Om det var du!

2011-03-09 Olaga hot
2011-08-26 Stöld. Brevet
2011-08-26 Ofredande
2012-05-29 Förtal
2012-05-29 Mened
2012-05-29 Stöld. Brevet
2012-05-29 Plundring av AB. Resan Kärna-Kornhall del 2
2012-08-22 Bidragsfusk. Resan Kärna-Kornhall del 1
2012-09-07 Miljöbrott. Underlag för anmälanBrevet från den utsatte
2012-11-04 Falsk tillvitelse
2012-06-18 Förtal, falsk tillvitelse, brott mot PUL (person- och uppgiftslagen)

Ovan en presentation på några polisanmälningar som gjorts mot Klanen Bladh´s frontfigur Robert Bladh.

Hur skulle det se ut om det var du som fått alla dessa anmälningar på dig? Tror du att du skulle komma undan med att vara sjukskriven 10-tals år och ändå jobba över 100 %? Du vabbande småbarnsmamma som inte har några känningar högt upp i rättsväsendet, som tvingas leva i den gäckande verklighet som alla vanliga medborgare lever i, vilket innebär att behöva följa lagar och regler. Det är dig Försäkringskassan frågar om snoret verkligen rinner eller inte på ditt sjuka barn… de kollar inte pampar som Robert!

Hur kan det komma sig att Robert så till den milda grad kan våldföra sig på lagstiftarens intentioner, våldföra sig på hela rättssystemet? Att orättfärdighet få dit sin svärdotter på 2,6 års fängelse, medan han själv och hans son klarar sig utan att ens behöva besöka en domstolsförhandling och sätter vår tillit till rättsmaskineriet på hårda prov.

Det är sorgligt när rättsväsendet inte tar till sig, eller vägrar bry sig om den information om brott som de får. Det är dags att uppfinna ett vaccin mot denna ”rättspatologi”. Ett sjukt abnormalt beteende och tankemönster missbrukar sim ställning till att gynna korruption och jäv.

Utredningen ”Tillitens gräns” beskriver en hel del av problemet i Västra Götaland ”Det finns en likgiltighetskultur inför lagar och regler i Göteborg”…. men vem kan eller vill göra något åt det? Att en ny utredning konstaterar samma sak igen löser det inte.

Visst kan man hävda att mina åsikter inte är relevanta… då jag själv har gjort ett ännu allvarligare brott. Men är vi inte lika inför lagen? Ger mitt brott automatiskt immunitet för andra att fritt begå brott? Varför utreds inte alla brott utefter samma mall och mäts efter samma måttstock?

Det finns två barnbarn till Robert Bladh som väntar på svar.

Sophia är ledsen över att hennes farfar Robert Lyckas snirkla sig undan de anmälningar han fått efter att ha stulit hennes kioskvagn… den farfar som hon tidigare så blint litat på, tyckt så mycket om… han har så bedrövligt svikit henne, hon som var farfars flicka!

Det är dags att vakna fru Justitia! Ge Sophia tillbaka tron på rättsväsendet i Göteborg.

Immunitet

Skrev i ett tidigare inlägg om att Klanen Bladhs frontfigur Robert Bladh med sina kontakter högt upp i samhällsbärande funktioner styr och ställer rätt friskt. Han har även varit delaktig i att hans son obligatoriskt klarat sig från att lagföras för alla brott han anmälts för. Sonen Thomas Bladh´s immunitet rörande lagöverträdelser är mycket imponerande.

# Dumpar bl.a. 85 ton miljöfarligt avfall under sin pappas anlagda miljöstation i Kungälv. Se inläggen Underlaget för anmälan på miljöbrottet i Kungälv. Brevet från den utsatte.

# Betalar folk till att misshandla för honom obekväma människor (vilket polisen vet om). Ser inläggen Brevet från den utsatte, Faktabomb, Hotbild.

# Tar en hjullastare ur sin döda sons stiftelse och kammar hem 125 000 kronor helt utan att redovisa pengarna eller berättar vart de tagit vägen (polisen har all information). Se inlägget Men ed(e), inte Sven Berntsson?

# Mened i rättegången mot sin exfru Christina för att skydda sig själv, sin pappa, ordföranden i Stiftelsen Niklas Bladhs Minne, Sven Berntsson samt kommunalrådet Anders Holmensköld. Se inläggen Illusion & Fakta, Resan Kärna-Kornhall del 1 & 2.

# Plundring av sitt och exfruns bolag Panrab AB samt deras gemensamma hem. Se inlägget Resan Kärna-Kornhall del 2.

# Trolöshet mot huvudman/skattebrott 2005

# Kanske ändå värst av allt…. långvarig psykisk och fysisk misshandel av sina barn samt att under tiotals år även misshandlat och våldfört sig på sin egen fru.
Se inläggen PAPPA, NEJ Beviset, Barnens talan, Tillit, Det som göms i … slasken
Läs även dotterns egen blogg Mitt bombade tonårsliv, till exempel Sveket och Bomben part 3.

För Klanen Bladh är allt detta bara ett spel som handlar om pengar, makt och girighet. Moral, etik och medmänsklighet ingår inte i detta spel.

Konspirationsteori….?

Läste en artikel i tidningen Inblick att många polischefer i Uppsala tillhör Svenska Frimurare Orden. En orden vars medlemmar svär ett ”blint förtroende, en obrottslig undergivenhet och löfte om att helt och hållet överlämna sig i Svenska Frimurare Orden”, detta enligt Svenska Frimurare Ordens stormästare Anders Strömberg (citat Inblick). I Uppsala är ordningspolisens chef, chefen för polisens personskyddssektion, liksom chefen för utlänningsroteln och chefen för gatulagningsenheten medlemmar i Svenska Frimurare Orden. Det har också visat sig att en polischef har tillsatt en Frimurarkompis som chef för polisens förstärkningsenhet i Uppsala, mot personalens vilja. Detta resulterade i att 16 poliser ur insatsstyrkan slutade och sökte andra jobb.

Varför skriver jag om rättsväsendet i Uppsala?

Sen mitt första förhör på polishuset i Göteborg har det gnagt en krypande känsla i mig att allt inte står rätt till…något är tokigt. Har undrat om det finns någon liknande Frimurare Orden i Göteborg? klanen Bladh´s ledare Robert Bladh har styrt och ställt rätt ogenerat genom sina kontakter inom media, kommun och Västra Götalands polisdistrikt. Det låter ju som en paranoid och konspirationsteoretiskt vanföreställning att Robert Bladh skulle tillhöra någon orden med förgreningar högt upp i samhällsbärande strukturer. Det finns dock så många märkliga tillfälligheter i hans dåvarande svårdotters och mina rättegångar att det är svårt att inte ställa sig den frågan. Nedan några exempel. Roberts sätt att genom sina kontakter knäcka och ruinera Christina finns ytterligare en hel del att berätta om.

# Robert Baldh utnyttjade sina kontakter inom Göteborgs Posten och Göteborgs Tidningen för att få ut en historia som passade till att mörka vad mitt brott egentligen handlade om. GP & GT var nedlusade med sensationstexter som gick ut på ”älskaren som vill bli av med sin rival”. Inget alls om de övergrepp och misshandel som skett mot Christina och barnen, vilka var orsaken till mitt handlande. Allt detta fick Robert ut innan mina förhör knappt hade börjat. Historien var sedan lång tid tillbaka, innan min dom, klappad och klar i folks medvetande och till Tingsrättens förhandlingar. Min advokat belades med yppandeförbud!

# Robert Bladh lyckas skaffa fram en åklagare som under fem års tid arbetat tillsammans med Robert Bladh´s fru Monika och sonen Thomas. Dessutom kände Roberts som och åklagaren varandra redan tidigare från gymnasietiden. denna åklagare Per Håkan Larsson kommer då och företräda Roberts som Thomas. Objektivitetsplikten blev helt satt ur funktion.

# Robert Bladh´s kompis Ulla Arnholm med vem han arbetat tillsammans i Kungälvs Kommun under 30 års tid, och en annan kompis från kommunen Christer Mohlin, petar undan de två ordinarie nämndemännen till min rättegång. Ulla och Christer sätts in i stället för de ordinarie nämndemännen, de två ska döma i ett mål där Roberts som Thomas är målsägare.

# Robert Bladh får åklagare Larsson att lägga ned två förundersökningar mot sin son Thomas som miljöbrott (vilket han själv är medbrottsling i), och om all brutalitet mot Christina och branen…. fyra dagar innan min rättegång. När miljöbrottet nyligen skulle tas upp till prövning, var det med en hårsmån preskriberat. Så var inte fallet när åklagare Per Håkan Larsson lade ner förundersökningen, istället för att överlämna ärendet till en miljöåklagare.

Besvikelse är en funktion av förväntan. Förväntade mig mer av ett rättssamhälle där rationalitet och moral inte upplevdes som ett skämt…. en elastisk fantasilogik.

Det låter så bra

Det låter så bra när svärfar Robert Bladh den 2007-08-27 skriver till Kungälvs kommun och berättar att stiftelsen Nicklas Bladhs minne haft lite större omkostnader än beräknat för cykelvägen Flateby-Torp.

”Ekonomin för bygget uppgår till strax under 300000:- + moms. Vilket är något mer än jag beräknade. Orsakerna är tre nämligen att vi var tvungna att dika bäcken nedströms en halv kilometer samt att vi var tvungna att höja vägbanken en ganska lång sträcka just vid bäckövergången med ökad mängd bärlager som följd. Vi har också maskinlagt en slitbana av 70 mm fräsmassor som vältats till en hel slät cykelbana. Då vårt utlägg för moms på 75000:- inte återgår förrän nästa år så är det ett stort behov av nästa utbetalning som vi hoppas ni kan göra så snart som möjligt.
Med hälsningar Robert Bladh”

Förutom tre små tekniska felaktigheter…

1. Det ska nog stå ”mindre än beräknat”.

2. Det finns inget VI (för Robert Bladh han har inte genom något beslut i styrelsen eller på annat sätt haft fullmakt att företräda stiftelsen till Nicklas Bladhs minne)

3. Stiftelsen är inte momsberättigad, den fakturerar inte moms.

…så låter det inte riktigt lika bra när en entreprenör DBB System, Daniel Brycke berättar för polisen om bakgrunden till Robert Bladhs brev till Kungälvs kommun.

Polisförhör med Daniel Brycke, den 2011-09-29 09:35 Dnr 9000-K2182-11.
”Beträffande fakturan, som är daterad 2007-09-20 Flateby-Torp, så säger Brycke att han har efter överenskommelse med Robert Bladh lagt på 10% på varje post. Beträffande posten B1, ”Beläggning asfaltkross 0-11/m2” beloppet 72500:-, så säger Brycke att den är ”saltad med 20000”. Anledningen till detta var helt enkelt att Robert Bladh hade sagt att beläggningen inte fick bli för billig för då skulle det bli svårt att få tillräckligt med pengar sen”.

När man sen vet att Robert Bladh lät Christina fakturera för hans arbeten som om det vore Panrab AB som utförde dem…för att dels kunna arbeta 100% utan att försäkringskassan skulle kunna upptäcka det, och dels kunna kompensera sig med material fakturerade av Panrab som han sen kunde ta ut, utan att då behöva skatta för dem…låter det inte så mycket bättre.

Fruktansvärt illa låter det ännu senare då maken Thomas och svärfadern Robert i tingsrätten vittnar under sanningsförsäkran på att inget har skett…Christina har hittat på fakturorna för att begå bedrägeri! Ännu mer illa låter det då Christina blir dömd att betala tillbaka till stiftelsen för dessa fakturor som gått till Panrab (där maken var VD och Christina suppleant)!

Skillnaden mellan ”Det låter så bra” och ”Det låter inte så bra” blir nog störst när man läser i Polisförhör med Thomas Bladh den 2011-09-22 09:50 Dnr 9000-K2182-11 ”Bladh informeras om att Christina Bladh i förhör sagt att beträffande bolagens fakturering till stiftelsen att det är framförallt Robert Bladh men även Thomas Bladh som sagt till henne att hon skall upprätta och gör faktureringen. Bladh säger då att det är helt befängt och han säger att han har ju lagt 5-6 somrar och hela sin fritid på byggandet av dom här gång och cykelbanorna”.
Under förhandlingen i tingsrätten ändrade Thomas Bladh 5-6 somrar till 2-2,5 dagar – annars passade det inte in i Roberts upplägg!

Det jag skriver kan låta som en intern komplicerad konflikt. Men det är i denna miljö som Christina verkat och levt i. Men den miljön speglar också på ett större plan, hur en kommun hanterar ekonomin, öppenhet och anständighet.

Det är du läsare som betalar…

Resan Kärna-Kornhall del 2

Vanligtvis vänder man sig till kommunens handläggare för att få information och få rätsida på felaktigheter man anser vara begångna inom kommunen. När det gäller stiftelsen Nicklas Bladhs Minne och miljöfrågor är handläggarna i Kungälvs kommun både oklara och rådvilla..

Nästa steg blir då att kontakta kommunens chef. I detta fall kommunchef Magnus Gyllestad (se inlägg när Kungälvs kommun mörkar). Men Magnus Gyllestad vill inte höra talas om några oegentligheter. Han håller inte med att någon (Anders Holmensköld) hålls bakom ryggen för att dölja ”några misstag”.

Så…det blir till att gå vidare till nästa instans (över Magnus Gyllestad). Det blir då kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunchefen, och har dessutom anställt Magnus Gyllestad.

Gissa vem som är ordförande i kommunstyrelsen…ANDERS HOLMENSKÖLD!!!

Tror ni jag skämtar? Allt finns hos Kungälvs kommun och är offentlig handling. Ring själva dit och begär ut allt Robert Bladh har varit inblandad i, telefon 0303-23 80 00. Enligt tryckfrihetsförordningen 2 kap. 12 § ska vilken tjänsteman som helst omedelbart kunna lämna ut offentliga handlingar (1 dygn eller högst några dagars väntan). Magnus Gyllestad har låtit vänta över 4 månader på sig för att lämna ut handlingar, han och fyra till på kommunen är JO-anmälda för det. Skulle kommunen vilja hemligstämpla något så måste de omedelbart meddela det och vart man kan vända sig för att överklaga.

För att få ett hum om hur snurrigt allt är. Fråga på kommunen efter dokumentet där Robert Bladh, för stiftelsen Niklas Bladhs Minnes räkning ansöker hos kommunen att bygga en väg mellan Kalvegrinna och Torsby kyrka (för ca 1 miljon kronor), skrivelse daterad 2008-06-05 han skriver där att kyrkan ska betala denna gång och cykelväg ur ”egen ficka”. Som kuriosa kan nämnas att han till kyrkan (Anders Holmensköld) säger att stiftelsen Nicklas Bladhs Minne skall betala…och till stiftelsen Nicklas Bladhs Minne säger han att kyrkan skall betala?

En som däremot fick betala ur ”egen ficka” var Christina. Det har tagits ett förskott på 1,5 miljoner kronor ur hennes kommande bodelning (blir när maken eller hans advokater tröttnat på att förhala).

Christinas dom innebär att HON måste betala 1,5 miljoner kronor…inte företaget Panrab…dit alla pengar gått…sådan är lagen.

Christina har däremot rätt att kräva företaget på dessa 1,5 miljoner kronor…sådan är också lagen.

Men medans hon satt häktad 3 månader plundrades företaget. Hon påpekade under häktningstiden för Polis Bo Andersson att maken och svärfadern höll på att plundra hemmet och bolaget. Bo Andersson svarar galant ”och…???.

Ingen vill idag förklara vart en terrängvagn TDD 637, släpkärra TBF 061, hjullastare L70 1998, Cheva UUD 782, Cheva WCJ 983, verktyg, servicekontrakt på flera miljoner mm mm tagit vägen. Dessutom en hel skrotanläggning på Skogome med lastbilsvåg, gaffeltruck AS 150/15, flera containrar och komprimatorer samt en stor mängd metall och skrot som inlämnats på terminalen i Skogome. Vidare en helt komplett maskinhall med verktyg, kompressorer, fullt av material och reservdelar på gården i Staby, Kärna.

Ingen vill heller förklara varför ingen är intresserad av varför ingen vill förklara vart alla saker av värde tagit vägen.

Inget av alla företagets tillgångar har genererat en enda krona?

Så stiftelsen har nu i efterskott, fått förskott av Christinas bodelningspengar på 1,5 miljoner kronor. Pengar som företaget egentligen skulle betalat…men företaget saknar tyvärr tillgångar. Som ytterligare salt i såren kräver Sven Berntsson (ordförande i stiftelsen Nicklas Bladhs Minne) Christina på ytterligare ränta…närmare 350,000 kronor.

Så makens och svärfaderns ”djävulska” konstruktion har resulterat i att Christina fått betala ur det bohag som skulle gått till henne och barnen samt en advokat som kunnat hjälpa henne ur denna knipa! Inte ens barnen har fått något, medans Thomas och Robert kan rulla sig i miljonerna och allt som Christina och barnen ägt (till och med dotterns kioskvagn)!

Verkar detta rörigt så beror det på att det är rörigt.
Verkar det osmakligt så beror det på att det är osmakligt.
Verkar det inte sant så beror det på att det är ofattbart.

 

 

Resan Kärna-Kornhall del 1

Detta är nog mitt livs viktigaste och tyngsta inlägg jag någonsin skrivit, och någonsin kommer att skriva. Skulle kunna vara en berättelse från Neapel om Camorran där. Men det är från Kungälv om klanen Bladh här!

Trodde politiker och polis i Kungälv, Göteborg skulle kunna ta itu med de oklarheter som har förekommit i stiftelsen Nicklas Bladhs Minne. Så har inte skett och kommer troligtvis inte heller att ske inom rimlig tid (preskriptionstiden). Så…då får jag väl prova en annan väg och beskriva en liten del av allt som hänt här på min blogg.

Kungälvs kommun hade 2006 beviljat 3,2 miljoner kronor till stiftelsen Nicklas Bladhs Minne för byggnation av en ”gång och cykelväg” mellan Kärna och Kornhall.

Nu var det så att Christinas exsvärfar Robert Bladh ville göra kompisen kommunalrådet Anders Holmensköld en tjänst. Kommunalrådet ville ha en ”gång och cykelväg” mellan Kalvegrinna (stora vägen) och en fritidsgård han startat i församlingshemmet vid Torsby kyrka. På den tiden mellan 2006-2009 var Anders Holmensköld kyrkonämndens ordförande i Torsby pastorat, Kärna.

Anders Holmensköld var också kommunalråd i Kungälvs kommun och hade från början varit med om att bevilja ovan 3,2 miljoner kronor. Han satt också i styrelsen för stiftelsen till Nicklas Bladhs Minne (vilket Robert Bladh aldrig gjort), så det var inget problem att ”fixa till” så att Robert Bladh (utan behörighet eller styrelsebeslut) på eget bevåg kunde avsätta ca 1 miljon kronor från de 3,2 miljoner som var beviljat för sträckan Kärna-Kornhall till sträckan Kalvegrinna-Torsby Kyrka…bara att köra på!

Kungälvs kommun har naturligtvis aldrig varit med på eller godkänt något bidrag till Kalevgrinna-Torsby Kyrkans sträckning.

Anders Holmensköld satt alltså på 3 stolar samtidigt: Kommunalråd i Kungälvs kommun, styrelseledamot i stiftelsen Nicklas Bladhs Minne och Kyrkonämndens ordförande i Torsby pastorat. Han var också den enda som fick all stiftelsens post till sig på Tulpanvägen (mellan 2005-01-14 – 2012-11-20)…han hade total koll på läget och tillgång till stiftelsens konto.

Robert Bladh har under ca 15 år varit gatuchef i Kungälvs kommun och fram till 2011 fortsatt att ”konsulta” åt kommunen (sjukskriven 50%). Så Robert Bladh hade både koll på läget och visste hur en slipsten skulle dras.

Christina skrev på den tiden fakturorna från Panrab (där Christina var suppleant och maken Thomas VD). Hon gjorde som vanligt vad svärfadern och maken sade till henne att göra. Så hon fakturerade stiftelsen för utfört arbete och betalde sen de som hade utfört arbetena, inklusive sin egen make.

I rättegången mot Christina ville ingen av alla de 18 kallade vittnen överhuvudtaget kännas vid någonting. Cykel och gångvägen till Torsby kyrka, den undveks noggrant att tala om ”vilken sträcka”?…vi vet inget om några pengar…det var Christina som skötte allt”.

Det var barnsligt enkelt för åklagare Lars Lithner att bevisa Christinas skuld, med 18 vettskrämda vittnen som bara hade Robert Bladhs instruktioner att gå på, för att klara sig själva från en möjlig framtida påföljd.

ALLA transaktioner Christina fällts för har gått genom familjens företag Panrab (där maken var VD och Christina suppleant).

Det som kunde bevisa motsatsen och att dessa 18 vittnen inte varit riktigt sanningsenliga hade åklagaren Lars Lithner ”glömt”! Företagets bokföring gick inte att få fram till någon av Christina rättegångar. Polis Bo Andersson kunde garantera att den inte heller fanns hos någon eller någon annanstans. Christina fann dock hela företagets bokföring hos ”bokföraren” i polishuset EFTER hennes Hovrättsdom!

Företaget och då indirekt maken samt svärfadern förfogade över de av stiftelsen Nicklas Bladhs Minne inbetalda medlen…men CHRISTINA FICK SOM STRAFF BETALA TILLBAKA 1,5 MILJONER KRONOR TILL STIFTELSEN FRÅN SITT KOMMANDE BOHAG…FÖR NÅGOT HON ALDRIG ”SETT RÖKEN” AV! Rätta mig om jag har fel.

Svärfadern Robert Bladh har dessutom använt Panrab som bulvan (målvakt) till att fakturera sådant han själv inte kunnat, då det annars hade blivit för uppenbart att han egentligen jobbade heltid (100%), trots att han var 50% sjukskriven (konsultarvodena från bland annat kommunen upptog redan mer än 50% av hans arbetstid). Pengarna tog han sen ut ur Panrab i form av material och annat som han lät Panrab fakturera. Christina har med andra ord tvingats betala ex svärfaderns fina uterum och renoverade villa.

Christina har visat på en massa delikata felaktigheter i hennes förundersökning och rättegång. Anmält vittnen för mened, åklagare för tjänstefel o.s.v. o.s.v.

ALLT HAR SÅ GOTT SOM LAGTS NED!

Kanske beror det på att polisväsendets och åklagarnas allergi mot att rätta till misstag. Kanske beror det på att Robert och Thomas Bladhs kontakter inom polisväsendet ”fixat och trixat”…vilket naturligtvis vore alltför osannolikt för att vara sant!

Men sant är att Christina Bladh har fått ett orättfärdigt fängelsestraff på 2,6 år, och att hon fått betala 1,5 miljoner kronor för ett kalas som hon själv aldrig blivit bjuden på!

 

 

Illusion & fakta

En sak som jag undrat mycket över är Christinas roll i familjens bolag? Thomas Bladh var VD-styrelse (även om det var pappa Robert som låg bakom det mesta) och Christina suppleant. Finns det någon annan oredovisad överenskommelse på att så inte skulle vara fallet?

Likaså i stiftelsen? Christina satt i styrelsen. Ett styrelseuppdrag tillsammans med andra styrelsemedlemmar. Alla i styrelsen hade väl lika ansvar och tillgång till samma information som Christina? Ytterst ansvarig borde vara ordföranden? Sven Berntsson är den som innehaft den posten i alla år.

Christina var en av två kvinnor i ett gäng adrenalinstinna alfahanar, ekonomiskt äventyrliga entreprenörer och maktsträvande män.

Robert Bladhs analys på Kärnabombenfakta bloggen: ”Hur kan någon sån fullständig kontroll över alla familjens handlingar så att det varit möjligt med alla dessa blufftransaktioner frågar sig vän av ordning och det frågar vi oss själva. Thomas och jag ställer oss först i kön som har blivit förda bakom ljuset och det är ju vi som är de som verkligen blivit lurade och drabbade. Tills idag finns 2 st. välfyllda A-4 pärmar med olika oegentliga handlingar”.

Att läsa ovan text, får mig att associera till ett par efterblivna dyslektiska byfånar! Det är ju patetiskt! Fått…vadå?? Har dom inget eget ansvar? Eftertankens kranka blekhet borde få dessa drabbade män, att främst fråga sig om de inte så snabbt som möjligt borde ställa sig först i kön till den myndighet som har möjlighet att utse varsin förmyndare åt dem! Har de under 20 års tid haft så dålig koll på vad som händer och sker runt omkring dem är de knappast kapabla till att ha hand om varken sig själva, sina egna eller andras ekonomier. Till råga på allt har de samlat ihop två stycken fulla A-4 pärmar med misslyckanden…i att hålla reda på vad som hänt och skett i de egna bolagen under 20 års tid… är det något att briljera över?

Så…enligt Robert Bladh har alltså ”en ljugande, insmickrande kvinna under 20 års tid lurat skjortan av svärfadern Robert, maken Thomas, sina barn, sina föräldrar och släktingar, sina döda farföräldrar, hela sin krets av jasägare och puss-puss, älska-älska, kram-kram-sägare, samt alla dom som jagat henne med krav om betalningar och inkasso t.ex. skattemyndigheten, kronofogdemyndigheten, tingsrätten, länsstyrelsen, boverket, försäkringskassan, stiftelsen ”Nicklas Bladhs minne”, bokföringsbyråer med revisorer, advokater för likvidering, alla kreditgivare, alla leverantörer till bolagen, alla samarbetspartner, alla beställare mm mm”…ingen hemma på 20 år…snyggt jobbat

Men det bästa illusionstricket måste ju ändå vara när Christina totalt lyckades förvrida huvudet på sin make. Helt av banan… så till den milda grad att han inte hade en aning om vart han hade varit, eller vart han hade arbetat någonstans under fyra år? Inte heller vart pengarna till deras miljonbåt kom ifrån eller vart pengarna till deras andra kvartsmiljonbåt kom ifrån, en lyx BMW för över halvmiljonen, kvartsmiljon Chevy-Jeep, en för flera miljoner ombyggd ladugårdsbyggnad, mm mm… ”Hade ingen aning… VA BA?” Lyxresorna till las Vegas, Mauritius mm mm…vart kom dom pengarna ifrån? ”VA BA?” I polisförhören berättade Thomas att Christina brukade sticka åt honom några hundringar då och då i fickpengar, han hade inte ens eget kontokort…”VA BA?”

Christina lyckades till och med under sin rättegång förhäxa Robert Bladhs, Thomas Bladhs, kommunalrådet Anders Holmenskölds och frifräsaren Sven Berntssons minne, intellektuella spänst och verklighetsuppfattning till att hamna på en rohypnol drogad amöbas nivå! Ovan fyra gentlemän unisont i kör: ”Vi vet ingenting… ööööö…det var hon…ööööö…Christina…VA!

Vilken bitch GRABBAR!!!

 

Gnällblogg

Kan faktiskt förstå och hålla med om att min blogg är lite av en gnällblogg. Ämnena är tunga, ibland svårförståeliga och speglar knappast ”solen i ögonen”, men för mig är det viktiga och väsentliga teman.

Det finns två bloggar till som kommenterar mitt tema ”Mitt bombade tonårslivsom drivs av dotter Sophia, och kärnabombenfaktasom drivs utav svärfadern, farfadern och pappan Robert Bladh (fortsättningsvis namnger jag personer, allt skrivs ut där).

Ni som läser och följer dessa bloggar (över 5000 st. bara på min blogg) är ju i ett historiskt unikt läge… att få följa så olika verklighetsbeskrivningar från så helt olika håll. Snart kommer nog sonen Joakim också loss med sin blogg. Alla har handlat och handlar utefter sina sanningar, och sina övertygelser… vad som är rätt och riktigt lär ju framtiden få utvisa.

Sophias blogg Mitt bombade tonårsliv” är i mitt tycke en fin och rörande skildring av hennes liv, både allvar och humor. Hennes inlägg ”SAKNADEN EFTER NÅGOT MAN ALDRIG HADE” griper tag i mig. Ett fint förlåtande inlägg till sin egen pappa. Kan också rekommendera inläggen ”Sveket…”,  ”Bomben part 3” och ”Varför kan dem bara inte släppa det?”. Ofrånkomligt blir jag naturligtvis både rörd och tagen av det hon skriver…men också så oerhört sorgsen och ledsen över att hennes egen pappa inte såg vilken fantastiskt fin och begåvad dotter han hade. Inte såg han heller vilken fantastiskt fin och begåvad son han hade. Det är en tragedi! Det strider så galet mot hela vår natur…mycket har gått så fruktansvärt fel!

Robert Bladhs blogg med kärnabombenfakta avviker något från Sophias och min.  Ett helt annat uppsåt, perspektiv och sensmoral… andas lite tragedipornografi. Som jag uppfattar den är syftet mest att kränka, hämnas och försvara ”ni skall veta vem ni har att göra med” som Robert sa till Sophia när hennes mamma Christina blev anhållen. Det jag saknar är vad Thomas ”offret” Bladh själv tycker och känner. Har hittills inte sett eller läst något av det. Nåja…Robert är ju van att styra och ställa. Han var till och med närvarande och behjälplig vid flera av Thomas polisförhör. Tänk om Christina fått ha pappsen med på sina förhör?

Karnabombenfakta är också en informativ blogg. Har tidigare hävdat att mina och Christinas utredningar, domar och påföljder har kantats av mygel och förvanskning. Det låter konspirationsteoretiskt att påstå så, nästan som att skylla ifrån sig. Starkt och rakryggat när bloggen bekräftar mitt påstående. Robert skriver följande ”Vi hade även privata kontakter med kriminalare i vår bekantskapskrets och dessa gav sådana tips som att hoten var väldigt amatörmässigt utförda”… inte bara en kriminalare! Återkommer till nämnda hot i senare blogginlägg.

Kärnabombfakta speglar också ”psykopaters grepp” i bemärkelsen ”strategi”. Har fått en hel palett av uppslag från deras blogg att fortsätta mitt skrivande utifrån!

 

Kriminalinspektören kollar youtube

Intressant att leta bortplockat material (slasken) hos polisen Där hittade jag en tjänsteanteckning från kriminalinspektören Lotta Börjesson. Hon mår inte bra…hon har tittat på Youtube. Detta är den 2011-08-30. Lotta skriver:

” det har idag, 2011-08-30 kommit till polisens kännedom att det finns en film på youtube under sökordet soffan646.

Filmklippet är ca 3 minuter lång och heter ”Our life”. Sophia Bladh känns igen på filmen. Sophia Bladh är 14 år. Our life är en gangsterinspirerad musikvideo.

Musikvideon handlar om hämnd, att Robert, Monica och Sven inte längre är deras vänner, spring eller skjut och snart skall trädgårdstomten ner. Syftar ev till Monika och Roberts trädgård.

Per telefon tog jag Lotta Börjesson kontakt med Pernilla Nilsson socialsekreterare vid barn- och ungdomsenheten vid Kungälvs Kommun. De har ett pågående ärende för familjen Bladh.

Jag informerade henne att det inte känns bra att en 14-årig flicka finns med i en film där man pratar om hämnd och bomber med tanke på att hennes pappa fick benet avsprängt och där modern är skäligen misstänkt för medverkan i sprängdådet”.

Sophia tog bort videon från youtube. Om hon inte gjorde det fanns ju möjligheten att hon skulle flyttas till ett helt okänt familjehem någonstans i Sverige. Hon bodde vid detta tillfälle hos sin moster i en välkänd miljö och kunde där fortsätta sin skolgång i en miljö hon är uppväxt i.

Här saftar Lotta på ordentligt…”gangsterinspirerad musikvideo”, hennes pappa fick benet avsprängt”, ”modern skäligen misstänkt för medverkan i sprängdådet”!

Vad är gangsterinspirerad musik? Pappans ben skadades och var inte bortsprängt. Det fanns ingenting som tydde på att hennes mamma var involverad i sprängdådet, jag om någon borde väl veta det i så fall.

Ännu en gång censurerades information som kunde påverkat både min och Christinas rättegångar. Samtidigt får de sociala myndigheterna en felaktig bild av situationen vilket naturligtvis påverkade deras beslut angående relationen mellan Christina och hennes dotter.

Men kanske det värsta är nog att Lotta hindrat Sophia att uttrycka sin förtvivlan, frustration och ilska som hon gjort på ett helt lagligt sätt. Sophia har idag en egen blogg, och jag hopas att hon där kan lägga upp sin nya schysta musikvideo.

Underlaget för anmälan på miljöbrottet i Kungälv

Fick brev ifrån Kenneth ”den utsatte”  han frågade om jag kan tänka mig att lägga in underlaget till den anmälan han gjorde på det miljöbrott som begåtts i Kungälv. Självklart gör jag det!

Hej Martin

Skickar över underlaget på den anmälan jag gjorde på miljöbrottet i Kungälv, jag hoppas att det är av intresse för dig att få den utlagd på din blogg, jag vet att det är många som vill ha fakta om detta miljöbrott och din blogg passar bra att få ut den informationen.

Kenneth Ljungberg

Anmälan av Miljöbrott ÅVC Munkegärde, Kungälv samt döljande av detta miljöbrott

De 8 som anmäls är:

Thomas Bladh var den som åtog sig att gräva ner det miljöfarliga avfallet och också den person som utförde själva handlingen tillsammans med chauffören Mats på Kungälvs transporttjänst.

Per Malmer var beställare av jobbet för att bli av med allt farligt avfall från sin skrotgård.

Thomas Tjellström arbetade med miljöcertifiering på Järnmalmer AB var den som behövde rensa rent skrotgården för att kunna miljöcertifiera Järnmalmer AB, visste mycket väl om att rensningen av de farliga avfallet inte gick lagligt till.

Robert Bladh visste om nedgrävningen av det farliga avfallet och ansvarar för nycklar på åvc, det var också han som gick in och mörkade brottet för Kungälvs kommun för att skydda sig själv och sin son Thomas Bladh, Robert Bladh har i många år arbetat som miljökonsult för Kungälvs kommun.

Gunnar Wegen den som mörkade händelsen för miljö och hälsan och länsstyrelsen för att skydda sig själv som avfallschef på åvc Munkegärde och sin vän och medarbetare Robert Bladh.

Peter Bengtsson som även han valde att skydda sin chaufför Mats och även Thomas Bladh, då hans företag Kungälv transporttjänsts lastbil användes för transporten av det farliga avfallet samt att Kungälvs transporttjänst ansvarar för driften på åvc Munkegärde.

Anders Holmensköld är kommunalråd i Kungälv och fick vetskap om denna händelse nov 2011 han valde att kalla det djävulsk information istället för att göra en anmälan, även han mörkar detta för att skydda sig själv och Kungälvs kommun där han är chef.

Anmälare:

Kenneth Ljungberg (arbetade tidigare som platschef på Järnmalmer AB).  Anmälan gjord tidigare av Kenneth Ljungberg till Per Kaarle, miljöchef på Miljö och hälsan i Kungälvs kommun november 2010.

Tidpunkt för miljöbrottet:

Juli 2003

Plats:

Stora mängder miljöfarligt avfall nergrävt på ÅVC Munkegärde i Kungälv, ansvarig för denna tipp är Kungälvs kommun och drivs av Kungälvs transporttjänst AB.

Material som grävts ner:                                                                                              

86 stycken freonfyllda kylaggregat till dryckeskylar uppskattningsvis B 80 cm x 40 cm H 40 cm

Ca 35 ton jordmassor innehållande blymönjefärg, metaller, olja

30 tal kreosot slipers

Gummidelar, 4 stycken entreprenad däck mm

Syfte:

Att röja undan allt miljöfarligt avfall på ett lätt sätt inför miljöcertifiering av Järnmalmer AB

Tjäna stora pengar

Viktigt:

Anläggningen på åvc Munkegärde har nu kommit in i sista fasen för att täckas över och återgå till grönområde. Information 2012-09-05 från Arne Alfredsson ny avfalls chef på Kungälv kommun.

De personer som är inblandade och ansvariga för miljöbrottet samt döljande av miljöbrott:

Per Malmer, vd Järnmalmer AB, beställare av uppdraget

Thomas Tjellström, miljöansvarig, nuvarande platschef Järnmalmer AB, fjällbo

Thomas Bladh, arbetat med återvinning och miljö i 15 år, det var han som åtog sig att gräva ner avfallet på åvc Munkegärde i Kungälv och fick betalt i svarta pengar av Per Malmer på järnmalmer AB.

Mats, f.d. chaufför på Kungälvs transporttjänst, det var han som transporterade avfallet med transporttjänst lastbil, fick betalt i svarta pengar av Thomas Bladh

Per Kaarle, miljöchef på Miljö och hälsan i Kungälv det var han som tog emot Kenneth Ljungbergs anmälan november 2010.

Gunnar Wegen, avfallschef på Kungälvs kommun och ansvarar för åvc Munkegärde. Han gav Robert Bladh informationen om att en anmälan på Thomas Bladh hade kommit in. Han fick information om att miljöbrottet aldrig existerat av Robert Bladh som han sedan förde vidare till samtliga inblandade före mötet på Kungälvs kommunhus. (Numera pensionerad)

Peter Bengtsson, chaufför och ansvarig på åvc Munkegärde för Kungälvs transporttjänsts räkning. Han hade tagit emot information av både Robert Bladh och Thomas Bladh innan mötet på Kungälvs kommunhus.

Robert Bladh, miljökonsult bl.a. för Kungälvs kommun där Gunnar Wegén var hans uppdragsgivare, han har ritat och byggt anläggningen åvc Munkegärde och har haft fri tillgång till åvc då han har nycklar till anläggningen. Robert miljöcertifierar även företag. Han var den som mörkade hela miljöbrottet genom att ge Gunnar Wegen falsk information om att Kenneth Ljungberg var en alkoholiserad idiot som bara ville hämnas på Thomas Bladh och inget att räkna med och att hans son Thomas Bladh aldrig skulle gräva ner miljöfarligt avfall detta berättade han innan mötet på kommunen 26/11-10 ägde rum.

Anders Holmensköld, kommunalråd i Kungälv fick vetskapen i november 2011 om att detta miljöbrott skett. Han har anmälningsplikt men han valde att istället säga att det var djävulsk information.

Jan Olofsson, från länsstyrelsen, han var med på mötet 26/11-10 på Kungälvs kommun (numera pensionerad).

Martin Holm, har tagit över arbetet efter Jan Olofsson 010-2245432, han har 2012-09-06 fått information om att polisanmälan nu ges in om detta brott. Han arbetar för att plocka fram allt material han kan finna i detta ärende.

Vittne:

Christina Bladh Tidigare gift med Thomas Bladh och svärfar var då Robert Bladh

Daniel Brycke Vän till Thomas Bladh, vetat om detta i många år

Christer Platschef på Järnmalmer i Trollhättan vid aktuellt datum

Det finns inga tvivel på att nedgrävningen av det miljöfarliga avfallet var avsiktligt då samtliga inblandade arbetar med miljöfrågor inom avfall och återvinning och visste exakt vad de gjorde. Även mörkandet av miljöbrottet 2010 var avsiktligt då de det mörkades av människor i ledande miljö ansvar inom kommunen. Det var också en avsiktlig handling november 2011 av kommunalrådet som har all kunskap av vad man gör med sådan information men väljer att mörka det.

Detta har hänt:

Järnmalmer AB fick uppdraget att riva och sanera samtliga byggnader på trädes mejerifabrik Kölaby 5:30. Dnr 2001.0595 Ulricehamns Kommun

Rivningen startade 2001-06-19

Kenneth Ljungberg körde grävmaskinen på plats och var platschef för detta arbete.

På denna rivning fann de 86 stycken fyllda freonaggregat under ett rasat tak

De 86 stycken fyllda freonaggregaten som senare grävdes ner på åvc Munkegärde i Kungälv, kördes iväg till Järnmalmers anläggning i Trollhättan för sanering, där blev aggregaten liggande i två år utan att saneras. Platschef Christer på denna anläggning i Trollhättan har vetskap om dessa. Därefter lastades de om och transporterades till Järnmalmer i Göteborg och hamnade på skrotgården fjällbo.

Kenneth Ljungberg fick i uppdrag att ta reda på ett sanerings företag för de 86 stycken fyllda freonaggregaten som skulle tas om hand, någon upphandling för saneringen gick inte att få till pga. semestertider.

Kenneth Ljungberg gick själv på semester vi den tidpunkten

Thomas Tjällström ansvarar för miljöcertifieringen på järnmalmer AB 2003 och behövde få en ren skrotgården från allt miljöfarligt avfall för att kunna göra klart miljöcertifieringen.

Thomas Bladh får då förfrågan av Per Malmer vd på Järnmalmer AB om han kan hjälpa till att på ett enkelt sätt få bort detta miljöfarliga avfall.

Mats har tillgång till transporttjänst lastbilar, Thomas har tillgång till åvc Munkegärdes nycklar då han lånar dem av sin pappa Robert Bladh. Hjullastare/grävmaskiner finns att tillgå inne på området för att kunna gräva ner avfallet, så Thomas Bladh åtar sig detta arbete.

Transporterna av de farliga avfallet sker mestadels kvällstid.

Nedgrävningen sker mitt i semestern då Thomas Bladh och Mats har fri tillgång till anläggningen och maskinerna där utan att någon kan ana vad som föregår.

Ev. kan någon i vågen också vara inblandad i detta.

När Kenneth Ljungberg kom tillbaka efter semestern var allt det miljöfarliga avfallet borta från skrotgården. (freonaggregaten, slipers, däcken, gummit och mestadels av jordmassorna)Kenneth Ljungberg frågade då Per Malmer vart materialet tagit vägen och fick till svar att han hade löst det med Thomas Bladh.

Kenneth vet exakt hur mycket miljöfarligt avfall det fanns på skrotgården på järnmalmer då han arbetade som platschef på skrotgården och hade full koll på vad som kom in och gick ut.

Thomas Bladh ringde till Kenneth Ljungberg första dagen efter semestern och sa ”Nu får ni fan sluta att köra upp mer skit till Kungälvs tippen det blir farsan som åker på det om det kommer fram eftersom att han har ansvaret”. Thomas kunde inte ta hand om mer miljöfarligt avfall, semestern var slut och det var nu riskabelt.

Samma dag som Thomas Bladhs samtal till Kenneth Ljungberg kördes ytterligare 2 containers med förorenade jordmassor upp till åvc Munkegärde med transporttjänsts lastbil med Mats som chaufför, Kenneth Ljungberg fick hjälpa Mats att lasta om jordmassorna då de var för tungt lastade

Thomas Bladh ringde till Kenneth Ljungberg igen efter ett par dagar och sa att han var på väg ner till Järnmalmer för att hämta svarta pengar till ”gubbarna i vågen på åvc Munkegärde”. Thomas Bladh kom ner på Järnmalmers skrotgård i fjällbo samma dag och hämtade dessa pengar av Per Malmer.

Arbetet var slutfört!

Thomas Bladh berättar för Christina Bladh efter att han kommit hem sent en natt: att nu har jag och Mats grävt ner mängder av miljöfarligt avfall på tippen och kommer detta fram är det ett stort miljöbrott, men det kommer aldrig att komma fram för vi har grävt ner det där de inte grävs ner något längre, detta var juli 2003. Thomas Bladh berättade även detta för sin vän Daniel Brycke.

November 2010 ringde Kenneth Ljungberg till Per Kaarle på miljö och hälsan i Kungälv och gjorde en anmälan om miljöbrott på Thomas Bladh. Per Kaarle och Kenneth Ljungberg pratades vid ett par gånger. (Anledningen varför Kenneth dröjde med anmälningen var att han råkade ut för en trafikolycka och blev så illa skadad att han först 2010 fick ork att göra denna anmälan).

Per Kaarle säger till Kenneth Ljungberg att han ska prata med Kungälvs transporttjänst, några personer på åvc Munkegärde och några fler personer för att kontrollera uppgifterna och återkomma. Per Kaarle säger också till Kenneth Ljungberg att den här grejen är så stor så jag vill att länsstyrelsen ska vara med från första början. Ett mötes datum bestämdes till den 26/11-2010 klockan 11.00.

November 2010 kommer Robert Bladh hem till Christina Bladh och berättar att Gunnar Wegen ringt honom och sagt att Thomas Bladh har blivit anmäld för miljöbrott av Kenneth Ljungberg, Robert Bladh berättar vidare att han löst det genom att säga till Gunnar Wegen att det inte är sant och att Kenneth Ljungberg är en alkoholiserad idiot som bara vill hämnas och förstöra för Thomas Bladh. ”Så Kenneth är redan rökt” sa han. Han sa också ”tänk om detta skulle komma fram vilka rubriker det skulle bli!”. Robert Bladh visste mycket väl om vad Thomas Bladh grävt ner och att hans son även lånat hans tippnyckel. Gunnar Wegen chef för avfallshantering i Kungälv var kallad till detta möte som skulle hållas 26/11-2010.

Daniel Brycke kommer hem till Christina ett par dagar senare och säger att han hörde av Thomas Bladh att han blivit anmäld för miljöbrott. Och det är ju sant sa Daniel Brycke, ”Thomas berättade för mig för flera år sedan att han och Mats grävt ner stora mängder farligt avfall på tippen”.

Efter det att Robert Bladh berättade om informationen han fått från Gunnar Wegen om anmälan började Thomas Bladh att ringa runt till de inblandade. Vissa samtal hörde Christina Bladh då Thomas Bladh ringde hemifrån bl.a. till Per Malmer där han sa att Kenneth Ljungberg är på gång igen och nu gäller det att vi säger samma sak och blånekar. Han ringde till Per Kaarle på kommunen för att berätta vilken galning och alkoholist Kenneth Ljungberg är och att han bara vill skada Thomas Bladh därför har Kenneth Ljungberg hittat på denna historia.

Thomas Bladh ringde till Mats på transporttjänst och försäkrade honom att ”det är ingen fara för det kommer aldrig att komma fram för nu har farsan pratat med Gunnar Wegen och nu vet de vem Kenneth Ljungberg är och det är bara att neka”. Thomas berättade att han innan detta möte även pratat med Peter Bengtsson på transporttjänst som också var kallad till mötet den 26/11.2010.

När Kenneth kommer till detta möte möts han i kommunhusets entré av en kommun anställd de andra mötes deltagarna hade redan kommit och satt och pratade kring ett bord.

Kenneth Ljungberg blev misstrodd direkt att det inte skulle vara möjligt att detta skett och Gunnar Wegén talade om att det skulle bli alldeles för dyrt att gräva upp ev. material. Gunnar Wegén skrattar och gör narr av Kenneth när han berättar om freonaggregaten, sådana stora saker går inte att gräva ner det skulle ju vara mängder av långtradar lass för att köra upp så stora saker. Vilket var en anmärkningsvärd kommentar av en avfallschef som borde veta storleken på dessa freonaggregat och att dessa 86 stycken ryms på ett lastbils lass.

Detta möte pågick max 1 timme när Kenneth Ljungberg blev utsläppt ur kommunhuset satt de andra kvar och fortsatte samtala.

Efter mötet ringer Gunnar Wegen till Robert Bladh och meddelar att allt är nedlagt och att ingen trodde på Kenneth Ljungberg utan att de bara skrattat åt honom.

Robert Bladh ringer Thomas Bladh och säger att det är nedlagt.

Och då började Thomas Bladh ringa samma telefonkedja mellan berörda parter igen för att meddela att faran är över.

Kenneth Ljungberg hade kontakt med Per Kaarle efter mötet där Per Kaarle säger att kommunen inte kommer att vita några åtgärder de har lämnat över till länsstyrelsen.

Kenneth pratar med på länsstyrelsen, Jan Olofsson strax efter mötet han säger att länsstyrelsen i nuläget inte kommer att gå vidare med ärendet men om det framkommer nya bevis så kan de ta upp det igen.

Ingen utredning påbörjad!

Kommunalråd Anders Holmensköld får veta via brev av Christina Bladh november 2011 att detta miljöbrott begåtts av Thomas Bladh och de övriga samt hur Robert Bladh mörkat händelsen genom att prata med sina kontakter inom Kungälvs kommun. Holmensköld väljer att inte anmäla detta trots att han har anmälningsplikt utan säger istället i en annan rättegång att detta brev han fått av Christina Bladh var djävulskt.

 Anmärkningsvärt:

Att Robert Bladh kan gå in och mörka detta miljöbrott genom att prata med chefen för avfallshanteringen på åvc Munkegärde, Gunnar Wegen vilken är Robert Bladhs uppdragsgivare och vän och Gunnar Wegen i sin tur mörkar detta miljöbrott för resterande inblandade.

Man kan ju förstå att om detta miljöbrott ser dagens ljus så ser det ju inte bra ut när miljökonsulten som anlitats av kommunens avfalls chef på Kungälvs åvc vars son som också jobbar inom miljö och återvinning gräver ner stora mängder miljöfarligt avfall på tippen och används sig av sin pappa miljökonsultens nycklar för att ta sig in kvällstid. Dessutom tillsammans med en chaufför på Kungälvs transporttjänst som ansvarar för skötseln av tippen och har använt deras lastbil för dessa transporter. Alltså var Peter Bengtsson på transporttjänst även han tvungen att gå i god för att Thomas Bladh och Mats aldrig skulle göra detta utan Kenneth Ljungberg är boven i dramat.

Att sedan ansvarig på miljö och hälsan Per Kaarle väljer att gå på den informationen han fått om att Kenneth Ljungberg är en alkoholiserad galning istället för att göra en professionell utredning är också häpnadsväckande, han kallade i och för sig till ett möte, men det var med all säkerhet redan klart innan Kenneth Ljungberg kom dit att det skulle läggas ner.

Att även Jan Olofsson på länsstyrelsen inte följer upp denna anmälan utan även han gått in i att det är Kenneth Ljungberg som är boven i detta.

Och till sist när Kungälvs kommunalråd får informationen väljer han att se det som ett djävulskt brev istället för en information om ett brott inom kommunen som han skulle gått vidare med och gjort en anmälan för att en utredning skulle kunnat göras. Även Anders Holmensköld sitter i en position han inte vill riskera och väljer att även han mörka detta! Kanske för att Kungälvs kommun utåt sett ska se exemplariskt miljöskött ut.

Sammanfattningsvis:

Detta miljöbrott har på ett enkelt sätt mörkats och grävts ner tillsammans med det farliga avfallet på tippen, av människor i ledande positioner inom miljö i Kungälv, allt för att skydda sig själva! Samtliga inblandade har också vetskapen om att hela deponin i Kungälv nu ska avslutas och täckas över och därefter återgå till grönområde och allt som grävts ner där under kommer aldrig att se dagens ljus igen, vilket gör att de känner sig trygga med att detta aldrig skulle komma fram.

Bifogade bilagor:

  1. Ulricehamns kommuns Miljö/rivningsplan över rivning av Kölaby 5:30
  2. Avfallsplan för Kungälvs kommun från den 1 juli 2006
  3. En skiss över hur samtalen gått mellan inblandade personer när de fick vetskap om anmälan i november 2010
  4. Div. skrifter från Kungälvs kommuns hemsida och gp artikel vilket visar Gunnar Wegéns inblandning av miljö frågor i Kungälv
  5. Från Kungälvs kommun, Arne Alfredsson: Avfallsplanen innan 2006, kartor över åvc Munkegärde

Dessa handlingar finns inte att tillgå i Kungälvs kommuns arkiv:

  1. Anmälan till Per Kaarle november 2010 och mötesprotokoll 2010-11-26
  2. Anmälan från Per Kaarle till länsstyrelsen, mötesprotokoll från mötet 2010-11-26 och andra handlingar i detta ärende.

Göteborg 2012-09-07

Kenneth Ljungberg