Resan Kärna-Kornhall del 1

Detta är nog mitt livs viktigaste och tyngsta inlägg jag någonsin skrivit, och någonsin kommer att skriva. Skulle kunna vara en berättelse från Neapel om Camorran där. Men det är från Kungälv om klanen Bladh här!

Trodde politiker och polis i Kungälv, Göteborg skulle kunna ta itu med de oklarheter som har förekommit i stiftelsen Nicklas Bladhs Minne. Så har inte skett och kommer troligtvis inte heller att ske inom rimlig tid (preskriptionstiden). Så…då får jag väl prova en annan väg och beskriva en liten del av allt som hänt här på min blogg.

Kungälvs kommun hade 2006 beviljat 3,2 miljoner kronor till stiftelsen Nicklas Bladhs Minne för byggnation av en ”gång och cykelväg” mellan Kärna och Kornhall.

Nu var det så att Christinas exsvärfar Robert Bladh ville göra kompisen kommunalrådet Anders Holmensköld en tjänst. Kommunalrådet ville ha en ”gång och cykelväg” mellan Kalvegrinna (stora vägen) och en fritidsgård han startat i församlingshemmet vid Torsby kyrka. På den tiden mellan 2006-2009 var Anders Holmensköld kyrkonämndens ordförande i Torsby pastorat, Kärna.

Anders Holmensköld var också kommunalråd i Kungälvs kommun och hade från början varit med om att bevilja ovan 3,2 miljoner kronor. Han satt också i styrelsen för stiftelsen till Nicklas Bladhs Minne (vilket Robert Bladh aldrig gjort), så det var inget problem att ”fixa till” så att Robert Bladh (utan behörighet eller styrelsebeslut) på eget bevåg kunde avsätta ca 1 miljon kronor från de 3,2 miljoner som var beviljat för sträckan Kärna-Kornhall till sträckan Kalvegrinna-Torsby Kyrka…bara att köra på!

Kungälvs kommun har naturligtvis aldrig varit med på eller godkänt något bidrag till Kalevgrinna-Torsby Kyrkans sträckning.

Anders Holmensköld satt alltså på 3 stolar samtidigt: Kommunalråd i Kungälvs kommun, styrelseledamot i stiftelsen Nicklas Bladhs Minne och Kyrkonämndens ordförande i Torsby pastorat. Han var också den enda som fick all stiftelsens post till sig på Tulpanvägen (mellan 2005-01-14 – 2012-11-20)…han hade total koll på läget och tillgång till stiftelsens konto.

Robert Bladh har under ca 15 år varit gatuchef i Kungälvs kommun och fram till 2011 fortsatt att ”konsulta” åt kommunen (sjukskriven 50%). Så Robert Bladh hade både koll på läget och visste hur en slipsten skulle dras.

Christina skrev på den tiden fakturorna från Panrab (där Christina var suppleant och maken Thomas VD). Hon gjorde som vanligt vad svärfadern och maken sade till henne att göra. Så hon fakturerade stiftelsen för utfört arbete och betalde sen de som hade utfört arbetena, inklusive sin egen make.

I rättegången mot Christina ville ingen av alla de 18 kallade vittnen överhuvudtaget kännas vid någonting. Cykel och gångvägen till Torsby kyrka, den undveks noggrant att tala om ”vilken sträcka”?…vi vet inget om några pengar…det var Christina som skötte allt”.

Det var barnsligt enkelt för åklagare Lars Lithner att bevisa Christinas skuld, med 18 vettskrämda vittnen som bara hade Robert Bladhs instruktioner att gå på, för att klara sig själva från en möjlig framtida påföljd.

ALLA transaktioner Christina fällts för har gått genom familjens företag Panrab (där maken var VD och Christina suppleant).

Det som kunde bevisa motsatsen och att dessa 18 vittnen inte varit riktigt sanningsenliga hade åklagaren Lars Lithner ”glömt”! Företagets bokföring gick inte att få fram till någon av Christina rättegångar. Polis Bo Andersson kunde garantera att den inte heller fanns hos någon eller någon annanstans. Christina fann dock hela företagets bokföring hos ”bokföraren” i polishuset EFTER hennes Hovrättsdom!

Företaget och då indirekt maken samt svärfadern förfogade över de av stiftelsen Nicklas Bladhs Minne inbetalda medlen…men CHRISTINA FICK SOM STRAFF BETALA TILLBAKA 1,5 MILJONER KRONOR TILL STIFTELSEN FRÅN SITT KOMMANDE BOHAG…FÖR NÅGOT HON ALDRIG ”SETT RÖKEN” AV! Rätta mig om jag har fel.

Svärfadern Robert Bladh har dessutom använt Panrab som bulvan (målvakt) till att fakturera sådant han själv inte kunnat, då det annars hade blivit för uppenbart att han egentligen jobbade heltid (100%), trots att han var 50% sjukskriven (konsultarvodena från bland annat kommunen upptog redan mer än 50% av hans arbetstid). Pengarna tog han sen ut ur Panrab i form av material och annat som han lät Panrab fakturera. Christina har med andra ord tvingats betala ex svärfaderns fina uterum och renoverade villa.

Christina har visat på en massa delikata felaktigheter i hennes förundersökning och rättegång. Anmält vittnen för mened, åklagare för tjänstefel o.s.v. o.s.v.

ALLT HAR SÅ GOTT SOM LAGTS NED!

Kanske beror det på att polisväsendets och åklagarnas allergi mot att rätta till misstag. Kanske beror det på att Robert och Thomas Bladhs kontakter inom polisväsendet ”fixat och trixat”…vilket naturligtvis vore alltför osannolikt för att vara sant!

Men sant är att Christina Bladh har fått ett orättfärdigt fängelsestraff på 2,6 år, och att hon fått betala 1,5 miljoner kronor för ett kalas som hon själv aldrig blivit bjuden på!