Fritt fram för polisen att slarva bort handlingar

Christina hade lämnat över handlingar till polisen som styrkte att hennes exmake skulle ha anlitat ”västklädda” mc-personer för att ge sig på Kenneth (som tidigare i bloggen skrivit till mig). Polisen hade slarvat bort dem så Kenneth och Christina JO-anmälde polisen.

Dnr 6405-2012, 2013-0214

svar från JO´s Hans Gunnar Axberger:

”Det är givetvis inte acceptabelt att handlingar som lämnas in till en myndighet, och som skall bevaras där, förkommer. Vad som framkommit i ärendet utgör emellertid inte tillräckliga skäl för några ytterligare åtgärder från JO:s sida.”

 

Medskickade tjänsteanteckningar förklarar vidare:

” Telefonsamtal den14 december 2012 med kriminalinspektör Lotta Börjesson, Polismyndigheten i Västra Götaland. Hon uppger följande: Hon minns att hon sett kuvertet från Christina Bladh som innehöll de handlingar som avses i nu aktuell JO-anmälan. Hon och Helen Vernholt talade om de uppgifter som framgick av handlingarna. De försökte att utreda uppgifterna så gott det gick. Åklagaren (Per Håkan Larsson, min anmärkning) beslutade sedan att man inte skulle gå vidare i den delen. Det var hon som ansvarade för utredningsmaterialet. Normalt borde handlingarna ha arkiverats. Hon känner inte till var handlingarna nu finns. Hon har letat efter dem. De kan ha förekommit. Hon beklagar detta.”

I tjänsten

Magnus Wickman/Föredragare

 

Åklagare Per Håkan Larsson var inte intresserad av att hans kompis (Christinas exman) skulle bli föremål för åtal. Så hantlangare Lotta Börjesson ser till att slarva bort dokumenten som Christina gav henne. Dessa skulle kunnat få hennes chefs kompis minst fälld för stämpling till brott enligt 23 kap 2§ 1p.

JO har som vanligt inte tillräckliga skäl för några ytterligare åtgärder.

Man kan knappast förvänta sig att Per Håkan Larsson offentligt skulle ställa sig upp och säga att han är en maktmissbrukare! Vem skall då upprätta rättsskandalen?

JO tänker i alla fall inte göra det!