Reflektion

Historien med Christina har öppnat mina ögon till en värld som jag inte kunnat ana kraften och vidden av. Nu mer än någonsin inser jag vikten av att det finns en motkraft till den socialt dysfunktionella maktstruktur som så illa, år ut och år in drabbar många kvinnor.

Det är uppseendeväckande lite pengar och resurser politiker lägger på att motverka och lagföra våld i nära relationer. Trots feministiskt genustänkande politiker är stödet till kvinnojourerna försvinnande litet. Vilken politiker skulle acceptera motsvarande stöd och åtgärder till samhällsfunktioner mot en epidemi som årligen skördar 17 liv och orsakar 75 000 personers (så många kvinnor misshandlas årligen av sina män) lidande och oro? Det vore politiskt självmord!

Vad gäller lagföringen av män som begår våld och övergrepp mot kvinnor, finns en tysthets och feghetskultur som borde kunna ses i ljuset av att var fjärde polis som dömdes för brott mellan 2005 och 2011 hade begått sexbrott eller kvinnomisshandel, detta förhållande ligger skyhögt över vad resterande medborgare döms för.

Ett sätt att påpeka de missförhållanden som finns är att skriva till Justitieminister Beatrice Ask, Regeringskansliet, 103 33 STOCKHOLM. Det finns också en Nationell samordnare med relationsvåld, 103 33 STOCKHOLM att skriva till.

Vill du direkt stödja Alla Kvinnors Hus så sätt in en slant på PG 437 64 43-0 eller BG 5714-6078.