ner henne och fått åka in till akuten, och detta ska ni veta vet Robert och Monica.. Men Monica lever i en annan verklighet och Robert har inte alltid ställt upp för han vet inte hur han ska tackla det.

Detta är bara få gånger, jag kan skriva hur långt som helst, detta har pågått sedan de gifte sig, och det finns massor av vittnen, då ni förstår att jag var liten och inte kan komma ihåg allt har det funnits personer som berättat. Och sedan har man fått uppleva det själv och då förstår man verkligheten.

Tänk dig Anna att ligga under psykisk press och sitta på akuten bredvid den personen som sparkat ner dig och vänta på hjälp!!!!

Kan ni förstå hur det måste kännas att leva under en människa som Thomas som trycker ner än och har kontrollbehov..

Varje gång man åkt över till er så har vi fått dra med Thomas över och övertala honom att åka och träffa sin syster, han måste bli övertalad, och när han väl kommer över är han så jävla bakfull att han oftast är borta och trött och då går Monica och du Anna och tror att han är överarbetad och behöver sova, förstår du hur det känns i mina ögon och se er behandla honom på det sättet då han är grov alkoholist!! Att ni inte FÖRSTÅR.

Vi har levt i rädsla och rädsla har övergått i trötthet, det är därför jag vågar jag vågar skriva till er nu.

NU måste sanningen fram..

Och Magnus som folk sätter till skyarna är inte något vitt lamm..

När jag bröt min kontakt med honom var första gången jag såg honom slå Lina, han är en helt och hållet idiot med, behandlar sin familj som skit och skyller på alla andra.

Detta jag säger nu vill jag inte skada er på något sätt Anna och Jacob bara så ni vet men sanningen är grym.

Jag hörde när Monica pratade med mamma när Monica hade kommit hem från Schweiz för ca 2 år sedan, då sa hon att Magnus inte kunde förstå hur Sophia kunde vara kompis med Lisa för hon var handikappad, men lika fort Monica sa det så förstod hon att det lät elakt och har raderat det från sitt förstånd för att skydda Magnus.

HAN kom inte ens på erat bröllop Anna och Jacob, det säger en hel del, och han visste i tid så det finns ingen ursäkt.

Thomas satt senast denna vecka och spydde ut saker över Sophia att hon var oönskad och inte välkommen och han ska fan i mig inte få någon hjälp av honom och hon är bara en jävla arrogant unge som kan dra åt helvete, detta säger man till sina barn??

Och att leva med honom som vi gör så önskar man inget mer än att han släpper taget om jordelivet och dör.

Jag hoppas av hela mitt hjärta att ni tar till er sanningen och inte kastar ut den med mig som Monica har gjort, för det ser jag som ett slag i ansiktet och brist på respekt i våran släkt.

Jag älskar er för ni är kärlek och inte idioter och kärlek är vad vi just nu lever på, därför behöver vi fler människor som hör sanningen och ger oss kärlek.

Och ja det är jag, Jocke

 

Varför visar jag detta mail? Jo därför att förhandlingarna i tingsrätten var en total förnedring, dels av Christina…men också av barnen. Att barnen hela sitt liv levt i ett helvete med sin pappa…en pappa som ynkligt sitter och hullkar under rättegången och bedyrar att han aldrig gjort något illa eller misshandlat varken fru eller barn! Kanske  har han någon gång ha tagit sonen lite för hårt i armen när han var mindre. Att se sonen sitta på åskådarläktaren i Tingsrättssalen, totalt bryta ihop och rusa ut ur salen när hans pappa sitter och blåljuger i rättssalen…det smärtade mig mer än när jag fick min dom på 10 års fängelse. Att förneka sina barn på det sättet, och med hjälp av åklagaren få hjälp med det…fy FAN!

Byråchef Per Lageruds svar på min JO anmälan

”Er anmälan har granskats, se bifogad information.                                                     Ärendet avskrivs från vidare handläggning.”

Jag skickade mitt brev den 14 januari i år, JO var klar med svaret den 25 januari (7 arbetsdagar). JO behöver inte motivera sina beslut, utan bifogar bara information bestående av 7 punkter som beskriver kriterierna för hans avslag.

 

1 En anmälan från någon som inte är berörd av det som anmälts är generellt sett lägre prioriterad än när anmälaren själv uppger sig vara drabbad av en myndighetsåtgärd som han eller hon anser vara felaktig.

– Min anmälan handlar om att Per Håkan Larssons agerande har haft betydelse för mitt straffs längd och art (mål nr: 1400-K81731-11).

2. Anmälan gäller missnöje med en myndighets beslut. Beslut kan ofta överklagas till en högre instans och JO:s prövning bör inte föregripa eller ersätta detta. Beslut bygger dessutom ofta på bedömningar. I bedömningsfrågor kan man ha olika uppfattningar utan att någon av dem behöver vara felaktiga.

– Här finns inget att bedöma. Per Håkan Larssons kände sedan tidigare målsägaren och hans familj. Per Håkan Larsson har också undanhållit för domstolen relevant information som påverat utfallet vad gäller straffets längd och art i mitt mål. Detta har även fått konsekvenser för Christina. Han har också lagt ner alla förundersökningar gällande sin ”klients” (kompis) förehavanden och därmed åsidosatt rättssäkerhet, saklighet och opartiskhet.

3. Anmälan innehåller alltför knapphändiga uppgifter eller är svår att tyda.

– Flera tusen sidor förundersökningsmaterial har ju skrivits både läsbart och tydligt av polis och åklagare. Min blogg kärnabomben.se borde inte vara svåra att ta till sig.

4. Anmälan avser händelser eller förhållanden som ligger långt tillbaka i tiden (sådan som inträffat för mer än två år sedan utreds i principen inte)

– Tvåårsregeln klarar jag galant.

5. Det har framkommit annat än att den som anmäls i väsentliga delar har handlat på ett korrekt sätt eller så har myndigheten själva rättat till det anmälda missförhållandet.

– Per Håkan Larsson har inte handlat korrekt, och inte heller rättat till något missförhållandet.

6. Anmälan gäller något som JO inte har till uppgift att granska.

– Har ju till och med skickat med JO:s egen text på vad han skall granska… solklart skall han granska min anmälan om han kan läsa det han själv har skrivit.

7. Det finns inte tillräckliga skäl för JO att ta upp ärendet, trots att gällande regler inte följts i alla delar.

– Detta påstående är ju nästan retoriskt. Vilka gällande regler har Per Håkan Larsson följt till någon del när det gäller jäv, objektivitetsplikt, opartiskhet, upprätthållandet av rättssäkerhet, att beakta allas likhet inför lag och utnyttjade av myndighets handlingsfrihet?

 

Är jag konspirationsteoretiskt lagd om jag antar att min anmälan blivit summariskt nedlagd?

Att försöka få rättelse då grundlagens krav på saklighet och opartiskhet åsidosätts av våra myndigheter och ämbetsmän tycks vara en i det närmaste omöjlig uppgift. Vad gäller Göteborg och Kungälv med omgivning vore en ”Sanningskommission”…en vitbok önskvärd. Att fiska upp och belysa de ämbetsmän ”samhällsbärare”, som så uppenbart och oupphörligt halkar ur rätts-maskineriets kvarnar utan åtgärd. De som vet hur slipstenen skall dras. De som ingår i samma korruptionsdoftande flock, de som verkar se samhället som en klatschig cabarescen där sensmoralen tycks vara att mygel och kotteri är ett oundvikligt smörjmedel för att få vårt samhälle att fungera.

Sluta devalvera det förtroendekapital som fortfarande finns för rättsväsendet.

Förtroende är en lättflyktig vara!