Konspirationsteori….?

Läste en artikel i tidningen Inblick att många polischefer i Uppsala tillhör Svenska Frimurare Orden. En orden vars medlemmar svär ett ”blint förtroende, en obrottslig undergivenhet och löfte om att helt och hållet överlämna sig i Svenska Frimurare Orden”, detta enligt Svenska Frimurare Ordens stormästare Anders Strömberg (citat Inblick). I Uppsala är ordningspolisens chef, chefen för polisens personskyddssektion, liksom chefen för utlänningsroteln och chefen för gatulagningsenheten medlemmar i Svenska Frimurare Orden. Det har också visat sig att en polischef har tillsatt en Frimurarkompis som chef för polisens förstärkningsenhet i Uppsala, mot personalens vilja. Detta resulterade i att 16 poliser ur insatsstyrkan slutade och sökte andra jobb.

Varför skriver jag om rättsväsendet i Uppsala?

Sen mitt första förhör på polishuset i Göteborg har det gnagt en krypande känsla i mig att allt inte står rätt till…något är tokigt. Har undrat om det finns någon liknande Frimurare Orden i Göteborg? klanen Bladh´s ledare Robert Bladh har styrt och ställt rätt ogenerat genom sina kontakter inom media, kommun och Västra Götalands polisdistrikt. Det låter ju som en paranoid och konspirationsteoretiskt vanföreställning att Robert Bladh skulle tillhöra någon orden med förgreningar högt upp i samhällsbärande strukturer. Det finns dock så många märkliga tillfälligheter i hans dåvarande svårdotters och mina rättegångar att det är svårt att inte ställa sig den frågan. Nedan några exempel. Roberts sätt att genom sina kontakter knäcka och ruinera Christina finns ytterligare en hel del att berätta om.

# Robert Baldh utnyttjade sina kontakter inom Göteborgs Posten och Göteborgs Tidningen för att få ut en historia som passade till att mörka vad mitt brott egentligen handlade om. GP & GT var nedlusade med sensationstexter som gick ut på ”älskaren som vill bli av med sin rival”. Inget alls om de övergrepp och misshandel som skett mot Christina och barnen, vilka var orsaken till mitt handlande. Allt detta fick Robert ut innan mina förhör knappt hade börjat. Historien var sedan lång tid tillbaka, innan min dom, klappad och klar i folks medvetande och till Tingsrättens förhandlingar. Min advokat belades med yppandeförbud!

# Robert Bladh lyckas skaffa fram en åklagare som under fem års tid arbetat tillsammans med Robert Bladh´s fru Monika och sonen Thomas. Dessutom kände Roberts som och åklagaren varandra redan tidigare från gymnasietiden. denna åklagare Per Håkan Larsson kommer då och företräda Roberts som Thomas. Objektivitetsplikten blev helt satt ur funktion.

# Robert Bladh´s kompis Ulla Arnholm med vem han arbetat tillsammans i Kungälvs Kommun under 30 års tid, och en annan kompis från kommunen Christer Mohlin, petar undan de två ordinarie nämndemännen till min rättegång. Ulla och Christer sätts in i stället för de ordinarie nämndemännen, de två ska döma i ett mål där Roberts som Thomas är målsägare.

# Robert Bladh får åklagare Larsson att lägga ned två förundersökningar mot sin son Thomas som miljöbrott (vilket han själv är medbrottsling i), och om all brutalitet mot Christina och branen…. fyra dagar innan min rättegång. När miljöbrottet nyligen skulle tas upp till prövning, var det med en hårsmån preskriberat. Så var inte fallet när åklagare Per Håkan Larsson lade ner förundersökningen, istället för att överlämna ärendet till en miljöåklagare.

Besvikelse är en funktion av förväntan. Förväntade mig mer av ett rättssamhälle där rationalitet och moral inte upplevdes som ett skämt…. en elastisk fantasilogik.

Åklagaren

Förstår att du som läser detta redan nu har en massa frågor. Varför gick jag inte till polisen? Varför kunde inte Christina och barnen bara lämna sin make? Varför just en bomb? Självklart skall jag besvara dessa frågor.. först lite bakgrundsmaterial.
Den 20 juli 2011 greps jag av polis och fördes till arresten i Göteborg. Sedan bomben detonerat hade jag gått i en mental dimma och chock över att bomben briserat och allvarligt skadat Christinas man. Det var som att befinna sig i en mardröm, en overklighetskänsla som inte gick att skaka av sig.. vad hade jag gjort! Det blev en total chock för mig när jag fick reda på att ”bombattrappen” skulle ha detonerat.. och framför allt hur den hade skadat honom (skriver bombattrapp för det var min avsikt.. återkommer till det senare)

Hade ju haft en ide om uppmärksamhet genom ”bombattrappen” samt att den skulle stoppa och skrämma Christinas man från att fortsätta ge sig på henne och barnen. Men verkligen inte den här uppmärksamheten! Nu blev allt helt tvärtom.. totalt kontraproduktivt min avsikt. Maken fick ju istället en klädsam offerkofta och alla sympatier helt förståeligt med honom. I ivern och desperationen blev min impulshandling ett totalt fiasko och katastrof.. både för honom och mig. Visste ju att det var straffbart att skrämma och hota folk, speciellt om det skulle framstå som fara för någons liv. Hade räknat med ett fängelsestraff för det men visste ju också att jag en dag skulle bli fri och gå ut därifrån. Hade det hänt Christina något hade jag aldrig blivit fri.. speciellt eftersom jag visste mer än någon annan (inkl Christina och barnen) om hur allvarlig hennes situation var.. det hade jag aldrig gått ut ifrån!

Bestämde mig direkt två dagar efter gripandet vid häktningsförhandlingarna att berätta precis som det var, ärligt, uppriktigt och varför. Satt närmare sju månader med restriktioner på häktet och berättade allt.

Visste inte att det pågick en kampanj i massmedia (främst GT) mot Christina och mig genom främst Christinas make, svärfar och åklagaren Per Håkan Larsson innan min rättegång. Jag satt helt isolerad från omvärlden fram till rättegången med restriktioner fick inte ens läsa veckotidningar. Tyckte bara att frågorna jag fick av min förhörsledare för det mesta var svårbegripliga och ledande.. fattade ofta ingenting!

Tidningarna svärtade dock mest ner Christina med att hon bl.a. hade plundrat sin döde sons stiftelse på miljonbelopp (vilket naturligtvis inte var sant). Självklart väckte det avsky när folk läste vad som stod, i främst GT (Göteborgs Tidningen). När Christinas och min ”historia” nu spridits till pressen genom svärfadern, maken och åklagare Per Håkan Larssons försorg började polisen att förhöra flera av vittnena. Vittnen som nu både var påverkade, och med det också väldigt besvikna på mig och Christina genom desinformation de läst i tidningarna. Det påverkade naturligtvis starkt deras vittnesmål och flera tidigare vänner och bekanta vände sig nu mot både Christina och mig. Utan större överdrift startades en traditionell gammeldags hederlig häxprocess.. innan våra rättegångar! Tidningarnas opartiskhet och källkritik, samt god journalistisk sed, som att korrekt återge fakta och höra alla sidor var helt satt ur spel. Massmedia var helt berusade av denna snaskiga historia, rena konfettistämningen. Ingen var intresserad av att kontakta mig eller Christina för att höra vår version.

Nu i efterhand då det framkommit att Åklagare Per Håkan Larsson sedan tidigare mycket väl kände Christinas man och hans mamma framstår det mesta i klarare dager. De hade periodvis arbetat tillsammans under åren 1981 till 1985 på dåvarande ICA Eol i Rollsbo (Kungälv). Maken och Per Håkan på lagret och mamman i receptionen. Likaså hade maken och åklagare Per Håkan Larsson också gått i parallellklass i samma skola. Det låter ju helt tokigt konspirationsteoretiskt att påstå att jag redan var dömd på förhand.. men så var det nog. Allt som talade emot den massmediala bilden av den ”triviala rival och olycksaliga kärlekshistorien” gömdes undan av åklagaren och försvann. Det gällde ju för honom att hålla uppe den fina lyckliga familjen och den ”kriminelle onde 58-åringen”, som så när dödade sin älskarinnas make med en bomb för att bli kvitt honom!

Det underlättade heller inte för mig i Tingsrätten att två av nämndemännen också sedan tidigare mycket väl kände Christinas make, svärmodern (båda målsägande) och svärfadern. Christina kände igen nämndemännen när hon vittnade i min rättegång. Hade hon inte varit där hade det aldrig framkommit att nämndemännen var kända med familjen och i högsta grad partiska. Läser man sen domen lyser det igenom att de måste ha svurit sig blågröna över att Christinas man var en rekorderlig och hyvens man som älskade sin familj och gjorde allt för frun och barnen.

Ulla Arnholm hade arbetat i Kungälvs kommun i över 30 år och lika länge känt svärfadern som tidigare varit gatuchef i samma kommun. Båda har under åren haft med varandra att göra och Ulla kände väl till familjen inklusive Christinas man (dock inte deras dysfunktionella familjesituation).

Christer Mohlin känner också familjen (utom deras dysfunktionella familjesituation förstås) från flera olika sammanhang. Han har bland annat varit med i besluts fattande med Christina, makens och svärfaderns stiftelse att bygga cykelbanor (där har Ulla också varit med).

Det förundransvärda i sammanhanget är att dessa i Kungälv kommunarbetande folkpartister bara är ersättare som nämndemän. Hur har de hamnat just i detta mål, och vad hade hänt med de två ordinarie som skulle varit med från början? Finns säkert en naturlig förklaring till det. Det oförklarliga är att de i detta fallet hade det dåliga omdömet att kvarstå som nämndemän, trots deras uppenbara partiskhet. Att domaren, rådmannen Gunilla Carle de Verdier inte skulle upplyst de vad som gäller för jäv ter sig ju också helt osannolikt. Det är ju helt ofattbart om de inte visste om sin jävsituation i detta mål.

Christina (och barnens) redogörelse om misshandel, hot, våldtäkter och brutalitet av maken/fadern hånades och förlöjligades. Åklagare Per Håkan Larsson ville till varje pris ha dit Christina för medhjälp och anstiftan till ”försök till mord” . Det gick inte (för det var ju inte sant).. så en polis berättade för mig att ”får han inte dit henne för det ena så ska han ha dit henne på det andra”.. och det fick han genom åklagarkompisen Lithner.. Christina fick två år och sex månader för ekonomisk brottslighet.

Christinas man hade ju tidigare gjort klart för Christina att om hon gick från honom så var hon antingen död eller så skulle han göra livet till ett helvete och ruinera henne och barnen.. Med tanke på omständigheterna blev det den senare varianten.

Efter bomben var Christina och barnen fria.. fysiskt i.a.f. Fortfarande fanns mycket rädslor kvar att maken/fadern på något sätt skulle kunna komma åt dem. De fruktade hans frustration och hämndlystnad. Våld, hotelser och tvång hade ju under en lång tid varit vardagsmat för Christina och barnen. Till slut tog Christina mod till sig och polisanmälde maken för misshandel och våldtäkt. Även sonen som blivit misshandlad anmälde sin pappa.

Lustigt nog får just åklagare Per Håkan Larsson detta på sitt bord.. strax efter att anmälan nådde honom så lade han ner den.. utan vidare förhör med varken Christina eller sonen! Självklart kunde han ju inte i ett mål (mitt mål) nonchalera och underlåta att redovisa alla fakta om misshandeln och våldtäkten av make på Christina, och samtidigt i ett annat mål driva Christinas talan för detsamma mot samme make.

Min rättegång i Tingsrätten var fyra dagar efter att Per Håkan Larsson hade lagt ner Christinas och sonens anmälningar. Senare skickar Christina in en överprövning av hennes anmälan. Hör och häpna.. åklagarmyndigheten i Göteborg frågar Per Håkan Larsson om vad han anser! Så självklart avslås även Christinas ansökan om överprövning.

Inte slut ännu bästa bloggläsare! Makens pappa (svärfadern)är miljökonsult och har anlagt en mängd miljöstationer. Vart var det lämpligaste stället för sonen att gräva ner miljöfarligt avfall? Naturligtvis på en av miljöstationerna som pappa hade anlagt. Ett gott samarbete som gav hundratusentals kronor i förtjänst. Belägg med namn på alla iblandade, vittnen samt vilka i kommunen som försökt mörka denna hantering fanns. Konstaterar att ännu en gång lägger samma åklagare Per Håkan Larsson ner även dessa ärenden. Han hemligstämplar dessutom alla Christinas skriftliga lämnade uppgifter (Bilaga 4 i i mitt mål 1400-K81731-11. Totalt 242 sid.

Christina polisanmäler också maken för att ha anlitat kriminella till att ”skrämma” en person. Oaktat att det fanns uppgifter om tid, plats, vittnen, bilnummer, summa pengar (10.000:-), vad som överenskommits och namn på alla inblandade så lade Per Håkan Larsson ner även detta ärendet.. utan ordentliga förhör varken med mig, Christina, maken eller den ”drabbade”. Uppgav i min rättegång makens berättelse för mig att han hade ”turen att få hjälp med en bekymmersam person” (han redogjorde givetvis för mer än så). Ville påvisa för Tingsrätten att Christinas make var en farlig person och inte alls den väna, skyldiga familjefar som det lät påskinas (vilket ju även hade påverkat mitt handlande). Till råga på allt så medger maken i Tingsrätten att han kontaktat ovan kriminella (dock inget som får Larsson att agera). När bomben detonerade så var han på väg till sitt arbete för att få information om vad ”de” hade gjort med den ”drabbade”.. inget han ville avhandla på telefon.

Nu var det så att den ”drabbade” också polisanmälde Christinas make och hans pappa för bland annat olaga hot.. det hade ju skickats kriminella att ”skrämma” honom. Åklagare Per Håkan Larsson får även dessa ärenden på sitt bord, vilka han snabbt lägger ner.. utan vidare förhör eller efterforskning. Den ”drabbade” hade ju utsatts för hoten om makens torpeder på grund av att han gått till miljöförvaltningen i Kungälv för att anmäla honom för miljöbrott. Totalt har den drabbade lämnat in 9 stycken anmälningar. Varav de tre sista hamnade på Per Håkan Larsson bord som han direkt lade ner.