MEN ED(e), inte Sven Berntsson?

Sven är en av de som anmält Christina för oegentligheter i stiftelsen Niklas Bladhs Minne (NBM). Han hade varit stiftelsens ordförande i åtta år när bomben detonerade.

Ni som läst de tre tidigare inläggen ”Resan Kärna-Kornhall 1” och Resan Kärna-Kornhall 2 samt Det låter så bra har ju fått ett hum om att allt inte stod rätt till i stiftelsen NBM.

Sven Berntsson har långt ifrån fullgjort sitt uppdrag som stiftelsens ordförande i NBM. I flera år har länsstyrelsen och revisorn skickat brev till honom och velat ha kontakt angående hjullastare och bokföring mm Även Kungälvs kommun har sökt honom.

Den 18 augusti 2010 skrev Johan Pihlgren på Kungälvs kommun till styrelsen NBM, Anders Holmensköld (M), Ove Wiktorsson (c), Carina Johansson (SHB) och Catharina Migell:

Ämne: Stiftelsen till Niklas Bladhs minne. Problem?

”Bidrag på 3,5 Mkr beslutades 2008 för 7 km cykelväg mellan Kärna och Kornhall. Delbetalningar gjordes 2008, i förskott enligt avtal. Det medförde stor aktivitet och byggande vilket i sin tur medförde ytterligare delutbetalningar. 1.6 Mkr har betalats ot. 0 km står klar och 1 km står halvklar. Nu växer detta igen och måste kanske göras om, om bygget inte återupptas. Ingen anläggningsverksamhet har pågått under 2010.

Flera uppmaningar har sänts till stiftelsen sedan i vintras om redovisning av hur senaste delutbetalningen har hanterats. Stiftelsen svarar med att redovisning ska göras, men inget sker. Flera möten har bokats med stiftelsen, stiftelsen svarar med att skjuta upp varje bokat möte. Ingen egentlig kontakt har gått att få under 2010. Ytterligare beslutade bidragsutbetalningar har stoppats sedan länge. Om ingen av er säger annat så går jag vidare och diskuterar härnäst med kommunens ekonomer och jurister om hur detta lämpligen bör hanteras.

Med vänlig hälsning
Johan Pihlgren”

Enligt Sven Berntsson existerade inga oegentligheter i Stiftelsen Niklas Bladhs Minne…före bomben! Efter bomben såg det plötsligt annorlunda ut. Sven Berntssons dotter Linnea Berntsson uttryckte det klart i sitt polisförhör ”Det förstår ni väl att pappa måste anmäla Christina, annars åker han på det själv”.

Hade Sven pratat sanning i målet mot Christina så hade han nog åkt på en hel del hur som helst. För att klara sitt eget skinn vittnar Sven i förhör och rättegångar att:

# Christina var kassör i stiftelsen (aldrig varit, inget beslut heller)

# Christina har ensam tillgång till stiftelsens konto (Anders Holmensköld + Christina)

# Christina skulle ha ställt in flera styrelsemöten (det gjorde Sven & co själva)
2 kap. 11 § stiftelselagen. ”Utöver styrelsens ansvar ska styrelseordföranden bl.a. se till att sammanträden hålls när det behövs”

# Christina köpt en hjullastare för att kunna ta ut pengar ur stiftelsen (???)

# Christina är orsak till att hjullastaren sen är borta. Men…”Berntsson vet att den här hjullastaren sålts på export till Sydamerika via Göteborgs Entreprenadmaskiner i Kungälv, företrädare för detta bolag heter Peter Johansson. Försäljningspriset var 125 000 kronor inklusive moms och det var Thomas Bladh privat som sålde hjullastaren” : Sven Berntsson i förhör 2011-08-24 Dnr: 9000-K2182-11.

# Christina ville att Anders Holmensköld skulle ha all post till stiftelsen för att maken Thomas inte skulle få se den, och se att hon lurades (därför undanröja alla misstankar om fusk från Christinas sida, samt att Anders Holmensköld snabbt skulle få all information om styrelsearbetet då han också var kommunalråd)

# Christina har ljugit om att maken arbetat något för stiftelsen…eventuellt max 2-2,5 dagar (i förhör har Thomas Bladh berättat att han lagt 5-6 somrar och hela sin fridtid på byggandet av de här gång och cykelbanorna)

# Christina har inte velat ta emot post när Sven Berntsson kommit med den post han fått från skattemyndigheten och länsstyrelsen avseenden stiftelsen. Därför har han inte haft någon kunskap om handlingar som rör stiftelsen över huvudtaget”. Förhör med Sven Berntsson 2011-08-24 Dnr: 9000-K2182-11. (Sven är ordförande i stiftelsen inte Christina).

# Christina har fört över pengar till hennes egna bolag (Dit samtliga medel gått är Thomas Bladh VD och Christina suppleant).

I stiftelselagen 2 kap. om styrelsens ansvar om förvaltningen står det: ”Styrelsens ordförande har huvudansvaret inom styrelsen. Han ska noga följa stiftelsens verksamhet och se till att övriga ledamöter får tillräckliga upplysningar så att de kan utföra sina uppdrag på ett riktigt sätt”


Inte nog med att Sven Berntsson misskött sitt styrelseuppdrag, och skyllt allt på Christina. Han har också genom sitt vittnesmål begått MENED. Han har varit en stor bidragande orsak till att Christina fällts för trolöshet mot huvudman, urkundsförfalskning, grovt bokföringsbrott och skattebrott till 2,6 års fängelse. Han har dessutom sett till att Christina fått betala 1,5 miljoner kronor till stiftelsen (tagit ur hennes och barnens bohag). Sven Berntsson tyckte inte att det räckte utan ville ha ytterligare 350 000 kronor i ränta av henne.

Sven Berntsson med flera är naturligtvis anmälda för bland annat mened. Tyvärr fick Christina en nitlott i det ”geografiska rättssäkerhetslotteriet” och hamnade i Västra Götalands polisdistrikt. Så Sven kan nog tryggt bara vänta in att byråkraternas koma ska släppa lagom till att preskriptionstiden börjar.

GRATTIS Sven Berntsson till den vinstlotten!

Bilden högs upp: Förutom att springa runt i gård och stuga på orten och svartmåla Christina… innan någon ens hann att bli förhörd, bestod Sven Berntssons förståndsmässiga insats i att skriva anonyma brev till polisen. Denna Svens högtravande Kärnaprosa går inte att ta fel på.

 

Det låter så bra

Det låter så bra när svärfar Robert Bladh den 2007-08-27 skriver till Kungälvs kommun och berättar att stiftelsen Nicklas Bladhs minne haft lite större omkostnader än beräknat för cykelvägen Flateby-Torp.

”Ekonomin för bygget uppgår till strax under 300000:- + moms. Vilket är något mer än jag beräknade. Orsakerna är tre nämligen att vi var tvungna att dika bäcken nedströms en halv kilometer samt att vi var tvungna att höja vägbanken en ganska lång sträcka just vid bäckövergången med ökad mängd bärlager som följd. Vi har också maskinlagt en slitbana av 70 mm fräsmassor som vältats till en hel slät cykelbana. Då vårt utlägg för moms på 75000:- inte återgår förrän nästa år så är det ett stort behov av nästa utbetalning som vi hoppas ni kan göra så snart som möjligt.
Med hälsningar Robert Bladh”

Förutom tre små tekniska felaktigheter…

1. Det ska nog stå ”mindre än beräknat”.

2. Det finns inget VI (för Robert Bladh han har inte genom något beslut i styrelsen eller på annat sätt haft fullmakt att företräda stiftelsen till Nicklas Bladhs minne)

3. Stiftelsen är inte momsberättigad, den fakturerar inte moms.

…så låter det inte riktigt lika bra när en entreprenör DBB System, Daniel Brycke berättar för polisen om bakgrunden till Robert Bladhs brev till Kungälvs kommun.

Polisförhör med Daniel Brycke, den 2011-09-29 09:35 Dnr 9000-K2182-11.
”Beträffande fakturan, som är daterad 2007-09-20 Flateby-Torp, så säger Brycke att han har efter överenskommelse med Robert Bladh lagt på 10% på varje post. Beträffande posten B1, ”Beläggning asfaltkross 0-11/m2” beloppet 72500:-, så säger Brycke att den är ”saltad med 20000”. Anledningen till detta var helt enkelt att Robert Bladh hade sagt att beläggningen inte fick bli för billig för då skulle det bli svårt att få tillräckligt med pengar sen”.

När man sen vet att Robert Bladh lät Christina fakturera för hans arbeten som om det vore Panrab AB som utförde dem…för att dels kunna arbeta 100% utan att försäkringskassan skulle kunna upptäcka det, och dels kunna kompensera sig med material fakturerade av Panrab som han sen kunde ta ut, utan att då behöva skatta för dem…låter det inte så mycket bättre.

Fruktansvärt illa låter det ännu senare då maken Thomas och svärfadern Robert i tingsrätten vittnar under sanningsförsäkran på att inget har skett…Christina har hittat på fakturorna för att begå bedrägeri! Ännu mer illa låter det då Christina blir dömd att betala tillbaka till stiftelsen för dessa fakturor som gått till Panrab (där maken var VD och Christina suppleant)!

Skillnaden mellan ”Det låter så bra” och ”Det låter inte så bra” blir nog störst när man läser i Polisförhör med Thomas Bladh den 2011-09-22 09:50 Dnr 9000-K2182-11 ”Bladh informeras om att Christina Bladh i förhör sagt att beträffande bolagens fakturering till stiftelsen att det är framförallt Robert Bladh men även Thomas Bladh som sagt till henne att hon skall upprätta och gör faktureringen. Bladh säger då att det är helt befängt och han säger att han har ju lagt 5-6 somrar och hela sin fritid på byggandet av dom här gång och cykelbanorna”.
Under förhandlingen i tingsrätten ändrade Thomas Bladh 5-6 somrar till 2-2,5 dagar – annars passade det inte in i Roberts upplägg!

Det jag skriver kan låta som en intern komplicerad konflikt. Men det är i denna miljö som Christina verkat och levt i. Men den miljön speglar också på ett större plan, hur en kommun hanterar ekonomin, öppenhet och anständighet.

Det är du läsare som betalar…

Väninnors Svek 2

Christina hade egentligen bara två riktigt nära väninnor Ann-Sofi och Britta. Dom var också ”godkända” av maken Thomas. Med dom kunde hon få åka på kurser, fester och andra tillställningar med. Det var dom som visste mest om hur det var med maken, det var dom som Christina anförtrodde sig mest åt. Familjen Bladh och Brycke hade också rest mycket tillsammans, bland annat Turkiet, Kanarieöarna, Thailand, USA och till fjällen på barnens lov.

Britta och Christina hade haft flera Reiki kurser och en del föredrag ihop hemma hos Christina. De kurserna hade även till exempel kommunalråd Anders Holmensköld, Brittas make Daniel, Sven Berntsson, maken Thomas och hans mamma gått på. De som i polisförhören fördömde och tog avstånd från det dom tidigare uppskattat och själv använt sig utav.

Själv säger Britta i polisförhören 2011-07-28, 10:25

”och…jättefina kurser verkligen, väldigt fin nivå. Där det var, den här världen kan vara rätt flummig och rätt hysterisk och fanatisk och det var ingenting sånt som då var aktuell för varken mig eller Christina för det var bara det enkla och det naturliga som var som hon ville lära ut liksom, att det var väldigt enkelt att hjälpa sig själv. Jag vet inte hur mycket du är insatt i…men det är väldigt populärt nu för tiden med meditation med…yoga. Och sådant där för att hitta självläkning liksom”.  ”Det var på det planet det var. Hon, som sagt var, fruktansvärt bra ledare, så hon kunde verkligen lära ut och få folk att, hon hjälpte jätte många grymt var det. Hon hjälpte folk att hitta styrkan i sig själva liksom så att de kunde klara upp sina liv. Hon ville…hon sa ju det till mig flera gånger att…absolut så ville hon att Thomas skulle göra det också, det var ju det viktigaste egentligen, att man har familjen runt sig som också fixar sig själva liksom, men han var med vissa gånger sedan så ramlade han tillbaks, så var han med, ja det gick så här fram och tillbaka hela tiden”.

Britta berättar vidare att hon tror Christina blivit misshandlad:

”Hon sa t o m att han hade slagit henne, vid ett par tillfällen och varit så där elak i orden då. Och detta tror jag, eller det har hon sagt själv också, att hon försöker dölja det så gott det gick för omgivningen och för sina vänner, för det var ju ingen som ville umgås med dem då om vi såg hans sida fullt ut”. ” Då vill man ju som kompis bara åka rätt ner och suga tag i henne liksom, nu tar vi dig, men då var hon så livrädd för Thomas. Hon sa, för hon hade sett så många fall där kvinnan inte fått den hjälp hon behöver runt sig då från samhället, då mannen söker upp och har ihjäl kvinnan, hon var helt säker på att det skulle bli så. Det var det som hon hänvisade till hela tiden, då kommer jag att dö, jag kommer dö, om ni kommer ner till mig nu då har jag tjallat och då kommer jag, då kommer han ha ihjäl mig. Hon var helt säker på det och det var så hon sa till oss.

På polisens fråga om hur Thomas relation till barnen hade varit svarade hon:

”Urusel, han har aldrig vari med på några skolavslutningar, har aldrig varit med på några uppträdande, aldrig på matcher, ingenting. Han har aldrig ställt upp dem.” ” han svär och han kan säga, han svär jätte mycket över dem och säga att de inte är någonting värda, och…äh…ja trycka ner dem…jag har aldrig hört det men Christina har berättat och ”min dotter” har berättat också, och vi hade spelat in vid något tillfälle också sådär, men tagit bort det sedan”.

Britta tyckte synd om Christina…mig gillade hon inte:

”Christina behöver vård…och jag kan känna att jag hoppas att den här Martin far och flyger allvärldens väg, för han är inte bra för henne”.

Britta hade också läst tidningarna, så ”fakta” flödade fritt angående ”stiftelsen” och Christina.

”Ja det är en fantastisk fin grej, men om hon har tömt kontot och lagt dem i annat land eller vad som helst, så är det riktigt supersjukt…å jag kan säga jag vill aldrig mer se…jag vill aldrig mer träffa henne”.

Förhörsledare Lotta Börjesson: ”Och det har du läst i tidningen?”

”Ja, jag läste där jag har inte pratat med Christina om det heller”.

Såå…egentligen var det tidningsskriverierna som var anledningen till att Britta tog avstånd från Christina. Men inte bara det…Britta var också svartsjuk!

”…fast nu var Martin med också, i och för sig kan jag väl säga att jag aldrig riktigt tyckt om honom, för han har ju stört, han har ju kommit in och stört”

”Om det är två och ett halvt eller tre år sedan, kommer jag inte exat ihåg, men jag minns det så tydligt för jag minns det att jag var irriterad precis som en väninna kan vara när det kommer in en man i en annan kvinnas…eller väninnas liv liksom”

”…i takt med att de började umgås så var min vänskap inte så noga längre”

”Ja jag gled bort där liksom, och jag frågade flera gånger…för Ann Sofi fick den där Martin. Det var helt ok av någon konstig anledning, men jag fick inte det”

”Men jag blev hela tiden…hon sa hela tiden, javisst självklart, det är klart att du ska få det…vi säger till nästa gång och vi säger till, men jag fick aldrig veta det, jag bara veta det efteråt hur kul de haft liksom, men jag fick aldrig vara med. Och det förvånade mig jätte jätte mycket då, varför jag inte fick vara med”

”Vi åkte till Mundekulla i alla fall, det blev egentligen att jag fick vara med ungdomarna och hon och han var med varandra hela tiden. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Jag hade väl i och för sig kul, det var en rolig kurs vi gick på, men jag hade velat vara med henne”

”han sa då liksom att ”ja, hur länge har du jobbat liksom på Hagabadet”, ”jag har varit där fyra år” och då tyckte han liksom att ”ja, varför det, hur kan du stå ut så länge där” liksom han jobbat på Sturebadet då, det är ungefär samma sak då. ”Där var jag i ett halvår och sen…det är ju bara slasket som jobbar liksom på sådana ställen”. ”jaha” sa jag men…då blev jag arg då liksom, ja det är verkligen inget slask som jobbar liksom på Hagabadet. Dom är jättenoga med vad dom tar in för folk och det är superfina människor där, det håller jag inte med om liksom och sen tyckte jag att han var jätte dum efter det, för jag tycker att så säger man liksom inte till mig och mitt jobb och mina kollegor”.

”och då tyckte jag att det blev en sekt av det, när bara viss och de skulle göra grejer då…lite sjukt så…sen vet jag inte jag, jag kommer inte ihåg vad de gjorde en men när inte alla får vara, när det inte öppet för för alla och sådär då är det ju liksom lite konstigt”

Förhörsledare Lotta Börjesson: ”När blev det så att säga stängt för andra?”

”Det tyckte jag det blev när han kom in i bilden, så fram till dess att han trädde in i där så visste jag vem hon var trodde jag…”

Efter Brittas förhör blev alla runt Christina sekten…och jag sektledaren. Åklagaren fick styrkt ” det finns ingen som talar för Martins uppfattning om att Christina skulle varit utsatt för misshandel av maken”

Britta 40 år…???