Genusperspektiv 2

Mutskandalernas Göteborg har fått en egen kommission som resulterat i en rapport ”Tillitens gräns”. Det första som slog mig när jag läste om den var hur är det med ”kvinnors tillit” speciellt i Göteborg.

Det finns en likgiltighetskultur inför lagar och regler i Göteborg…det slås fast i rapporten ”Tillitens gräns”, en mycket spännande läsning för den som orkar.

Men vem är den likgiltige? Vilka står för den institutionaliserade Göteborgsandan? Vilka förlorar på medborgarinflytande, delaktighet och insyn?

Tror knappas att media kommer att gå i spetsen för att kräva svar på ovan frågor! De är inkorporerade i en ohelig allians med polis och åklagare…de behöver information till sin media verksamhet, och vill inte stöta sig med Västra Götalands rättsväsen, med risk för att hamna ute i kylan…det går inte att bita den hand som föder en!

Har läst rapporten ”Tillitens gräns”, men tvivlar på att någon slutsats skulle bli ”det är kvinnor som står för den korrupta Göteborgsandan”. Om man kopplar ihop ovan rapport ”Tillitens gräns”, med antalet i Göteborg mördade kvinnor i nära relationer och kvinnor som inte vågar anmäla mäns övergrepp och brutalitet…det skulle på allvar skaka om bilden på ”goa gubbar i feskekörka”, om vad som på riktigt händer och sker i Göteborg med omnejd!

Rapportförfattarna skrev ”det var en anda som i sin sämsta tillämpning påbjöd tystnaden”. Visslaren blev en tjallare”.

Kålles moraliska tillstånd har kraftigt försämrats…dags att börja vissla Ada!