Kriminalinspektören kollar youtube

Intressant att leta bortplockat material (slasken) hos polisen Där hittade jag en tjänsteanteckning från kriminalinspektören Lotta Börjesson. Hon mår inte bra…hon har tittat på Youtube. Detta är den 2011-08-30. Lotta skriver:

” det har idag, 2011-08-30 kommit till polisens kännedom att det finns en film på youtube under sökordet soffan646.

Filmklippet är ca 3 minuter lång och heter ”Our life”. Sophia Bladh känns igen på filmen. Sophia Bladh är 14 år. Our life är en gangsterinspirerad musikvideo.

Musikvideon handlar om hämnd, att Robert, Monica och Sven inte längre är deras vänner, spring eller skjut och snart skall trädgårdstomten ner. Syftar ev till Monika och Roberts trädgård.

Per telefon tog jag Lotta Börjesson kontakt med Pernilla Nilsson socialsekreterare vid barn- och ungdomsenheten vid Kungälvs Kommun. De har ett pågående ärende för familjen Bladh.

Jag informerade henne att det inte känns bra att en 14-årig flicka finns med i en film där man pratar om hämnd och bomber med tanke på att hennes pappa fick benet avsprängt och där modern är skäligen misstänkt för medverkan i sprängdådet”.

Sophia tog bort videon från youtube. Om hon inte gjorde det fanns ju möjligheten att hon skulle flyttas till ett helt okänt familjehem någonstans i Sverige. Hon bodde vid detta tillfälle hos sin moster i en välkänd miljö och kunde där fortsätta sin skolgång i en miljö hon är uppväxt i.

Här saftar Lotta på ordentligt…”gangsterinspirerad musikvideo”, hennes pappa fick benet avsprängt”, ”modern skäligen misstänkt för medverkan i sprängdådet”!

Vad är gangsterinspirerad musik? Pappans ben skadades och var inte bortsprängt. Det fanns ingenting som tydde på att hennes mamma var involverad i sprängdådet, jag om någon borde väl veta det i så fall.

Ännu en gång censurerades information som kunde påverkat både min och Christinas rättegångar. Samtidigt får de sociala myndigheterna en felaktig bild av situationen vilket naturligtvis påverkade deras beslut angående relationen mellan Christina och hennes dotter.

Men kanske det värsta är nog att Lotta hindrat Sophia att uttrycka sin förtvivlan, frustration och ilska som hon gjort på ett helt lagligt sätt. Sophia har idag en egen blogg, och jag hopas att hon där kan lägga upp sin nya schysta musikvideo.