Underlaget för anmälan på miljöbrottet i Kungälv

Fick brev ifrån Kenneth ”den utsatte”  han frågade om jag kan tänka mig att lägga in underlaget till den anmälan han gjorde på det miljöbrott som begåtts i Kungälv. Självklart gör jag det!

Hej Martin

Skickar över underlaget på den anmälan jag gjorde på miljöbrottet i Kungälv, jag hoppas att det är av intresse för dig att få den utlagd på din blogg, jag vet att det är många som vill ha fakta om detta miljöbrott och din blogg passar bra att få ut den informationen.

Kenneth Ljungberg

Anmälan av Miljöbrott ÅVC Munkegärde, Kungälv samt döljande av detta miljöbrott

De 8 som anmäls är:

Thomas Bladh var den som åtog sig att gräva ner det miljöfarliga avfallet och också den person som utförde själva handlingen tillsammans med chauffören Mats på Kungälvs transporttjänst.

Per Malmer var beställare av jobbet för att bli av med allt farligt avfall från sin skrotgård.

Thomas Tjellström arbetade med miljöcertifiering på Järnmalmer AB var den som behövde rensa rent skrotgården för att kunna miljöcertifiera Järnmalmer AB, visste mycket väl om att rensningen av de farliga avfallet inte gick lagligt till.

Robert Bladh visste om nedgrävningen av det farliga avfallet och ansvarar för nycklar på åvc, det var också han som gick in och mörkade brottet för Kungälvs kommun för att skydda sig själv och sin son Thomas Bladh, Robert Bladh har i många år arbetat som miljökonsult för Kungälvs kommun.

Gunnar Wegen den som mörkade händelsen för miljö och hälsan och länsstyrelsen för att skydda sig själv som avfallschef på åvc Munkegärde och sin vän och medarbetare Robert Bladh.

Peter Bengtsson som även han valde att skydda sin chaufför Mats och även Thomas Bladh, då hans företag Kungälv transporttjänsts lastbil användes för transporten av det farliga avfallet samt att Kungälvs transporttjänst ansvarar för driften på åvc Munkegärde.

Anders Holmensköld är kommunalråd i Kungälv och fick vetskap om denna händelse nov 2011 han valde att kalla det djävulsk information istället för att göra en anmälan, även han mörkar detta för att skydda sig själv och Kungälvs kommun där han är chef.

Anmälare:

Kenneth Ljungberg (arbetade tidigare som platschef på Järnmalmer AB).  Anmälan gjord tidigare av Kenneth Ljungberg till Per Kaarle, miljöchef på Miljö och hälsan i Kungälvs kommun november 2010.

Tidpunkt för miljöbrottet:

Juli 2003

Plats:

Stora mängder miljöfarligt avfall nergrävt på ÅVC Munkegärde i Kungälv, ansvarig för denna tipp är Kungälvs kommun och drivs av Kungälvs transporttjänst AB.

Material som grävts ner:                                                                                              

86 stycken freonfyllda kylaggregat till dryckeskylar uppskattningsvis B 80 cm x 40 cm H 40 cm

Ca 35 ton jordmassor innehållande blymönjefärg, metaller, olja

30 tal kreosot slipers

Gummidelar, 4 stycken entreprenad däck mm

Syfte:

Att röja undan allt miljöfarligt avfall på ett lätt sätt inför miljöcertifiering av Järnmalmer AB

Tjäna stora pengar

Viktigt:

Anläggningen på åvc Munkegärde har nu kommit in i sista fasen för att täckas över och återgå till grönområde. Information 2012-09-05 från Arne Alfredsson ny avfalls chef på Kungälv kommun.

De personer som är inblandade och ansvariga för miljöbrottet samt döljande av miljöbrott:

Per Malmer, vd Järnmalmer AB, beställare av uppdraget

Thomas Tjellström, miljöansvarig, nuvarande platschef Järnmalmer AB, fjällbo

Thomas Bladh, arbetat med återvinning och miljö i 15 år, det var han som åtog sig att gräva ner avfallet på åvc Munkegärde i Kungälv och fick betalt i svarta pengar av Per Malmer på järnmalmer AB.

Mats, f.d. chaufför på Kungälvs transporttjänst, det var han som transporterade avfallet med transporttjänst lastbil, fick betalt i svarta pengar av Thomas Bladh

Per Kaarle, miljöchef på Miljö och hälsan i Kungälv det var han som tog emot Kenneth Ljungbergs anmälan november 2010.

Gunnar Wegen, avfallschef på Kungälvs kommun och ansvarar för åvc Munkegärde. Han gav Robert Bladh informationen om att en anmälan på Thomas Bladh hade kommit in. Han fick information om att miljöbrottet aldrig existerat av Robert Bladh som han sedan förde vidare till samtliga inblandade före mötet på Kungälvs kommunhus. (Numera pensionerad)

Peter Bengtsson, chaufför och ansvarig på åvc Munkegärde för Kungälvs transporttjänsts räkning. Han hade tagit emot information av både Robert Bladh och Thomas Bladh innan mötet på Kungälvs kommunhus.

Robert Bladh, miljökonsult bl.a. för Kungälvs kommun där Gunnar Wegén var hans uppdragsgivare, han har ritat och byggt anläggningen åvc Munkegärde och har haft fri tillgång till åvc då han har nycklar till anläggningen. Robert miljöcertifierar även företag. Han var den som mörkade hela miljöbrottet genom att ge Gunnar Wegen falsk information om att Kenneth Ljungberg var en alkoholiserad idiot som bara ville hämnas på Thomas Bladh och inget att räkna med och att hans son Thomas Bladh aldrig skulle gräva ner miljöfarligt avfall detta berättade han innan mötet på kommunen 26/11-10 ägde rum.

Anders Holmensköld, kommunalråd i Kungälv fick vetskapen i november 2011 om att detta miljöbrott skett. Han har anmälningsplikt men han valde att istället säga att det var djävulsk information.

Jan Olofsson, från länsstyrelsen, han var med på mötet 26/11-10 på Kungälvs kommun (numera pensionerad).

Martin Holm, har tagit över arbetet efter Jan Olofsson 010-2245432, han har 2012-09-06 fått information om att polisanmälan nu ges in om detta brott. Han arbetar för att plocka fram allt material han kan finna i detta ärende.

Vittne:

Christina Bladh Tidigare gift med Thomas Bladh och svärfar var då Robert Bladh

Daniel Brycke Vän till Thomas Bladh, vetat om detta i många år

Christer Platschef på Järnmalmer i Trollhättan vid aktuellt datum

Det finns inga tvivel på att nedgrävningen av det miljöfarliga avfallet var avsiktligt då samtliga inblandade arbetar med miljöfrågor inom avfall och återvinning och visste exakt vad de gjorde. Även mörkandet av miljöbrottet 2010 var avsiktligt då de det mörkades av människor i ledande miljö ansvar inom kommunen. Det var också en avsiktlig handling november 2011 av kommunalrådet som har all kunskap av vad man gör med sådan information men väljer att mörka det.

Detta har hänt:

Järnmalmer AB fick uppdraget att riva och sanera samtliga byggnader på trädes mejerifabrik Kölaby 5:30. Dnr 2001.0595 Ulricehamns Kommun

Rivningen startade 2001-06-19

Kenneth Ljungberg körde grävmaskinen på plats och var platschef för detta arbete.

På denna rivning fann de 86 stycken fyllda freonaggregat under ett rasat tak

De 86 stycken fyllda freonaggregaten som senare grävdes ner på åvc Munkegärde i Kungälv, kördes iväg till Järnmalmers anläggning i Trollhättan för sanering, där blev aggregaten liggande i två år utan att saneras. Platschef Christer på denna anläggning i Trollhättan har vetskap om dessa. Därefter lastades de om och transporterades till Järnmalmer i Göteborg och hamnade på skrotgården fjällbo.

Kenneth Ljungberg fick i uppdrag att ta reda på ett sanerings företag för de 86 stycken fyllda freonaggregaten som skulle tas om hand, någon upphandling för saneringen gick inte att få till pga. semestertider.

Kenneth Ljungberg gick själv på semester vi den tidpunkten

Thomas Tjällström ansvarar för miljöcertifieringen på järnmalmer AB 2003 och behövde få en ren skrotgården från allt miljöfarligt avfall för att kunna göra klart miljöcertifieringen.

Thomas Bladh får då förfrågan av Per Malmer vd på Järnmalmer AB om han kan hjälpa till att på ett enkelt sätt få bort detta miljöfarliga avfall.

Mats har tillgång till transporttjänst lastbilar, Thomas har tillgång till åvc Munkegärdes nycklar då han lånar dem av sin pappa Robert Bladh. Hjullastare/grävmaskiner finns att tillgå inne på området för att kunna gräva ner avfallet, så Thomas Bladh åtar sig detta arbete.

Transporterna av de farliga avfallet sker mestadels kvällstid.

Nedgrävningen sker mitt i semestern då Thomas Bladh och Mats har fri tillgång till anläggningen och maskinerna där utan att någon kan ana vad som föregår.

Ev. kan någon i vågen också vara inblandad i detta.

När Kenneth Ljungberg kom tillbaka efter semestern var allt det miljöfarliga avfallet borta från skrotgården. (freonaggregaten, slipers, däcken, gummit och mestadels av jordmassorna)Kenneth Ljungberg frågade då Per Malmer vart materialet tagit vägen och fick till svar att han hade löst det med Thomas Bladh.

Kenneth vet exakt hur mycket miljöfarligt avfall det fanns på skrotgården på järnmalmer då han arbetade som platschef på skrotgården och hade full koll på vad som kom in och gick ut.

Thomas Bladh ringde till Kenneth Ljungberg första dagen efter semestern och sa ”Nu får ni fan sluta att köra upp mer skit till Kungälvs tippen det blir farsan som åker på det om det kommer fram eftersom att han har ansvaret”. Thomas kunde inte ta hand om mer miljöfarligt avfall, semestern var slut och det var nu riskabelt.

Samma dag som Thomas Bladhs samtal till Kenneth Ljungberg kördes ytterligare 2 containers med förorenade jordmassor upp till åvc Munkegärde med transporttjänsts lastbil med Mats som chaufför, Kenneth Ljungberg fick hjälpa Mats att lasta om jordmassorna då de var för tungt lastade

Thomas Bladh ringde till Kenneth Ljungberg igen efter ett par dagar och sa att han var på väg ner till Järnmalmer för att hämta svarta pengar till ”gubbarna i vågen på åvc Munkegärde”. Thomas Bladh kom ner på Järnmalmers skrotgård i fjällbo samma dag och hämtade dessa pengar av Per Malmer.

Arbetet var slutfört!

Thomas Bladh berättar för Christina Bladh efter att han kommit hem sent en natt: att nu har jag och Mats grävt ner mängder av miljöfarligt avfall på tippen och kommer detta fram är det ett stort miljöbrott, men det kommer aldrig att komma fram för vi har grävt ner det där de inte grävs ner något längre, detta var juli 2003. Thomas Bladh berättade även detta för sin vän Daniel Brycke.

November 2010 ringde Kenneth Ljungberg till Per Kaarle på miljö och hälsan i Kungälv och gjorde en anmälan om miljöbrott på Thomas Bladh. Per Kaarle och Kenneth Ljungberg pratades vid ett par gånger. (Anledningen varför Kenneth dröjde med anmälningen var att han råkade ut för en trafikolycka och blev så illa skadad att han först 2010 fick ork att göra denna anmälan).

Per Kaarle säger till Kenneth Ljungberg att han ska prata med Kungälvs transporttjänst, några personer på åvc Munkegärde och några fler personer för att kontrollera uppgifterna och återkomma. Per Kaarle säger också till Kenneth Ljungberg att den här grejen är så stor så jag vill att länsstyrelsen ska vara med från första början. Ett mötes datum bestämdes till den 26/11-2010 klockan 11.00.

November 2010 kommer Robert Bladh hem till Christina Bladh och berättar att Gunnar Wegen ringt honom och sagt att Thomas Bladh har blivit anmäld för miljöbrott av Kenneth Ljungberg, Robert Bladh berättar vidare att han löst det genom att säga till Gunnar Wegen att det inte är sant och att Kenneth Ljungberg är en alkoholiserad idiot som bara vill hämnas och förstöra för Thomas Bladh. ”Så Kenneth är redan rökt” sa han. Han sa också ”tänk om detta skulle komma fram vilka rubriker det skulle bli!”. Robert Bladh visste mycket väl om vad Thomas Bladh grävt ner och att hans son även lånat hans tippnyckel. Gunnar Wegen chef för avfallshantering i Kungälv var kallad till detta möte som skulle hållas 26/11-2010.

Daniel Brycke kommer hem till Christina ett par dagar senare och säger att han hörde av Thomas Bladh att han blivit anmäld för miljöbrott. Och det är ju sant sa Daniel Brycke, ”Thomas berättade för mig för flera år sedan att han och Mats grävt ner stora mängder farligt avfall på tippen”.

Efter det att Robert Bladh berättade om informationen han fått från Gunnar Wegen om anmälan började Thomas Bladh att ringa runt till de inblandade. Vissa samtal hörde Christina Bladh då Thomas Bladh ringde hemifrån bl.a. till Per Malmer där han sa att Kenneth Ljungberg är på gång igen och nu gäller det att vi säger samma sak och blånekar. Han ringde till Per Kaarle på kommunen för att berätta vilken galning och alkoholist Kenneth Ljungberg är och att han bara vill skada Thomas Bladh därför har Kenneth Ljungberg hittat på denna historia.

Thomas Bladh ringde till Mats på transporttjänst och försäkrade honom att ”det är ingen fara för det kommer aldrig att komma fram för nu har farsan pratat med Gunnar Wegen och nu vet de vem Kenneth Ljungberg är och det är bara att neka”. Thomas berättade att han innan detta möte även pratat med Peter Bengtsson på transporttjänst som också var kallad till mötet den 26/11.2010.

När Kenneth kommer till detta möte möts han i kommunhusets entré av en kommun anställd de andra mötes deltagarna hade redan kommit och satt och pratade kring ett bord.

Kenneth Ljungberg blev misstrodd direkt att det inte skulle vara möjligt att detta skett och Gunnar Wegén talade om att det skulle bli alldeles för dyrt att gräva upp ev. material. Gunnar Wegén skrattar och gör narr av Kenneth när han berättar om freonaggregaten, sådana stora saker går inte att gräva ner det skulle ju vara mängder av långtradar lass för att köra upp så stora saker. Vilket var en anmärkningsvärd kommentar av en avfallschef som borde veta storleken på dessa freonaggregat och att dessa 86 stycken ryms på ett lastbils lass.

Detta möte pågick max 1 timme när Kenneth Ljungberg blev utsläppt ur kommunhuset satt de andra kvar och fortsatte samtala.

Efter mötet ringer Gunnar Wegen till Robert Bladh och meddelar att allt är nedlagt och att ingen trodde på Kenneth Ljungberg utan att de bara skrattat åt honom.

Robert Bladh ringer Thomas Bladh och säger att det är nedlagt.

Och då började Thomas Bladh ringa samma telefonkedja mellan berörda parter igen för att meddela att faran är över.

Kenneth Ljungberg hade kontakt med Per Kaarle efter mötet där Per Kaarle säger att kommunen inte kommer att vita några åtgärder de har lämnat över till länsstyrelsen.

Kenneth pratar med på länsstyrelsen, Jan Olofsson strax efter mötet han säger att länsstyrelsen i nuläget inte kommer att gå vidare med ärendet men om det framkommer nya bevis så kan de ta upp det igen.

Ingen utredning påbörjad!

Kommunalråd Anders Holmensköld får veta via brev av Christina Bladh november 2011 att detta miljöbrott begåtts av Thomas Bladh och de övriga samt hur Robert Bladh mörkat händelsen genom att prata med sina kontakter inom Kungälvs kommun. Holmensköld väljer att inte anmäla detta trots att han har anmälningsplikt utan säger istället i en annan rättegång att detta brev han fått av Christina Bladh var djävulskt.

 Anmärkningsvärt:

Att Robert Bladh kan gå in och mörka detta miljöbrott genom att prata med chefen för avfallshanteringen på åvc Munkegärde, Gunnar Wegen vilken är Robert Bladhs uppdragsgivare och vän och Gunnar Wegen i sin tur mörkar detta miljöbrott för resterande inblandade.

Man kan ju förstå att om detta miljöbrott ser dagens ljus så ser det ju inte bra ut när miljökonsulten som anlitats av kommunens avfalls chef på Kungälvs åvc vars son som också jobbar inom miljö och återvinning gräver ner stora mängder miljöfarligt avfall på tippen och används sig av sin pappa miljökonsultens nycklar för att ta sig in kvällstid. Dessutom tillsammans med en chaufför på Kungälvs transporttjänst som ansvarar för skötseln av tippen och har använt deras lastbil för dessa transporter. Alltså var Peter Bengtsson på transporttjänst även han tvungen att gå i god för att Thomas Bladh och Mats aldrig skulle göra detta utan Kenneth Ljungberg är boven i dramat.

Att sedan ansvarig på miljö och hälsan Per Kaarle väljer att gå på den informationen han fått om att Kenneth Ljungberg är en alkoholiserad galning istället för att göra en professionell utredning är också häpnadsväckande, han kallade i och för sig till ett möte, men det var med all säkerhet redan klart innan Kenneth Ljungberg kom dit att det skulle läggas ner.

Att även Jan Olofsson på länsstyrelsen inte följer upp denna anmälan utan även han gått in i att det är Kenneth Ljungberg som är boven i detta.

Och till sist när Kungälvs kommunalråd får informationen väljer han att se det som ett djävulskt brev istället för en information om ett brott inom kommunen som han skulle gått vidare med och gjort en anmälan för att en utredning skulle kunnat göras. Även Anders Holmensköld sitter i en position han inte vill riskera och väljer att även han mörka detta! Kanske för att Kungälvs kommun utåt sett ska se exemplariskt miljöskött ut.

Sammanfattningsvis:

Detta miljöbrott har på ett enkelt sätt mörkats och grävts ner tillsammans med det farliga avfallet på tippen, av människor i ledande positioner inom miljö i Kungälv, allt för att skydda sig själva! Samtliga inblandade har också vetskapen om att hela deponin i Kungälv nu ska avslutas och täckas över och därefter återgå till grönområde och allt som grävts ner där under kommer aldrig att se dagens ljus igen, vilket gör att de känner sig trygga med att detta aldrig skulle komma fram.

Bifogade bilagor:

  1. Ulricehamns kommuns Miljö/rivningsplan över rivning av Kölaby 5:30
  2. Avfallsplan för Kungälvs kommun från den 1 juli 2006
  3. En skiss över hur samtalen gått mellan inblandade personer när de fick vetskap om anmälan i november 2010
  4. Div. skrifter från Kungälvs kommuns hemsida och gp artikel vilket visar Gunnar Wegéns inblandning av miljö frågor i Kungälv
  5. Från Kungälvs kommun, Arne Alfredsson: Avfallsplanen innan 2006, kartor över åvc Munkegärde

Dessa handlingar finns inte att tillgå i Kungälvs kommuns arkiv:

  1. Anmälan till Per Kaarle november 2010 och mötesprotokoll 2010-11-26
  2. Anmälan från Per Kaarle till länsstyrelsen, mötesprotokoll från mötet 2010-11-26 och andra handlingar i detta ärende.

Göteborg 2012-09-07

Kenneth Ljungberg