Psykopatens innersta väsen 1

En psykopat kan inte ha fel…så enkelt är det. Om de ifrågasätts är psykopaten beredd att göra allt, utan att sky några medel, att gå hur långt som helst för att bevisa att han/hon har rätt!!! Har bett folk att spara ner hela bombfaktabloggen som ett levande dokument på hur psykopater fungerar.

Barnen kan inte ha rätt i att deras pappa misshandlat dem och deras mamma. Nä…dom lider av PAS och har indoktrinerats att ingå i en sekt som vill mörda deras pappa! Christina kan inte ha rätt. Hon bedriver otukt, förskingrar pengar från sin döde sons stiftelse och driver en sekt för att indoktrinera mig att tillsammans med henne och barnen vilja mörda maken/pappan Thomas!

Klanen Bladh har naturligtvis läst personuppgiftslagen (1998:204) 21§: ”Det är förbjudet för andra än myndigheter att behandla personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden”.
Datainspektionen angående att registrera brottsuppgifter på bloggar: Enligt 21§ personuppgiftslagen är det förbjudet för andra än myndigheter att behandla personuppgifter om lagöverträdelser om innefattar, brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden. Av förarbetena till personuppgiftslagen framgår följande. En uppgift om att någon har eller kan ha begått något visst brott utgör en lagöverträdelse, även om det inte finns någon dom eller motsvarande beträffande brottet. Med uppgifter om frihetsberövande avses enligt förarbetena uppgifter om att någon har varit föremål för tvångsingripande. Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet behandlar personuppgifter i strid med 13-21§ kan enligt 49 § dömas till böter eller fängelse”.

Det hindrar dem inte från att flagrant bryta mot denna lag på sin blogg…allt för att visa på att de kan inte ha fel!

Rättsväsendet i Västra Götaland, Göteborg visar som vanligt ingenting???