Global Pandemi slår hårt mot kvinnor

Läste i DN häromdagen att var tredje kvinna i världen någon gång har blivit slagen och var femte har utsatts för våldtäckt eller sexuellt tvång, enligt ny statistik från FN (utan skattning av mörkertalet). FN betraktar våld mot kvinnor som en global pandemi.

En annan FN-rapport (på 80-talet någon gång) visade på (fritt återgivet) att: Kvinnor utför 2/3 av allt arbete på jorden, får 10% av alla löner och äger 1% av all fast egendom (tror inte dessa siffror ändrats anmärkningsvärt mycket sedan dess). Omvänt blir det då att män utför 1/3 av allt arbete, tar 90% av alla löner och äger 99% av all fast egendom!

Tänker på begreppet ”oskuld”, om någon inte är oskuld så är den ju i skuld…eller i alla fall skyldig. Tror inte många tänker på vad ordet ”oskuld” egentligen har för innebörd eller varför det fortfarande finns kvar. En kvinna som inte haft sex är oskuld. Så fort hon haft det, ofta med effekten att bli gravid (exkluderat Jungfru Maria som blev det ändå) är hon i skuld…skyldig! Till vad och till vem? För inte så länge edan var ett barn utanför äktenskapet ”oäkta”…morsan i skuld och ungen oäkta! Göran Persson vår gamle statsminister sa ”den som är satt i skuld är inte fri”. Menade han då också alla kvinnor som mist sin oskuld…skyldiga och ofria? I vissa kulturer är det ju otänkbart att gifta sig med en kvinna som inte är oskuld. Vanligtvis efter bröllopsnatten har ju kvinnan mist sin oskuld och får då leva resten av sitt liv i skuld och ofrihet.

Det finns något inbyggt i vårt samhälle, vår kultur och vår historia som gör att vissa antaganden och beteenden mot kvinnor är accepterade, självklara och oemotsägliga! En osynlig maktstruktur som bibehålls generation efter generation, utan att vi ens är medvetna om den.

Vi pratar om kvinnor som föder, ammar och vårdar våra barn…vilket är en förutsättning för mänsklig överlevnad, vår reproduktion! Ungefär hälften av alla barn som föds är pojkar. Vad är det som gör att en del av dessa pojkar i framtiden kommer att begå övergrepp och våld mot kvinnor? En tanke kan ju vara att dessa pojkars handlande är en reaktion på hur deras mammor behandlats? Vad är det som skapat ett rättsväsen som redan från början sätter kvinnan i ett underläge inför män? En tanke kan ju vara att det är män som skapat normer, lagar och regler efter sina upplevelser och behov…knappast några unika eller revolutionerande tankar.

Kan då detta enormt stora kvinnlig skuldberg någonsin betalas tillbaka av till borgenärerna (män)? Är det dags att ge alla kvinnor generell skuldsanering så vi kan börja om från början? Att fortsätta som nu för mina tankar till en pervers mänsklig dödslängtan…en socialt och kulturellt betingad förlossningsskada. Tystnaden om hur många kvinnors situationer ser ut är nog farligare än deras situation i sig självt.

Den bedövande tystnaden från politiker och rättsmaskineri i Göteborg och Kungälv gällande Christina skrämmer mig! Dags att någon står upp och säger ifrån…någon inom rättsväsendet som har mod och kurage att säga ”det blev fel, låt oss ställa saker till rätta”., istället för att lägga ner alla anmälningar, överklaganden, och överprövningar som lämnats in!

Västra Götalands politiker, poliser, åklagare och domstolar…dags att vakna, öppna ögonen och reagera, ”det handlar om eran yrkesheder också”!