Hur kunde detta hända?

Många har frågat mig hur jag kunde göra som jag gjorde och hamna i den här situationen? Skada en annan människa och få 10 års fängelse… Varför?… Just jag?… Varför?…
Ett svar skulle kunna vara att jag aldrig tdigare i mitt 58 åriga liv hade stött stött på, eller hört talas om en människa som plågat sin familj på ett sådant raffinerat, djävulskt och utstuderat sätt.
Min uppfattning har varit att ondskanas ursprung är okunskap pch rädsla. Det jag då stötte på var något helt annat… Något jag aldrig ens kunnat föreställa mig, inte ens kunnat drömma om… Helt utanför min fantasibarriär. En ondska som mest kunde liknas vid ett svart hål… Slukade allt i sin väg som innehöll minsta spår av kärlek, glädje och omtanke.
Att komma i kontakt i med något så vidrigt triggade mig att göra något så motbjudande, helt utanför mitt omdöme, min moral, mina värderingar som att skada en annan människa. Det blottades något i mig själv som jag tidigare aldrig hade haft kontakt med.
Men det blottade något annat. En hustru- och barnmisshandlare, en våldäktsman får 298 000kr i skadestånd för det jag gjort honom .
Detta medan hans två barn som utstått ett livslångt lidande under honom… hans hustru som fått utstå makens brutalitet, våldtäkt och förnedring under 25 års tid får ingenting…inte ens en upprättelse i domstol! Till råga på allt lyckas barnens pappa och farfar manipulera och vilseleda en domstol till den milda grad att deras mamma döms till två år och sex månaders fängelse.
Vad sänder för signaler till dessa två barn… Att under hela sin uppväxt fått bevittna fysisk och psykisk misshandel av sin mamma, bli kvitt sin egen plågoande till pappas och få se pappan roffa åt sig alla miljoner ur firma och bohag, ruinera deras mamma och genom lögner och förtal skicka mamman till fängelse… att bli så övergivna av samhället, sin omgivning och sist men inte minst av sin egen pappa?
Det är en skam för rättsväsendet, för alla som vetat vad som skett och hållit tyst…men framförallt för den ynkrygg till man som fegt, skevfullt och laglöst, psykiskt och fysiskt under flera år misshandlat sin fru och sina barn!
Självklart förnekar pappan all kännedom om vad han har gjort mot fru och barn…Ynkligt!