Alla Kvinnors Hus svar

Brevet:

Utifrån ett brev tillsänt Martin Nilsson..

Alla kvinnors hus är en organisation som arbetar med Brott i Nära relation.

Det brev som Carl Sandberg tillsänt Martin Nilsson tar vi helt avstånd ifrån. I brevet har han skrivit så att det kan förstås som att han representerar Alla Kvinnor Hus.

Carl Sandberg har inte med Alla Kvinnors Hus organisation att göra och har ingen anledning att uttala sig som om han representerar vår organisation. Dessutom finns det rena sakfel i den text där han uttalar sig kring vårt arbete och våra arbetsmetoder.

Vi tar avstånd från det brev Carl Sandberg tillställt Martin Nilsson.

Detta är mycket beklagligt och vi har ombett Carl Sandberg att skriva en rättelse till Martin Nilsson så att inte ytterligare missförstånd skall uppstå,

Stockholm 2013-01-14

Ann Isaksson

Verksamhetschef